Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ bendruomenė vykdė projektą „Sveikame kūne – sveika siela“

Emocinio intelekto ugdymas – ilgas ir nuoseklus darbas, todėl geriausi rezultatai pasiekiami, kai jo lavinimas(is) pradedamas kuo anksčiau ir kuo įvairesniais būdais, nes vaiko emocinis intelektas yra „ne gamtos dovana“, o jam įtakos turi šeima, ugdymas(is) ir supanti aplinka.

Šiemet Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“ vykdėme sveikatinimo projektą „Sveikame kūne – sveika siela“. Šio projekto pagrindinis tikslas – plėsti emocinio intelekto ugdymo(si) galimybes, bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais. Skatinti vaikų emocijų saviraišką pasitelkiant dailės, muzikos, šviesos, skaitymo ir kitas terapijas, organizuoti ir vykdyti edukacines veiklas, įtraukiant tėvus ir lopšelio-darželio bendruomenę, dalytis gerąja patirtimi su rajono įstaigų pedagogais, palaikyti ryšį su esamais ir naujais socialiniais partneriais.

 

Norėdami paįvairinti vaikų emocinio intelekto ugdymo(si) galimybes, įstaigoje pradėjome taikyti Sebastiano Kneipo metodiką, kuri yra paremta penkiais gyvenimo principais. Tai – vandens procedūros, kurios stiprina organizmą, judėjimas, harmonija, žolelių terapija ir sveika mityba. Darželio teritorijoje įrengėme refleksoterapinį S. Kneipo takelį. Vaikščiojimas basomis po rasotą pievą „Kneipo takeliu“ leido vaikams pajusti judėjimo džiaugsmą, pajausti skirtingų paviršių poveikį jų kojytėms. Vaikai patyrė daug gerų emocijų, išbandydami įvairias vandens procedūras („Gandro žingsnis“, „Kneipo kava“, „Lauko dušas“). Siekdamos veiksmingo, visapusiško sveikatos ugdymo, auklėtojos kiekvieną vasaros rytą pasitikdavo vaikus lauke. Kartu su meninio ugdymo pedagoge ugdytiniai darė jogos mankštas, kurios veikia ne tik fizinį kūną, bet ir protą bei dvasią. Pabandėme ir pusryčiauti lauke, mėgavomės mūsų pačių užaugintų vaistažolių arbatomis, galėjome save išreikšti per įvairias menines saviraiškos veiklas (tapymas ant skirtingų paviršių su įvairiomis priemonėmis, dailės saviraiška klausant muzikos, mandalų kūrimas iš gamtinės medžiagos). Diegdami S. Kneipo metodikos idėjas, pasiekėme geresnių ugdymosi rezultatų ir kokybės. Ir toliau, remdamiesi šia metodika, formuosime sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo įpročius.

 

Kūrybinių užsiėmimų erdvės lauke – tai vaikams naujas, neįprastas ir įdomus veiklos būdas, lavinantis vaizduotę, skatinantis smalsumą, kūrybiškumą, saviraišką. Ant lauko įrenginių pakabinome lentas, pritaikytas vaikams rašyti, piešti kreidelėmis, tapyti. Šis rašymo, piešimo būdas lavina rankų ir plaštakų raumenis, stiprina stuburą, nes vertikaliam rašymui / piešimui reikalinga didesnė paspaudimo jėga. Išpiešėme takelius (geometrinių figūrų takeliai, pėdučių takeliai, labirintas) vaikų užimtumui, pažinimui ir judėjimui skatinti. Siekdami stiprinti vaikų ryšį su gamta, įrengėme arbatžolių sodinimo ir auginimo edukacinį traukinuką, kad galėtų pažinti augalus, jais rūpintis.

Organizuodami skaitymo balsu užsiėmimus vasarą, rudenį, pavasarį (esant šiltam orui) lauke, o žiemą – įvairiose darželio erdvėse, atradome, kad tai vienas veiksmingiausių emocinio lavinimo būdų. Manome, kad tokie skaitymai plečia vaiko akiratį, žodyną, ugdo jį kaip asmenybę, stiprina ryšį su skaitančiuoju, gerina atmintį, turtina vaizduotę, moko adaptuotis įvairiose situacijose. Vaikams suteikiama galimybė pamatyti, kad skaitymas gali būti patrauklus užsiėmimas lauke, ne vien tik pasaka prieš miegą.

 

Visas per projektą vykdytas veiklas apibendrino konferencija „Prevencinio darbo realybė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, per kurią dalijomės gerąja patirtimi su Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais. Konferencijoje parodėme teatralizuotą metodinę prevencinę priemonę, emocinės saviraiškos spektaklį „Sapnas“. Tai auklėtojų iniciatyva surežisuota ir pastatyta inscenizacija, skirta Tolerancijos dienai paminėti. Spektaklyje, pasitelkiant naujausias informacines technologijas, žaismingai perteikiamos rimtos gyvenimiškos tiesos, į kurias žvelgiama iš mažos mergaitės pozicijos. Vaikai susipažino su mergaite Julija, kuri sapne aplanko net keturias šalis: apvalių žmonių, kurie nekenčia kampuotų, ir kampuotų žmonių, kurie neapkenčia apvalių. Julija nukeliauja į šalį, kur viskas tik raudona ir nėra kitų spalvų, bei į atvirkščią pasaulį, kur visi vaikšto aukštyn kojomis. Per spektaklį vaikai sužino svarbią tiesą, kad pasaulyje yra apvalių ir kampuotų dalykų, vieni mėgsta vienus dalykus, o kiti kitus. Kai jie susidraugauja, kai ima gerbti vieni kitus, tada gyvena ilgai, linksmai ir laimingai, nes kaip šauksi, taip ir atsilieps.

Šis spektaklis skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jį nufilmavome ir taip sukūrėme prevencinę vaizdo priemonę emociniam intelektui lavinti. Įstaiga sudarė galimybę šią edukacinę priemonę pamatyti visiems Šakių rajono ikimokyklines įstaigas lankantiems vaikams.

 

Tėvai ir pedagogai pastebėjo, kad sistemingas ir nuoseklus emocinio intelekto lavinimas teigiamai veikia vaikus: ramina, gerina emocinę savijautą, grupės ir šeimos mikroklimatą. Vaikai, niekieno neverčiami, emocijų saviraiškos būdus taiko ir namuose, geriau geba valdyti konfliktines situacijas. Tokiu būdu skatinamas pozityvių santykių plėtojimasis. Emocinio intelekto lavinimas taip pat duoda gerų rezultatų kasdienėje ugdomojoje veikloje. Savo emocijas geriau suvokiantys ir valdantys ugdytiniai sklandžiau bendradarbiauja, sėkmingiau įsisavina ugdymo(si) turinį.

 

Eglita Plaušinienė

Šakių l.-d. „Klevelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Dialeta Bendoraitienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Inga Sorakienė

vyresnioji ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.