Respublikinis seminaras Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Žiedelis“

Jūratė Vileikienė
,
mokytoja metodininkė, dirbanti pagal PUP
Dorutė Dambrauskienė
,
mokytoja metodininkė, dirbanti pagal IU

Dviejų metų laikų – rudens ir žiemos – sandūroje (lapkričio 29 d.) Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Žiedelis“ vyko nuotolinis respublikinis seminaras „Inovatyvaus ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo(si) idėjų ir metodų įgyvendinimas“, kurio tikslas – mokytojų dalijimasis patirtimi, kaip sekasi organizuoti veiklas, naudojantis šių metų pradžioje išleistais rekomendacijų rinkiniais ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“. Rinkinių medžiaga parengta įgyvendinant projektą „Inovacijos vaikų darželyje“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra.

 

Renginį pradėjo ir įžanginį žodį tarė Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė. Ji išsakė savo lūkesčius: „Tikiu visų pedagogų profesionalumu, entuziazmu ir tikiu, kad tiek atnaujintos programos, šiuo atveju priešmokyklinio ugdymo programa, tiek išleisti metodiniai leidiniai padės pasiekti svarbiausius tikslus. Kad vaikai galėtų atrasti tai, kas jiems patinka, tai, kas jiems įdomu…“

 

Lopšelio-darželio direktorė Violeta Kumžienė pasidžiaugė dalyvių gausa, jų buvo net šimtas trys. Ji sakė: „Kai mūsų tiek daug, mes esame stiprūs iš tikrųjų, tuo džiaukimės ir didžiuokimės, kad esame mokytojai…“ Direktorė paminėjo, kad šiandien mokytojų laukia daug iššūkių, kai reikia padėti ugdytis vaikams, turintiems skirtingų poreikių, skirtingų patirčių, skirtingų gebėjimų ir žinių…

 

 

Mokslininkai ir praktikai, praktikai ir mokslininkai – tai neatsiejamas duetas, padedantis kokybiškai ugdyti mūsų mažuosius. Mokslininkai tiesia tiltus praktikams, o praktikai patikrina šių tiltų tvirtumą. Moksliniais tyrimais grįstomis įžvalgomis savo pranešime „Ankstyvasis matematinis ugdymas – tiltas tolesniam sėkmingam mokymuisi“ dalijosi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto prof. dr. Aušra Kazlauskienė.

 

Po nutiesto mokslinio „tilto“ savo patirtimi dalijosi mokytojai. Pranešimus skaitė mokytojai iš Telšių lopšelio-darželio „Mastis“, Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos. Mūsų įstaigai atstovavo mokytojos Rita ir Kristina, Dorutė, Vaida, Jūratė. Seminarą apibendrino ir pabaigos tašką padėjo lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė. Pavaduotoja padėkojo visoms mokytojoms, išdrįsusioms pasidalyti savo patirtimi. Ji kalbėjo: „<…> inovacija turbūt turėtų prasidėti visgi nuo kiekvieno iš mūsų, nuo kiekvieno mokytojo mąstymo… Svarbu tapti proaktyviu mokytoju, kuris gebėtų sukurti vaikams aplinką, įvairius iššūkius, įvairius kontekstus, kurie vaikus įtrauktų veikti…“

 

Palinkėję vieni kitiems gero vakaro, seminaro dalyviai paliko nuotolinio vaizdo programą „Zoom“.

 

Džiugu, kai mokytojai, siekdami kokybiškesnio vaikų ugdymosi, geranoriškai dalijasi savo patirtimi. Prof. dr. Aušros Kazlauskienės žodžiais tariant „<…> pasirinkome tą profesiją, kad nenorime gyventi rutinoje, o mes norime dalyvauti ir inicijuoti pokyčius.“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.