Seminaras – puiki sporto projekto „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“ pabaiga

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ balandį vyko seminaras „Nuo idėjos iki sėkmės geros sveikatos link…“, kurį organizavo Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centras, lopšelis-darželis „Sakalėlis“ ir lopšelis-darželis „Alksniukas“ (Klaipėda). Seminaro tikslas – plėtoti pedagogų kompetencijas, stiprinti ir aktyvinti vaikų ir šeimos fizinę-emocinę sveikatą, kurti sporto plėtros aplinkas ir gauti sporto projektų finansavimą.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, lektorė Sigita Muravjova seminaro dalyvius supažindino su naujausiais neformalųjį švietimą reglamentuojančiais dokumentais, neformaliojo vaikų švietimo programų (būrelių) pasiūla Klaipėdos mieste, neformaliojo švietimo programų rengimo kriterijais ir kt. Kiti seminare kalbėję lektoriai apžvelgė svarbiausius sveikatinimo aspektus ir būdus, sveikos gyvensenos tradicijas ir pranešimus pateikė remdamiesi ne tik mokslo, bet ir asmeninės patirties analize.

 

Seminarą sudarė dvi dalys. Pirma dalis buvo skirta teorinių žinių apie neformalųjį švietimą ir visokeriopos sveikatos įgūdžių, įpročių ir nuostatų formavimą sklaidai. Lopšelio-darželio „Sakalėlis“ įgyvendinamo sporto projekto „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“, bendrai finansuojamo sporto rėmimo lėšomis, administruojamo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Švietimo mainų paramos fondo, veiklų pristatymas paįvairino mokymų programą. Akcentuota, kad pats projektas artėja prie pabaigos (projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. gegužės 4 d.), o projekto tikslas – įsigyti interaktyvias ir modernias fizinio aktyvumo priemones, skatinančias įvairių gebėjimų vaikų motyvaciją aktyviai, ritmiškai, nuotaikingai judėti ir įsitraukti į reguliarias tikslingas veiklas, – jau pasiektas. Projekto lyderė – „Sakalėlio“ direktorė Loreta Bagočienė – pasidžiaugė naujai įsigytu inventoriumi: šiuolaikiniais lauko muzikos instrumentais „Percussion“ ir mobilia interaktyvia projekcija „Sense Flex“, tai padėjo skatinti vaikų poreikį judėti ir iš kasdienybės „įsikelti“ į fiziškai aktyvius žaidimus, stiprinančius tiek mažųjų, tiek ir suaugusių dalyvių fizines galias. Įstaigos vadovė noriai dalijosi patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti finansuojamą sporto projektą, prisiminė įveiktus iššūkius, vedusius link laukiamo rezultato, pateikė pasiūlymus dėl projekto išteklių valdymo, administravimo ir viešinimo. Džiugu, kad šis projektas atspindėjo ne tik tikslinės grupės poreikius, bet ir pačios įstaigos viziją, misiją ir prioritetus.

 

Antra seminaro dalis buvo skirta dalyvių praktinei veiklai. Praktines pratybas, skirtas fiziniam aktyvumui skatinti, lauko erdvėje organizavo ir patarimus, kaip smagiai ir linksmai sportuoti dalijo lopšelių-darželių „Alksniukas“ ir „Sakalėlis“ jungtinė pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų grupė. Renginį pagyvino nuotaikingos užduotys, per kurias suaugusieji „nusikėlė“ į vaikystę ir aktyviai sportavo bei muzikavo.

 

Web

Seminare dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė ir institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo ugdymo pedagogai ir kiti pageidaujantys asmenys.

Seminarą „Nuo idėjos iki sėkmės geros sveikatos link…“ apibendrino diskusija apie laukiamus neformaliojo švietimo iššūkius ir fizinio aktyvumo skatinimo svarbą vaiko ir šeimos fizinei bei emocinei sveikatai, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, sėkmingai socializacijai ir įtraukčiai.

 

Rita Gansauskienė

projekto koordinatorė

Leonora Kuzmauskienė

projekto vykdytoja

Diana Vasiliauskienė

projekto administratorė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.