Savivaldybės aktyviai rengiasi nuotoliniam mokymui

Kaip mokykloms sekasi ruoštis nuotoliniams mokymui, dalijasi savivaldybių švietimo padalinių vadovai.

 

Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis pasakoja, kad iššūkis mokykloms dirbti nuotoliniu būdu iš pradžių šiek tiek išgąsdino. Bet Plungės savivaldybės švietimo skyrius iš karto susikvietė švietimo įstaigų vadovus pasitarti, kaip tai įgyvendinti. Mokyklos į šį iššūkį pažiūrėjo pozityviai. Vadovai jau buvo pagalvoję, apsitarę, kaip ir ką ruošiasi daryti.

 

Besiruošdamos nuotolinio mokymo įvedimui, mokyklos aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje, prie bendrojo ugdymo mokyklų prisijungė ir Plungės technologijų ir verslo mokykla. Mokyklų direktoriai susijungė į bendrą Messengerio grupę, kurioje gali operatyviai dalintis informacija, problemomis ir sprendimais.

Pasak G. Rimeikio, Plungės mokyklos jau iki šiol plačiai naudodavo virtualias mokymo aplinkas – „Educa“, „EMA“. Su mokyklų vadovais sutarta, kad tie, kuriems kyla problemų, drąsiai kreiptųsi tiek į Švietimo skyrių, tiek į kolegas kitose mokyklose.

 

G. Rimeikis pabrėžė, kad Plungės savivaldybė aktyviai ieško galimybių, kaip nuotoliniu būdu ugdyti vaikus, kurie namuose neturi nei kompiuterio, nei interneto.

Kaip pasakoja G. Rimeikis, kai kurie Plungės mokytojai jau dabar, mokinių atostogų metu, išbando darbą nuotoliniu būdu. Platelių gimnazijoje viena pradinių klasių mokytoja pasiūlė nuotolines pamokas mokiniams, kurie jų nori atostogų metu, paskelbė laiką per elektroninį dienyną, kada bus jungiamasi prie pamokų. Kitas mokytojas vedė bandomąją kūno kultūros pamoką nuotoliniu būdu.

 

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla išdalino instrumentus mokiniams, kurie jų namuose neturi, mokytojai siunčia užduotis ir organizuoja bandomąsias vaizdo pamokas.

 

Plungės savivaldybės Švietimo skyriaus vadovas pažymi, kad pasiruošimas nuotoliniam ugdymui koordinuojamas. Mokyklų prašoma teikti informaciją apie bendrą pasirengimą, o šią savaitę bus paprašyta pateikti informaciją apie pasirengimą pagal dalykus ir pedagogus, su kokiomis mokymosi aplinkomis ruošiamasi dirbti.

 

Kaip pabrėžia Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, geriausiai pasiruošti nuotoliniam mokymui padeda planavimas, vieningai priimti sprendimai ir komunikacija.

Pirmąją pasirengimo nuotoliniam darbui savaitę Druskininkų mokytojai ruošėsi individualiai. Buvo renkama informacija, kiek šeimų reikės pagalbos techninėmis priemonėmis, pasiūlymai, ką tokiais atvejais daryti. Šią savaitę mokytojai savo pasirinktus įrankius ar platformas išbandys praktiškai.

Pasak Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos, šiuo laikotarpiu ypač išryškėja mokyklų vadovų, mokytojų, IT specialistų lyderystė. Kaip dėmesio vertą iniciatyvą ji išskyrė vienos tikybos mokytojos pasiūlymą dirbti koncentrais, į grupes suvedant skirtingų mokyklų mokinius: penktokus, šeštokus, septintokus.

 

Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius sakė, kad savivaldybės mastu buvo sudarytas pasirengimo nuotoliniam ugdymui planas. Mokyklos jau turi patirties dirbti virtualiose mokymosi platformose, o nuo 2019 m. gruodžio mėn. yra įsidiegusios bendradarbiavimo platformą MS Office 365.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.