Respublikinė STEAM konferencija VGTU inžinerijos licėjuje

Ernesta Smalinskė
,
VGTU inžinerijos licėjus

Vasario 15 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) inžinerijos licėjuje vyko jau 4-oji respublikinė metodinė-praktinė mokytojų STEAM stažuotė-konferencija „Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“, kurioje dalyvavo beveik 200 pedagogų iš visos Lietuvos.

 

Stažuotė-konferencija buvo skirta Lietuvos mokytojams, besiruošiantiems įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas remiantis STEAM ugdymo principais, todėl pagrindinis tikslas buvo sudaryti sąlygas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams kartu su VGTU inžinerijos licėjaus pedagogais organizuoti STEAM pamokas pabrėžiant UTA kompetencijų įgyvendinimą ugdymo procese ir pasidalyti STEAM ugdymo principų taikymo įžvalgomis ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo perspektyvomis.

 

Šį kartą renginys buvo organizuojamas dviem etapais.

Vasario 6–10 d. šalies mokyklų mokytojai dalyvavo pirmajame etape – praktinėje STEAM stažuotėje, kurios metu kartu su licėjaus mokytojais vedė STEAM pamokas.

Tam buvo atsakingai ir kruopščiai ruošiamasi gerokai iš anksto. STEAM pamokų iššūkį priėmė apie 40 licėjaus mokytojų ir daugiau nei 30 šalies mokyklų pedagogų. Licėjaus pedagogai pakvietė įvairių mokomųjų dalykų šalies mokyklų mokytojus kartu dalyvauti STEAM pamokų organizavimo procese: nuotolinio kontakto būdu mokytojai susipažino, ieškojo galimų tarpdalykinių sąsajų, analizavo kylančius iššūkius ir sunkumus mokant konkrečių disciplinų, formuluojant dalykinius ir didaktinius pamokos tikslus, kartu mokėsi suprasti, kad STEAM pamoka paremta ne tik stipria tarpdalykine integracija ir kelių mokytojų bendradarbiavimu, bet svarbiausias tokios pamokos ir tokio ugdymo elementas – problematika, kuri sužadina būtinybę veikti kartu papildant, pastiprinant vienam kitą ir taip pažadinant mokinių smalsumą kritiškai mąstyti, tyrinėti, ieškoti sprendimo būdų, kurti, ne tik identifikuoti ir suvokti savo artimąją aplinką, bet ir plačiau pažvelgti į mokomųjų dalykų sąsajas ir realų praktinį pritaikomumą. Nuo pamokos suplanavimo parengiant STEAM pamokos planą iki jos praktinio organizavimo atvykus į VGTU inžinerijos licėjų – toks tikslas buvo keliamas siekiant pasidalyti licėjaus įgyvendinamo STEAM ugdymo patirtimi.

 

Antrasis etapas – plenarinė STEAM konferencija – vyko vasario 15 d. VGTU inžinerijos licėjuje. Konferencijoje dalyvavo ne tik prieš tai STEAM stažuotėje STEAM pamokas vedę šalies ir licėjaus mokytojai, bet ir kiti STEAM ugdymo bei UTA kompetencijų įgyvendinimu besidomintys Lietuvos mokyklų pedagogai. Šiais metais VGTU inžinerijos licėjus subūrė apie 180 šalies pedagogų ir pakvietė juos kartu diskutuoti, analizuoti švietimo naujoves ir jų įgyvendinimo galimybes.

 

Pirmojoje konferencijos dalyje VGTU inžinerijos licėjaus direktorė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė pasidalijo jau šeštus metus skaičiuojančia STEAM ugdymo licėjuje istorija ir šios krypties įgyvendinimo licėjuje raidos etapais. Su strateginėmis švietimo aktualijomis dalyvius supažindino kviestiniai konferencijos svečiai: Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Gulbinas su konferencijos dalyviais dalijosi novatoriško švietimo įžvalgomis; apie atnaujintą ugdymo turinį ir jo sėkmingo įgyvendinimo perspektyvas mintimis dalijosi Nacionalinės švietimo agentūros direktorės pavaduotoja dr. Asta Ranonytė; „EDU Vilnius“ direktorė Unė Kaunaitė pristatė „EDU Vilnius“ patirtis – mokykla Vilniuje ir Vilnius mokykloje, pakvietė pedagogus žvelgti kūrybiškai į ugdymo proceso organizavimą, ieškoti naujų jo įgyvendinimo formų ir būdų; Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto STEAM ugdymo programų vadovas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas savo pranešimu „Apie tai, kaip STEAM {=Sukurti Tobulą Edukaciją, Aktualią Mokiniui}“ priminė susirinkusiems pedagogams apie tai, kaip svarbu mokyti mokinį veikti sąmoningai ir tikslingai – apmąstant savo ugdymosi praktines naudas bei vertes ir projektuojant savo ateities perspektyvas; VGTU inžinerijos licėjaus direktorės pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė, kalbėdama apie mokinio socialinį kapitalą, kvietė konferencijos dalyvius atrasti socialinių ryšių svarbą ir būtinybę ne tik patiems pedagogams drąsiai kurti vertingus praktinio bendradarbiavimo ryšius, bet ir padėti mokiniams ugdytis gebėjimą „užsidirbti“ savo socialinį kapitalą, kurio esmė – galimybė savarankiškai, laisvai ir kūrybiškai veikti savo kasdieniame gyvenime ir gebėti praktiškai pasitelkti turimą socialinių ryšių tinklą savo tikslams įgyvendinti.

 

Antroji plenarinės konferencijos dalis buvo skirta praktinių STEAM stažuotės rezultatų analizei. Dirbdami atskirose sekcijose mokytojai kartu diskutavo, analizavo STEAM stažuotės metu įgyvendintas praktikas, peržiūrėjo parengtą STEAM pamokų vaizdo medžiagą, reflektavo tokio bendradarbiavimo patirtis ir įgyvendintų STEAM pamokų sėkmingus bei tobulintinus aspektus. Ypatingas dėmesys skirtas prie licėjaus praktinės veiklos prisijungusių šalies mokytojų refleksijai, kuri yra bet kokios veiklos efektyvumo augimą užtikrinanti svarbiausioji dalis.

 

Šis Lietuvos pedagogus jau kelintus metus iš eilės gausiai suburiantis VGTU inžinerijos licėjaus organizuojamas renginys įgauna esminės vertės pagreitį ir įpareigoja tęsti STEAM ugdymo krypties aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį nuolatinį ugdymo kokybės tobulinimą, inovacijų sklaidą ir bendrų švietimo tikslų siekį ne tik vietos, bet ir nacionaliniu lygmeniu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.