Šiandien vyks geografijos valstybinis brandos egzaminas

Šiandien abiturientai laikys geografijos valstybinį brandos egzaminą. Jį ketina laikyti mažiau kandidatų nei pernai: šiais metais jį laikyti norą pareiškė 3476 mokiniai, o 2020 m. – 3523.

 

„Egzamino teminės sritys yra keturios: geografinė informacija bei gamtinė, visuomeninė ir regioninė geografija. Pirmojoje dalyje pateikiami klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, reikalaujantys žinių ir supratimo bei jų taikymo įgūdžių, antrojoje dalyje – struktūriniai klausimai, reikalaujantys žinių taikymo, geografinės informacijos (tekstų, 3 statistinių duomenų, iliustracijų) atrankos, analizavimo, vertinimo gebėjimų ir praktinių įgūdžių“, – su egzamino struktūra supažindina Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

 

Už atsakymus į užduoties klausimus galima surinkti 100 taškų. Klausimams iš bendrojo kurso skiriama 40 proc. (iš jų 40 proc. skiriama klausimams, atitinkantiems minimalius reikalavimus), o iš išplėstinio kurso – 60 proc. užduoties taškų.

 

2020 m. šio egzamino išlaikymo riba buvo 16 proc. iš 100 užduoties taškų, egzaminą išlaikė 98,97 proc. kandidatų (2019 m. – 96,05 proc.), šimto balų įvertinimą gavo 1,03 proc. kandidatų (2019 m. – 0,55 proc.).

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.