Savanorystės galimybių – vis daugiau

Irena Kneižienė
,
Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse daug dėmesio skiriama savanorystei. Per savanorystės veiklas mokyklose stiprinamas mokytojų, mokinių ir visos bendruomenės glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, puoselėjamas bendruomeniškumo jausmas, skatinama bendruomenės narių lyderystė visose veiklos srityse. Mokinių savanorystės veikla leidžia įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų realizuojant savo lūkesčius ar siekiant karjeros, ugdomas mokinių pilietiškumas, humaniškumas, atjauta ir tolerancija.

 

Šiaulių sporto gimnazijoje labiausiai plėtojamos sportinės savanorystės veiklos. Sporto renginiuose savanoriai atlieka įvairias užduotis – nuo inventoriaus paruošimo, vandens dalijimo iki bendravimo su sportininkais, komandų delegacijomis ar net teisėjavimo neaukšto lygmens varžybose. Gimnazijos bendruomenė visada atvira ir kitoms savanorystės veiklų sritims. Plėtodama savanorystės veiklas šiais metais gimnazija pradėjo vykdyti „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektą „Būk savanoriu – pakeisk pasaulį!“ (angl. „Intercultural Volunteer Teenagers’ Awareness“). Projektu kartu su socialiniu partneriu iš Kiogės miesto Danijoje, Madeiros Portugalijoje, Palmos Maljorkoje mokyklomis sieksime suteikti mūsų mokiniams galimybę patirti visus savanoriškos veiklos privalumus ir galimybę padėti kitiems. Tai yra strateginė partnerystė, kurios tikslas – gilinti paauglių žinias apie savanorystę, suteikti informaciją apie tarptautinę savanorystės veiklą. Sukurdami galimybes bendrauti socialiniu lygmeniu ir palaikydami tarpkultūrinį dialogą, įtrauksime paskatas į savanorišką darbą ir sukursime aplinką, kurioje paaugliai galėtų jausti bendrystę. Šis projektas sustiprins paauglių supratimą apie kultūrinę įvairovę ir skatins iniciatyvumą, taip pat įtrauks aktyvius jaunus žmones į dalyvavimą demokratinėje ir pilietinėje veikloje, sustiprins europinę dimensiją, padidins jų tarpvalstybinio bendradarbiavimo gebėjimus. Projektas skirtas ir mokiniams, ir mokytojams, kurie koordinuos mokinių veiklas ir kartu su jais dalyvaus visose projekto veiklose. Vykdant savanorišką aplinkosaugos veiklą, padidės dalyvių sąmoningumas, ryšys su gamta. Savanoriška veikla taip pat bus skirta ugdyti bendravimo užsienio kalba įgūdžiams, plėtoti socialinėms, pilietinėms kompetencijoms, kurios padės paaugliams tapti aktyviais Europos piliečiais, sąmoningai domėtis pilietine, kultūrine, socialine ir moraline gerove. Tikimės, kad savanoriška veikla pasitarnaus kaip solidarumo, socialinės įtraukties, aktyvaus pilietiškumo priemonė ir suteiks galimybę paaugliams įgyti esminių kompetencijų, kurios prisidės prie jų asmeninių ir socialinių įgūdžių vystymosi.

 

Gruodį Kiogės mieste Danijoje vyko pirmasis projekto dalyvių (mokytojų) susitikimas, kuriame dalyvavo gimnazijos projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Zulfija Guzienė, projekto darbo grupės vadovė Brigita Mažonavičienė ir aš, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Kneižienė. Per vizitą susipažinome su Danijos švietimo sistemos ypatumais, buvo aptartos projekto metu vykdomos veiklos, numatytos kitų susitikimų datos, aplankyta šventiškai pasipuošusi Danijos sostinė Kopenhaga.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.