Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos

Rima Kazėnienė
,
Šiaulių „Romuvos“ prog-jos anglų kalbos mokytoja

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko jau šeštoji didelio dalyvių skaičiaus sulaukusi respublikinė užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir rusų) mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos“. Inovatyvaus ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaida bei pritaikymu, siekiant ugdymo proceso kokybės, susidomėjo mokytojai iš Marijampolės, Šakių, Panevėžio, Klaipėdos, Palangos, Gargždų, Jonavos, Utenos, Radviliškio ir Šiaulių. Progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė sveikindama susirinkusius į konferenciją pedagogus kalbėjo, kad užsienio kalbų mokytojai atveria savo mokiniams duris į platesnį pasaulį, kai jie patys yra kūrybingi, noriai taiko naujoves, naudoja atviruosius švietimo išteklius. Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus patarėjas Rimas Marcinkus palinkėjo mokytojams būti tikrų, nuoseklių pokyčių nešėjais, siekti tvarios lyderystės. Linksma muzikine gaida konferenciją pradėjo muzikos mokytoja Sigutė Vaičiulytė, kartu su savo mokiniais paruošusi pranešimą „Muzika – universali žmonijos kalba“.

 

Plenarinius pranešimus skaitę pedagogai pasirodė esą tikri švietimo pokyčių nešėjai ir skleidėjai. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė kalbėjo apie mokymosi įprasminimą, konstruktyvumą ir socialumą dalyvaujant projektinėje veikloje. Šiuolaikinės pamokos iššūkius, žemėlapių pasakojimus, užsienio kalbų pamokose naudojamas platformas, naujausias mobiliąsias programas konferencijos dalyviams vaizdžiai ir įdomiai pademonstravo anglų kalbos mokytojos ekspertės Inga Laurinėnienė iš VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos bei Kristina Urbonienė iš Šiaulių Didždvario gimnazijos. Paskutinį pranešimą skaitė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Kerbelytė iš Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos, kalbėjusi visiems mokytojams aktualia tema „Pamokos stebėjimo aptarimas, kas veda mokytoją į tobulėjimą“. Mobiliaisiais telefonais atlikta dalyvių apklausa patvirtino pranešėjos tyrimo rezultatus ir tobulintinas pamokų stebėjimo sritis.

Vėliau pedagogai savo darbą tęsė trijose grupėse, kur buvo perskaityta dar 20 pranešimų apie veiksmingą užsienio kalbų mokymosi strategijų taikymą. Mokytojai pasidalijo savo sėkmės istorijomis apie taikomus metodus ir metodines priemones, atliekamus projektinius darbus. Buvo kalbama apie veiksmingą skaitmeninių technologijų panaudojimą integruotam kalbų ir kitų dalykų mokymui bei (įsi)vertinimui, skaitymo įgūdžiams lavinti, kūrybiškumui, užsienio kalbų mokymosi motyvacijai skatinti.

Dalyvių diskusijos ir atsiliepimai parodė šios konferencijos aktualumą. Mokytojai sakė, kad grįš į savo mokyklas pasisėmę naujų idėjų ir ryžto joms įgyvendinti. Vienas iš konferencijos dalyvių „Romuvos“ progimnazijos mokytojams kalbėjo: „Esate inovatyvūs, kūrybingi, organizuoti. Turite puikią ir prasmingą patirtį, tad iki susitikimo kitąmet.“ Džiaugiamės, kad šioje konferencijoje pasidalijome ir pasisėmėme daug idėjų, minčių, įgijome žinių, patyrimo – to, ką galėsime sudėti į savo mokinių lūkesčius ir gerus rezultatus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.