Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro grupių festivalis „Čip čipo, rip ripo”

Aida Žalimienė
,
Kauno l.-d. „Svirnelis” priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė

Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis organizavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų vaikų folkloro grupių festivalį „Čip čipo, rip ripo“. Tai jau tradiciniu tapęs festivalis, kuris nuo 2015 m. vyksta Kauno lopšelyje-darželyje „Svirnelis“. Festivalio tikslas – siekti vaikų dvasinės ir etninės kultūros turtinimo, supažindinti ugdytinius su įvairiais Lietuvos regionais bei nuo seno lietuvių puoselėtomis tradicijomis.

 

Šiemet festivalis vyko virtualioje erdvėje, jame dalyvavo 24 ikimokyklinės įstaigos iš visos Lietuvos (Kauno, Kauno raj., Alytaus, Jonavos, Klaipėdos, Šakių, Trakų raj., Marijampolės). Savo skambiomis dainomis, trankiais šokiais, rateliais, pasakojimais bei paukštelių pamėgdžiojimais dalijosi daugiau nei 300 vaikų.

 

Festivalio uždarymas-aptarimas įvyko „Zoom“ platformoje, kur susirinko vaikus ruošę pedagogai. Pasak Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogės J. Sabonienės, festivalis nuotoliniu būdu atvėrė neįkainojamas galimybes pabūti visur. Pamatėme kaip kiti dainuoja, kaip šoka, kaip puoselėjamos tradicijos. Dalyviai praplėtė savo žinias, o folkloras perduodamas iš lūpų į lūpas.

 

Šio festivalio žavesys – džiuginanti atmosfera: kai dalyviai atsipalaidavę, viskas eina iš širdies. Vaikai laisvai atliko dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos kūrinius, šokius, ratelius, žaidimus.

 

Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ pedagogė A. Ambrazevičienė sakė: „būsiu šimtą metų”, kaip prioritetą įvardydama vidinę festivalio šilumą. O folkloras tai ir yra buvimas kartu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.