Seminaras pedagogams: „Konfliktai ir galimi jų sprendimo būdai pedagogo darbe. „Koučerio“ ir mediatoriaus vaidmuo konfliktinėse situacijose“

Monika Gaurilčikienė
,
progimnazijos anglų kalbos mokytoja

Lapkričio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams surengė ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ šešių valandų trukmės nuotolinį seminarą. Seminaras parengtas atsižvelgiant į šių dienų aktualijas – „Konfliktai ir galimi jų sprendimo būdai pedagogo darbe. „Koučerio“ ir mediatoriaus vaidmuo konfliktinėse situacijose“.

 

Vienas iš seminaro tikslų – atlikti gerosios patirties sklaidą vykdant „Erasmus+“ K1 projektą „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos“, po mobilumo veiklos Italijoje, Romoje „Coaching‘as, lyderystė ir motyvacija“, sudarant sąlygas mokytojams ir klasių vadovams įgyti teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, leisiančių suprasti, kokie gali būti įmanomi įvairių konfliktinių situacijų sprendimo būdai, kaip gali būti pritaikomi socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) mokymai, kuo gali būti naudingas ugdomasis vadovavimas (angl. coaching) ir koks mentoriaus vaidmuo, kai susiduriama su bendravimo problemomis mokykloje.

 

Lietuvių kalbos terminologijos žodynas „konfliktą“ apibrėžia kaip priešingų interesų ar jų reiškėjų susidūrimą, susikirtimą, sankirtį. Mokykla yra viena svarbiausių žmogaus socializacijos institucijų, kurioje vaikai, bendraudami tarpusavyje ir su suaugusiaisiais, išmoksta įvairių elgesio modelių. Konfliktai tarp mokinių ir mokytojų – neišvengiami ir tai pripažinus, svarbu mokytis ieškoti jų sprendimo būdų bei ugdyti bendradarbiavimo kultūrą. Ši problema aktuali dėl to, kad mokymosi procese konfliktinės situacijos ne tik trukdo, jei pedagogai pasirenka netinkamą sprendimo būdą, tai suteikia neigiamą atspalvį tolesniam bendravimui.

 

Seminaro metu dalyviai išgirdo, kas yra svarbiausia sprendžiant konfliktus. Dalijosi asmeninėmis patirtimis, gvildeno realias konfliktines situacijas, jas aptarė, analizavo ir diskutavo, kokie galimi sprendimo būdai ir kaip, dirbant pedagoginį darbą, praktiškai pritaikomos SEU mokymų žinios. Juk vieni pagrindinių tikslų – ugdyti socialinį emocinį raštingumą, apimantį asmeninio ir tarpasmeninio emocinio intelekto (EQ) lavinimo sritis, tokias kaip: savimonė, atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, socialinis sąmoningumas, savitvarda.

Dalyviai taip pat mokėsi, kaip stabilizuoti ugdytojo lankstumo nuostatą, ugdant gebėjimus, padedančius kurti motyvuojantį mikroklimatą bei taikant ugdančiojo konsultavimo principus kasdienėje ugdymo ir socialinės veiklos praktikoje. Taip pat stiprino gebėjimą reflektuoti savo, kaip profesionalo, veiklą, išlaikant produktyvų, adekvatų, pagarba bei pasitikėjimu grindžiamą, asmeninį – profesinį ryšį. Seminaro metu dalyviai sužinojo, kuo gali būti naudingas konsultuojamasis ugdymas ir koks yra mentoriaus vaidmuo susiduriant su bendravimo problemomis mokykloje.

 

Šalies pedagogai seminare patobulino dalykines, socialines, emocines bei komunikacines kompetencijas. Gebėjo objektyviai pažvelgti į konfliktines situacijas, o pasitelkiant įvairių metodų, rasti tinkamų konfliktinių situacijų sprendimo būdų. Plėtė bendravimo ir bendradarbiavimo bei profesinių nuostatų suvokimą, siekiant keistis ir tobulinti pedagoginę praktiką.

Seminarą vedė lektorės: Monika Gaurilčikienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja; Irma Rimkevičienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, muzikos vyr. mokytoja; Greta Šiaučiulytė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinė pedagogė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.