„Sakalėlio“ vaikai sportuoja aktyviai ir linksmai

Rita Gansauskienė
,
Klaipėdos l.-d. „Sakalėlis“ logopedė, vyr. specialioji pedagogė ir projekto koordinatorė

Plėtodami vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“, reikšmingą vaidmenį skiriame fizinio aktyvumo skatinimui bei visos bendruomenės nusiteikimui sportuoti. Įstaigos prioritetai lemia realius visos mūsų bendruomenės sveikatos gerovės pokyčius, nes sveikatą suvokiame kaip fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būseną. Užtikrinti tokią gerovę ir visus veiksnius, pasitarnaujančius stiprios sveikatos labui, „Sakalėliui“ padeda laimėtas bendrai valstybės sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!” (Nr. SRF-SIĮ-220-1-0254), kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Fondo lėšomis remiama veiklos sritis: sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas. Projekto tikslas – įsigyti  interaktyvias ir modernias fizinio aktyvumo priemones, skatinančias įvairių gebėjimų vaikų motyvaciją aktyviai, ritmiškai, nuotaikingai judėti bei įsitraukti į reguliarias tikslingas veiklas. Šį projektą vykdome nuo 2020 m. gegužės mėn. ir planuojame įgyvendinti iki 2022 m. gegužės mėn. Projektas skatina ir neįgaliųjų sporto plėtrą, nes lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ šalia įprastinės raidos vaikų ugdome ir vaikus, turinčius įvairių negalių.

 

Šalyje sušvelninus karantino ribojimus, pagal sporto projekto veiklų tvarkaraštį įstaigoje organizavome tikslingas fizinio aktyvumo veiklas: trumpalaikį projektą „Sportas – sveikata, tad sportuoki visada!”, sportines pramogas „Aš judu, tu judi – būsime abu sveiki”, sporto šventę – „Sakalėlio“ Vilties bėgimas 2021“. Šiomis veiklomis siekėme ne tik motyvacijos stiprinimo sportuojant, bet ir vaikų negalios kompensavimo (sensoriniams, fiziniams ir intelekto poreikiams tenkinti), saviraiškos ir kūrybiškumo plėtotės, susiejant aktyvų judesį su muzika bei harmoningų bendruomenės tarpusavio santykių ugdymo.

Įžvalgomis, kaip kurti darnią bei integruotą sveiką gyvenseną, įtraukiant visos bendruomenės narius, pasidalijome šių metų gegužės mėnesį vykusioje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Konferencijos dalyviams pristatėme „Sakalėlio“ gerąją patirtį ir minėto sporto projekto veiklų akimirkas. Įstaigos direktorė Loreta Bagočienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Vasiliauskienė ir pagalbos mokiniui specialistų komanda pranešime „Nuo idėjos iki sėkmės geros sveikatos link…“ perteikė mintis, kaip įstaiga įgyvendina šio sporto projekto idėjas, kokia reikalinga išorės pagalba, įgyvendinant sporto projektą, kaip bendruomenė pasirengusi aktyviai dalyvauti ir dalyvauja sporto projekto veiklose, kaip bendraujama bei bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kuriant saugią, vaikų prigimtines galias ir negalias atitinkančią aplinką, skatinančią fizinį aktyvumą bei stiprinančią ugdytinių sveikatą.

 

Projektas „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!” mūsų įstaigoje dar tik įpusėjo. Norisi tikėti, kad pandemija iki rudens visiškai nurims ir nesužlugdys mūsų lūkesčių turėti saugią lauko ir vidaus multisensorinę erdvę, praturtintą inovatyviomis bei interaktyviomis priemonėmis, dar labiau skatinančiomis vaiko poreikį judėti, nepriklausomai nuo jo galių ir negalių. Džiugu, kad nemažas būrys mūsų bendruomenės narių ir vasaros laikotarpiu stiprina sveikatą judėdami, pasirenka įvairius laisvalaikio leidimo būdus gryname ore ir mėgaujasi sportuodami, aktyviai bei linksmai plėtodami savo fizinės veiklos patirtį ir skatindami judėti vieni kitus savo asmeniniu pavyzdžiu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (3)

  • Reda

    Graži ir labai naudinga iniciatyva, kuria ne tik siekiamas svarbus tikslas, bet ir apjungia bendruomenę, suteikia daug puikių emocijų ir visapusiškai sveikatina. Geros kloties!

  • Asta

    Sėkmės ,,Sakalėliui”! Būkite ir toliau gražiu pavyzdžiu kitiems Klaipėdos darželiams!

  • Asta Lenkauskiene

    Sėkmės “Sakaleliui”! Sportuokite aktyviai ir linksmai, būkite pavyzdžiu ir kitiems darželiams!