Seminaras „Fizinio aktyvumo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Aldona Mikolajūnienė
,
mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Ikimokykliniame amžiuje vyksta intensyvus biologinis vaiko smegenų brendimas, lemiantis vaiko prigimtinių galių sklaidą, fizinę, kognityvinę, emocinę, socialinę jo raidą bei mokymosi mokykloje ir tolesnio gyvenimo sėkmę. Pedagogai kartu su tėvais yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą(si). Norint užtikrinti kokybišką vaikų fizinį vystymąsi, pedagogai turi ieškoti naujausių metodų ir priemonių, nuolatos kelti savo kvalifikaciją.

 

Fizinis aktyvumas, judėjimas yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina skatinti tiek spontanišką, tiek pedagogo tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą.

 

Vasario 23 d. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“ pedagogai dalyvavo seminare „Fizinio aktyvumo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Seminaras vyko pagal projektą  „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ NR. SRF-SIĮ-2020-1-0051.

 

Seminaro metu lektorius Vaidas Simonavičius įstaigos mokytojams kalbėjo apie fiziškai aktyvius suaugusiuosius ir vaikus. Aptarėme tinkamo aktyvumo naudą. Kokia ji yra?

 

Tinkamo fizinio aktyvumo nauda: ● stiprinami raumenys ir kaulai, ● reguliuojamas svoris, ● stiprinamas imunitetas, ● didinamas kūno lankstumas, ● didinamas ištvermingumas, ● lavinami (tobulinami) motoriniai judesiai, ● gerinama emocinė savijauta.

 

 

Diskutavome apie tai, kokie veiksniai lemia, kad vaikai būtų aktyvūs. Kaip mes, pedagogai, galime prisidėti prie geros vaiko savijautos ir didesnio fizinio judėjimo.

 

Taip pat seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas ir vaikams, nevaldantiems emocijų. Lektorius patarė, kaip per fizinį judėjimą, tinkamą kvėpavimą galime nukreipti vaikų neigiamas emocijas tinkama linkme, parodė keletą pratimų, žaidimų kurie padeda panaikinti stresą, nerimą, įvairias baimes. Žaidimo metu vaikas ne tik patirs džiugias emocijas, bet ir nusiramins. Jei nuo mažumės vaikas mokės nusiraminti, būti fiziškai aktyvus tai ir ateityje kils mažiau problemų.

 

Norint užauginti fiziškai sveiką vaiką ne mažesnis vaidmuo tenka ir tinkamai mitybai. Kaip rodo paskutinių atliktų tyrimų duomenys, vis didesnė visuomenės dalis linkus į nutukimą. Taigi labai svarbu nuo pat mažumės diegti sveikos mitybos pagrindus. Žinoma, šeimos mitybos įpročiai ir tėvų pavyzdys svarbūs formuojantis vaikų mitybos įpročiams.

 

Taigi, norint suformuoti teisingus sveikos mitybos įpročius ir auginti fiziškai aktyvų vaiką, reikalingas glaudus bendradarbiavimas su šeima ir nuolatinis mokytojų tobulinimasis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.