Savanorystė – galimybė pažinti save ir kitą

Ramutė Zorienė
,
projekto autorė ir vadovė, Kuršėnų Stasio Anglickio prog-jos mokytoja

Lapkričio 27 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio progimnaziją atvyko Panevėžio r. Smilgių gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojos Mildos Švelnienės. Svečių kelionės tikslas – kartu su Stasio Anglickio progimnazijos mokiniais Kuršėnuose įgyvendinti projektą „Savanorystė – galimybė pažinti save ir kitą“.

Dvi dienos prabėgo greitai. Kaip sakė abiejų mokyklų mokiniai, darydami gerus darbus, nepajuto, kad laikrodžio rodyklės spėjo apsukti ne vieną ratą.

 

Pirmoji veikla – savanorystė Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“. Šios įstaigos direktorė Dainora Kuprienė džiaugėsi išvydusi didžiulį būrį pagalbininkų. Mokiniai ėmėsi veiklos. Prie mažų staliukų susėdę ir dideli, ir maži karpė žvaigždutes, kartu žaidė. Vėliau direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė savanoriams papasakojo, kokias šiuolaikines ugdymo priemones pedagogai naudoja darželyje. Daug gerų emocijų mokiniams sukėlė šių priemonių išbandymas. Direktorė D. Kuprienė padėkojo abiejų mokyklų savanoriams, dirbusiems darželyje, ir palinkėjo panaudoti savanorystės įgūdžius ir sėkmingai ateityje pasirinkti norimą profesiją.

 

Kitas veiklų etapas – išvyka į Kuršėnų kūrybos namus. Projekto dalyviai, susiskirstę į 5 grupes, padedami mokytojų Editos Dapkuvienės, Rasos Balčiūnienės, Raimondo Baškio, Janinos Dmitrijevos, Marytės Janulienės, gamino dovanėles. Vienuose kabinetuose šurmuliavo linksmos kalbos, kituose – buvo ypač tylu, nes mokiniai dirbo labai susikaupę. Kūrybos namų direktorė Nijolė Pocienė džiaugėsi, kad visa bendruomenė prisidėjo prie kilnaus savanorių tikslo. Kiekvienas mokinys per užsiėmimą padarė po keletą dovanėlių.

Geros nuotaikos lydimi ir savo darbeliais rankose nešini savanoriai atėjo į Kuršėnų ligoninę. Juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja slaugai Rajisa Chlebauskienė. Mokiniai ėjo į palatas, kalbino senelius ir dovanojo savo rankomis padarytus atvirukus su angeliukais, medžio, šiaudų dirbinius, pasiūtas lėkšteles, baltas gėles. Abejonių dėl apsilankymo svarbos neliko – senoliai džiaugėsi lankytojais ir dėkojo jiems už širdžių gerumą. Ne vienam projekto dalyviui akyse tvenkėsi ašaros.

 

Palydėti pacientų šypsenų ir sujaudinti mokiniai mąstė apie kitą projekto dalį – konferenciją. Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro vadovė Kristina Pinskienė svečius iš Smilgių gimnazijos ir S. Anglickio progimnazijos pakvietė susipažinti su šio centro veikla. Pilnutėlėje salėje savanores iš Turkijos, Azerbaidžano, Sakartvelo pristatė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Dambrauskienė. Merginos pasakojo apie save, savanoriavimą mūsų rajone ir pasiūlė „Kahoot“ žaidimą. Čia mokiniai ne tik pasitikrino savo anglų kalbos žinias, bet ir daug sužinojo. Per konferenciją patirtimi savanoriaujant dalijosi abiejų mokyklų mokiniai.

Per projektą savanoriauta ir Kuršėnų vaikų globos namuose. Šių namų direktorius Feliksas Rudzinskas gyrė atvykusius mokinius ir kvietė kuo dažniau dalyvauti tokiose veiklose.

Svečiai iš Panevėžio r. Smilgių gimnazijos lankėsi Šiauliuose, iš molio lipdė Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre.

Mokiniai, dalyvavę projekte, išbandė veiklas su įvairių amžiaus tarpsnių, gebėjimų, nuostatų, požiūrių ir žinių turinčiais žmonėmis, profesijų atstovais, užimančiais įvairias pareigas, geriau pažino save ir kitus savanoriaudami, ugdėsi svarbiausias žmogiškąsias vertybes (toleranciją, pagarbą, atjautą, supratingumą mažam ir senam, atsakomybę), įgijo naujų žinių.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.