Robotas pamokoje – žaislas ar mokymosi ir socialinių santykių kūrimo įrankis?

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja
Renata Jankevičienė

Technologijoms vis labiau užvaldant mokymo įstaigas itin svarbus tinkamas mokytojų rengimas skatinant pamokoje prasmingai panaudoti įvairius mokymosi įrankius. Vienas iš tokių įrankių – robotas „Minčių dizaineris“ (angl. „Mind designer“), kurio galimybes rugpjūčio 24–28 d. Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinamo „Erasmus+“ KA3 projekto „Robotika prieš patyčias – RoBy“ ekspertai ir savanoriai įvadinių mokymų metu pristatė Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio, Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, Naujamiesčio, Krekenavos Mykolo Antanaičio, Paįstrio Juozo Zikaro, Raguvos, Smilgių bei Velžio gimnazijų mokytojams.

 

Projekto veiklų koordinatorė Lietuvoje, Panevėžio rajono švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė teigia: „Padovanoti robotukus ugdymo įstaigoms – tik pirmasis žingsnis. Robotukas – įrankis, kuris pats nemoko,  visos mokyklos gali juos įsigyti savarankiškai, tačiau labai svarbu tai, kad mokytojai išmoktų profesionaliai jais naudotis pamokoje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2020–2022 m.) mokytojams sistemingai organizuosime mokymus bei konsultacijas, bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais rengsime ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą, kurioje dalyvaus ir Panevėžio rajono ugdymo įstaigų atstovai, pasiruošę ne tik mokytis, bet ir dalytis praktine patirtimi su kolegomis.“

 

Renatos Jankevičienės nuotraukos

Jau įvykusių įvadinių nuotolinių mokymų „Veiksniai, darantys prevencinį poveikį patyčių situacijoje“ lektorė Trakijos universiteto (Bulgarija) dėstytoja, „RoBy“ projekto ekspertė Iglika Angelova mokymų dalyviams pristatė įvairių psichologinių robotukų panaudojimo ugdant aspektų. Ypatingą dėmesį Iglika Angelova skyrė darbo grupėmis organizavimui. Ji teigia, kad „šis projektas lavina kūrybingumą ir yra pažangus, svarbu tai, kad kartu dirbs ir projekto mokslininkai, ir mokytojai praktikai. Darbas grupėmis Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, kuriose man teko lankytis – sėkmingai organizuojamas, tačiau ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų praktika naudotis robotukais ugdymo procese – nedidelė, todėl esu pasirengusi perduoti asmeninę bei kitų Bulgarijos mokytojų patirtį“.

 

Džiaugiamės, kad prieš dvejus metus Švietimo centro mokykloms padovanoti robotukai išradingai taikomi ugdymo procese, o mokytojai nuoširdžiai dalijasi patirtimi su kolegomis. Vienas iš tokių pavyzdžių – Naujamiesčio gimnazija. Šios gimnazijos bibliotekininkė Laura Šinkūnienė, turinti informacinių technologijų mokytojos išsilavinimą, rugpjūčio 27 d. itin profesionaliai skleidė patirtį projekto „RoBy“ dalyviams. Pokalbių su mokytojais metu supratome, kad juos sužavėjo robotukų gebėjimas ne tik atlikti suprogramuotas užduotis, bet ir kalbėtis. Mokytojus džiugina ir tai, kad projekto ekspertai pasirengę nuolat konsultuoti ne tik techniniais, bet ir psichologiniais robotų panaudojimo klausimais.

 

Panevėžio rajono švietimo centro projekto „RoBy“ ekspertės bendradarbiaudamos su tarptautine projekto komanda gilinasi į dvi pagrindines robotų panaudojimo švietime temas. Vaida Šiaučiūnė teigia, kad „itin svarbu mokytojus interaktyviai supažindinti su robotikos ir programavimo taikymo galimybėmis ankstyvajame amžiuje bei padėti mokytojams panaudoti robotus STEAM (integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno, matematikos taikymas) veiklose“. Straipsnio autorė gilinasi į prosocialią robotiką, kuri, sumanaus mokytojo rankose, gali tapti galinga priemone, skatinančia socialinius santykius, suteikiančia galimybę dirbti komandoje, sukurti bendradarbiavimu grįstą mikroklimatą.

 

Projekto veiklų koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė ir ekspertai įsitikinę, kad robotai būtų sėkmingai panaudojami ugdyme, būtina atsakingai konsultuoti mokytojus, kviesti juos nuolat reflektuoti bei dalytis idėjomis. Tarptautiniai „Erasmus+“ projektai – puiki galimybė gilinti kompetencijas Švietimo centro darbo grupės nariams, įgyvendinantiems projektą ir Panevėžio rajono mokytojams, susidomėjusiems projektu. Projekto „RoBy“ partnerės – Raguvos, Naujamiesčio, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, kiti dalyviai – mokytojai savanoriai, parašę motyvacinius laiškus ir panorę ieškoti pažangių mokymo metodų bei dalyvauti Italijos ir Ispanijos ekspertų mokymuose.

 

„Erasmus+“ KA3 programos projektas „Robotika prieš patyčias – Roby“ (angl. „Robotics Versus Bullying – RoBy“), Nr. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tarptautinį projektą koordinuoja Polo Europeo della Conoscenza (Italija).

 

Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.