Šalies ikimokyklinių įstaigų pedagogai dalijasi gerąja patirtimi

Lina Bareikienė
,
mokytoja

Balandžio 22 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Dobilas“ vykdant ilgalaikę programą „Kokybė ikimokykliniame ugdyme“ viešėjo mokytojos iš Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro bei iš lopšelių darželių „Bitė“, „Gluosnis“ ir „Sigutė“. Mokytojas pasveikino „Meškiukų“ grupės ugdytiniai – dainele, šokiu ir pačių gamintomis gėlytėmis.

 

Mokytoja Diana Žigelienė pristatė pranešimą „Pirmieji STEAM žingsneliai lopšelyje darželyje „Dobilas“. Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ nuo 2019 m. į ugdymą įtraukė ir sėkmingai taiko STEAM ugdymo metodą. Mokytojos planuoja ir įgyvendina STEAM veiklas, organizuoja ilgalaikius projektus, temines edukacines vaikų veiklas, nuolat tobulina kompetencijas, organizuoja išvykas į kitas ugdymo įstaigas, įgyvendina bendrus projektus. Lopšelyje-darželyje kuriama STEAM gebėjimus ugdanti aplinka – atidaryta didelė ir erdvi STEAM laboratorija, kuri yra nuolat pildoma įvairiomis priemonėmis. Aš, mokytoja Lina Bareikienė, pristačiau 25 įgyvendintas STEAM veiklas, akcentavau jų tikslus, hipotezes ir pasiektus rezultatus. 2021 m. rudenį buvo atliktas mokyklos įsivertinimas stemschoollabel.com platformoje ir gautas kompetentingos mokyklos ženkliukas. Tuo pačiu mūsų įstaiga tapo Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nare, įsipareigojo toliau siekti kurti inovatyvią ugdymo aplinką, tikslingai ugdyti vaikų inžinerijos, skaitmeninio raštingumo, menų, technologijų ir matematinius gebėjimus. Mokytoja Lina Rimėnienė viešnioms pristatė ilgalaikį projektą „Obuolio savaitė“, kuris buvo organizuojamas su socialiniais partneriais.

 

Viešnios apžiūrėjo puoselėjamą aplinką, gražiai įrengtas grupes ir naujai atidarytą STEAM laboratoriją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.