Savivaldus mokymasis. Patirtys ir atradimai

Andromeda Baršauskienė
,
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Pasvalio LL3 KK narė

Ir linksma, ir kiek liūdna, kad įvyko jau paskutinis, baigiamasis Pasvalio rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ renginys… Projektas prasidėjo 2019 m. ir įveikęs negandas, nesklandumus (dėl karantino ir pandemijos), priartėjo prie pabaigos. Visus susirinkusius pasveikino „Lyderių laikas 3“ vadovė Rasa Šnipienė. Eglė Pranskūnienė, Mokyklų tobulinimo centro steigėja, tarė padrąsinimo žodį. Mūsų rajono „Lyderių laiko 3“ KK (Lyderių laiko 3 kūrybinės komandos) kuratorė Skaidrutė Kriukienė pasidžiaugė nuveiktais darbais. Meras Gintautas Gegužinskas palinkėjo, kad būtume aktyvūs, priimtume iššūkius, pasidžiaugė, kad rajono mokyklos tapo draugiškesnės, susivienijo. Pasveikino ir vicemeras Stanislovas Kiudis. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys dėkojo mokytojams, nes jie yra pagrindiniai sraigteliai ugdymo procese. Renginio programą pristatė Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, Pasvalio rajono LL3 kūrybinės komandos vadovė Virginija Bajoriūnaitė.

 

8 rajono mokyklos pristatė pokyčio projekto „Atsakomybės mokyti(s) ugdymas“ įgyvendinimą savo įstaigose. Pirmoji prisistatė Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos bendruomenė, parodžiusi smagų filmuką „Mokausi – Išbandau – Pasidalinu (MIP)“. Pumpėnų gimnazijos atstovai pristatė pranešimą „Laiko planavimas: laiku ir tinkamai atliktos užduotys“, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai savo mintis sudėjo į pasisakymą „Atrastos patirtys“, o Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pedagogai kalbėjo apie savivaldumo paieškas pamokoje.

 

Išklausius keturių mokyklų pristatymus, grupėse vyko diskusijos „Kokias patirtis verta tęsti?“. Grupių moderatoriais buvo LL3 KK nariai Gitana Kruopienė, Alvydas Matuzevičius, Eglė Lavickienė, Rasa Balčiauskienė, Dalia Remeikienė. Jie ir apibendrino grupių darbą. Apibendrintos mintys pateiktos čia.

Po pietų pertraukos išklausėme Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos LL3 komandos ieškojimus ir atradimuss. Vaškų gimnazijos bendruomenė pasakojo, kaip sekėsi įgyvendinti teksto skaitymo suvokimo strategijas ir pasidžiaugė, kad jų komanda nuo kelių entuziastų išsiplėtė iki 11 narių. Taip pat savo patirtis pristatė Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos komanda, o Pasvalio Svalios progimnazijos pedagogai spalvingai pateikė pranešimą „Atsakingi ir savivaldūs Svaliukų žingsniai“.

 

Po darbo grupėse, buvo pateikti pokyčio projekto įgyvendinime dalyvavusių mokytojų, mokinių nuomonės apklausos rezultatai. Juos pristatė LL3 KK narės Vilma Gegieckienė, Kristina Prakopienė, Sandra Ranonienė, Inga Ruželienė.

 

Renginio pabaigoje vyko krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo specialisto, unikalių iniciatyvų, („Masters of Calm“ festivalio ir „Whatansu“ stovyklų) organizatoriaus bei patirtinių mokymų eksperto Mindaugo Vidugirio paskaita „Socialinių ryšių kūrimas ir bendradarbiavimo skatinimas savivaldžiam mokymui(si)“.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.