Šalin visus barjerus. Projekto dalyvių susitikimas Lietuvoje

Rugpjūčio 18–20 d. vyko baigiamasis „Erasmus+“ projekto „Šalin visus barjerus“ (angl. „Let’s Pull Down All Barriers“) partnerių susitikimas. Penkių šalių – Graikijos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos – mokytojų delegacijos paskutinį kartą susitiko aptarti trejus metus trukusio projekto darbus, įvertinti ir apibendrinti įvairias, per visą projekto laikotarpį vykdytas veiklas.

 

Projekto tikslas – pasitelkus neformalias ir žaismingas mokymosi formas naikinti atskirtį tarp žmonių, lavinti socialinius įgūdžius, pastebėti atstumtuosius, kenčiančius, turinčius specialiųjų poreikių, skirtingų sveikatos sutrikimų ir jiems padėti, mokytis atjautos, tolerancijos, kovoti su patyčiomis, įrodyti, kad skirtumai, kuriuos lemia ekonominiai, religiniai, kalbiniai, socialiniai, sveikatos ir t. t. netolygumai gali ir turi mus suvienyti, o ne išskaidyti.

 

Projektu siekta sustiprinti integraciją, įveikti išankstinius nusistatymus, pripažinti bet kokią įvairovę, kad mokiniai matytų mokyklą kaip „saugų uostą“, tai yra, vietą, kuri būtų tarsi šventovė, gelbstinti nuo sunkumų, išgyvenimų, siekiant garantuoti saugias mokymosi sąlygas. Organizuojant mokymus, dalyvavo visos amžiaus grupės. Projektu siekta atkreipti dėmesį į mokinius ir jų problemas, taip padedant tobulinti mokymo programas ir integracijos strategijų įgyvendinimą, skatinti atvirą mokyklą, kitų supratimą ir priėmimą, mokyklos, šeimos ir jos aplinkos veikimą išvien, pagerinti mokytojo ir besimokančiojo santykius, palengvinti socializacijos formas, priartinti mokinius prie daugiakultūrio bendradarbiavimo, skatinti pagrindinių Europos pilietiškumo gebėjimų ugdymą – visų pirma komunikaciją užsienio kalbomis, skaitmeninę kompetenciją, mokymąsi mokytis, socialines ir pilietines kompetencijas, kultūrinį sąmoningumą ir saviraišką.

 

Projekte dalyvavo grupė 15–18 metų amžiaus mokinių, kurių daugelis yra iš nepalankių socialinių ir ekonominių šeimų, pavyzdžiui, imigrantai, patiriantys bendravimo ir kalbinių sunkumų, nepilnų šeimų ar bedarbių tėvų vaikai, kurie skiria mažai laiko savo vaikams.

 

Projekto tikslams įgyvendinti buvo pasirinktos konkrečios veiklos, už kurias buvo atsakinga kiekvienos šalies mokykla. Programavimą pradedantiems ir pažengusiems kuravo Italijos, komiksų kūrimą – Ispanijos, veiklas ir žaidybines formas socialiniams įgūdžiams gerinti – Rumunijos, fotografiją ir foto istorijų kūrimą – Graikijos, kūrybinį rašymą, kūrinių analizę ir iliustravimą – Lietuvos mokiniai.

 

Jie buvo atsakingi už mokyklai priskirtą veiklą, atliko mokymo veiklų vadovų vaidmenis partnerinių institucijų mokiniams, skatino bendradarbiavimą, siekiant didinti visų dalyvių savivertę. Mokiniai, vadovaujami mokytojų ir (arba) ekspertų, kūrė ir vykdė visas veiklas, nuolat bendraujant ir dalijantis medžiaga tarp šalių partnerių – jų projektinių mokymo ir mokymosi veiklų susitikimų. Kiekvienos veiklos rezultatai įgyvendinti ir pateikti atskirų susitikimų metu už veiklą atsakingose mokyklose.

 

Per visą projekto vykdymo laikotarpį projekto partneriai išbandė įvairias formalias ir neformalias ugdymo erdves, skirtingus mokymo metodus. Buvo fiksuojami rezultatai, dalijamasi gerąja patirtimi. Vyko stebėjimas ir vertinimas. Mokiniai išsakė įspūdžius ir pastabas, kaip jie vertina tokius metodus, ką reikėtų tobulinti, praplėsti, ko atsisakyti. Visų projekte dalyvavusių šalių mokiniai pastebėjo, kad neformalūs mokymosi metodai daug patrauklesni. Atsiranda motyvacija mokytis, daugiau išmokstama, geresni mokymosi rezultatai. Projektinė veikla pagerino anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš pagrindinių projekto tikslų, todėl, džiugu, kad jis pasiteisino.

 

Susitikime dalyvavo profesorė, medicinos mokslų daktarė, vaikų ir paauglių psichiatrė Sigita Lesinskienė. Profesorė pastebėjo, kaip svarbu skirtingos meninės veiklos mokinių psichinei ir emocinei būklei. Pasitelkus neformalius mokymo metodus, galima mokiniams padėti didinti jų mokymosi motyvaciją, įveikti nerimą, stiprinti pasitikėjimą savimi.

 

Visų susitikimų metu, ypač per viešnagės Lietuvoje laiką, projekto partneriai užmezgė šiltus, draugiškus santykius, pasijuto kaip viena šeima. Projekto tikslas naikinti visus barjerus tarp dalyvių pasiektas.

 

Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.