Sėkmingi „eTwinning“ projektai. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka” patirtis

Laura Bajoriūnė
,
Šiaulių l.-d. „Pasaka” socialinė pedagogė ekspertė, „eTwinning“ programos ambasadorė Šiaulių regione

Spalio 21 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko projektų mugė „Sėkmingi „eTwinning“ projektai. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka” patirtis“, kurios metu lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės pristatė „eTwinning“ projektus, pelniusius Nacionalinius kokybės ženklelius. Į mokymus rinkosi pradedantys bei pažengę „eTwinning“ programos vartotojai.

 

Mokymus pradėjo lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė, kuri savo pranešimo metu kalbėjo apie dalyvavimo „eTwinning“ projektuose galimybes bei grėsmes. Pranešėja kalbėjo, kad dalyvaujant „eTwinning“ projektuose, visada yra galimybė kurti kokybišką bei inovatyvų ugdymą, organizuoti kūrybišką ugdymo procesą, mokytojui tobulinti savo skaitmeninius bei užsienio kalbos įgūdžius, būti tarptautinės bendruomenės dalimi, dalintis savo gerąja patirtimi bei mokytis iš kitų. Minėdama grėsmes pabrėžė, kad mokytojui sunku rasti papildomo laiko projektų įgyvendinimui, taip pat visada kyla grėsmė pasimesti projektų gausoje.

 

 

Mokymų metu buvo pristatytas „eTwinning“ projektas „Mergaitės moksle“ (angl. „Girls in Science)“, kuriame dalyvavo išskirtinai tik mergaitės ir jos įgyvendino STEAM veiklas: tirpdė ledą su druska, žaidė „Kahoot“ žaidimus, statė bokštus iš vienkartinių puodelių, maišė spalvas ir stebėjo, kokią naują spalvą gausime jas sumaišę, skaičiavo, kiek pagaliukų prireiks kubui padaryti. Taip pat buvo paminėta, kad projektas nenutrūko prasidėjus pandemijai – jis sėkmingai buvo pabaigtas ugdant nuotoliniu būdu.

 

Meninio ugdymo mokytoja pristatė savo pirmąjį „eTwinning“ projektą „Dainingos kalėdos“ (angl. „Singing Christmas“), kuris pelnė Nacionalinį kokybės ženklelį. Mokytoja akcentavo nuotolinių mokinių susitikimų svarbą „eTwinning“ projektuose. Projekto metu vaikai nuotoliniu būdu bendravo apie Kalėdų tradicijas, Kūčių valgius, papročius. Projektą vainikavo visų projekto partnerių giesmės „Tyli naktis“ giedojimas savo kalba.

 

Projektų mugės metu buvo pristatytas „eTwinning“ projektas „Pojūčių laboratorija“, kuris įgyvendintas su 3 metų amžiaus vaikais ir buvo akcentuota, kad projektą galimą realizuoti ir su pačiais mažiausiais ugdytiniais. Projekto „Pojūčių laboratorija“ tikslas – tyrinėjant, eksperimentuojant pasitelkti savo pojūčius ir juos atpažinti. Kiekvienam pojūčiui buvo skirta atskira savaitė: klausos pojūtį vaikai tyrinėjo bandydami išgauti skirtingus garsus, ir atpažinti dar negirdėtus, lytėjimo – užrištomis akimis liesdami skirtingus daiktus, regos – išbandydami akinius nuo saulės bei didinamuosius stiklus, skonio – ragaudami skirtingus vaisius bei daržoves, gerdami vaisiais skanintą vandenį, uoslės – bandydami užuosti vaisius ir juos atspėti.

 

Mokymų metu pristatytas „eTwinning“ projektas „Magiški augalai (angl. „Magical plants“), kuris turėjo galimybę dalyvauti šių metų Švietimo pažangos asamblėjoje kartu su kitais geriausiais Lietuvos projektais. Pristatyme pabrėžta, kad projektinės veiklos metu svarbu bendradarbiauti su ugdytinių tėvais: visada rengti projektų pristatymo vakarus tėvams, kuriuose tėvai būna įveiklinti. Pabrėžta ir bendradarbiavimo su projekto partneriais svarba, akcentuota kokios veiklos yra bendradarbiavimo: keitimasis užduotimis, iššūkių skelbimas vieni kitiems ir jų įgyvendinimas.

 

Socialinė pedagogė pristatė projektą „Džiaugsmas su LEGO“ (angl. „Joy with LEGO“) ir akcentavo, kokios projekto veiklos svarbios, kad mokytojas gautų Nacionalinį kokybės ženklelį: akcentavo nuotolinių vaikų susitikimų svarbą, pateikė mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo pavyzdžių, tokių kaip pamokų temų kūrimą kartu, pristatė keletą IKT įrankių, kurie būtini įgyvendinant „eTwinning“  projektus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.