Seminaras pedagogams „Inovatyvių platformų panaudojimo galimybės šiuolaikinėje mokykloje“

Indrė Gailienė ir Monika Gaurilčikienė
,
anglų kalbos mokytojos

Lapkričio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams organizavo 6 val. trukmės nuotolinį ilgalaikės programos „Skaitmeniniai įrankiai ir aplinkos šiuolaikiniam ugdymui(si)“ seminarą. Seminaras parengtas atsižvelgiant į šių dienų aktualijas – IKT, mobiliųjų įrankių, interaktyvių aplinkų bei internetinių platformų panaudojimas pamokose.

 

Vienas iš seminaro tikslų – atlikti gerosios patirties sklaidą vykdant „Erasmus+“ K1 projektą „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos“, po nuotolinių mokymų „School Leadership and Educational Innovation“, kuriuos vedė lektorius iš Ispanijos Alessandro Gariano. Šia programa siekiama suteikti mokytojams naujų žinių bei gebėjimų taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir priemones, paremtas informacinių bei komunikacinių technologijų panaudojimu kasdieniame ugdymo procese. Gilinamos jų žinios ir gebėjimai nustatyti inovatyvių IKT paremtų metodų naudojimo ugdymo procese poreikį, integruoti juos į ugdymo turinį, planuoti pamokas ir savarankišką mokinių darbą. Pagrindinis programos tikslas – plėtoti bei gilinti mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, kurios įgalintų juos naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis paremtas priemones, tobulinant pamokų turinį ir formas. Programos uždaviniai: aptarti internetinių platformų panaudojimo galimybes ugdymo procese, suteikti pedagogams žinių apie internetines platformas, tobulinti pedagogų praktinius įgūdžius taikant patrauklias mokymo(si) priemones ir įrankius.

Nuotolinio seminaro dalyviai iš Vilniaus, Plungės, Mažeikių, Kelmės, Prienų, Alytaus, Pagėgių bei Šiaulių švietimo įstaigų turėjo puikią galimybę patobulinti jau turimas ir įgyti naujų kompetencijų, susipažinti ir išmokti dirbti su įvairiomis internetinėmis platformomis bei įrankiais ugdymo(si) turiniui kurti, mokymos(si) veiklai organizuoti. Seminarą vedėme mes, lektorės: Monika Gaurilčikienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, ir Indrė Gailienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja. Monika Gaurilčikienė pedagogus supažindino su komiksų kūrimo internetiniais įrankiais: pixton.com, storyboardthat.com, toonytool.com. Pedagogė pabrėžė, kad jos darbe pasiteisino knygų kūrimas su programa storyjumper.com bei filmukų kūrimas su įrankiu biteable.com, todėl išsamiai pristatė šių įrankių galimybes. Indrė Gailienė Lietuvos pedagogams atskleidė video maker, jumpstart.com, coggle.it įrankių galimybes. Daug dėmesio skyrė wordwall.net platformos pristatymui, pasidalino, kurie užduočių kūrimo tipai labiausiai pasiteisino jos darbe, pabrėžė, kad šioje svetainėje galima ne tik kurti savo ugdymo turinį, bet yra didžiulė jau sukurtų užduočių bazė, kuria galima naudotis.

Reflektuodami seminaro klausytojai pabrėžė, kad lektorės aiškiai, išsamiai, kūrybingai pristatė pasirinktus internetinius įrankius, kurie naudingi bei reikalingi pedagogo darbe. Ne vienas klausytojas pastebėjo, kad atsižvelgiant į šiuolaikines ugdymo(si) proceso organizavimo galimybes, šiandieniniam mokytojui tenka priimti naujus iššūkius – tobulinti ne tik asmenines ir dalykines kompetencijas, bet ir tobulinti kompetencijas, kuomet reikia taikyti informacines ir komunikacines technologijas ugdymo procese siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios, novatoriškos mokymo ir mokymosi proceso kaitos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.