Respublikinė pedagogų teorinė – praktinė konferencija „Miško tyrinėtojas – žaismingas kelias į draugišką pasaulį“

Gegužės 18 dieną Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“ inicijavo Respublikinę pedagogų teorinę – praktinę konferenciją „Miško tyrinėtojas – žaismingas kelias į draugišką pasaulį“. Konferencija organizuota siekiant skatinti pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi, formuoti teigiamą vaikų požiūrį į gamtą ir jo visuminį pažinimą, sąmoningumą ir žinių ugdymą. Ši iniciatyva bendram tikslui subūrė: švietimo įstaigų vadovus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogus, neformaliojo ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus. Konferencija vyko virtualioje „Teams“ platformoje, kurioje buvo pristatyta 10 pranešimų. Juos išklausė ir patirties pasisėmė 140 klausytojų.

 

Konferencijos dalyvius sveikino organizatoriai. Sveikinimo žodį tarė ir Vilniaus miesto savivaldybės ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė, kuri akcentavo konferencijos temos svarbą, pasidžiaugė pedagogų, jaunosios kartos ugdytojų, žingeidumu ir kūrybingumu, priminė JAV mokslininkų tyrimus, kurie atskleidė, kad žmonės linkę nepakankamai vertinti mus supantį augalų pasaulį.

 

Respublikinėje pedagogų teorinėje-praktinėje konferencijoje pristatyti pranešimai:

  1. ,,Miškas – žalioji edukacinė erdvė“. Doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė.
  2. ,,Miško tyrinėtojas – žaismingas kelias į draugišką pasaulį“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kazlauskienė, mokytojos: Nelia Krupovič, Svetlana Bystronovskaja ir Viktorija Strazdauskienė. Vilniaus l/d ,,Lakštingala“.
  3. Knygos pristatymas ,,Jurgelis miškauja‘‘. Miškininkas Raimundas Ereminas.
  4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Rakauskienė, metodininkės Nijolė Forman ir Vaida Lataitė iš Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, skaitė pranešimą „Patyriminis ugdymas(is) gamtamokslinėse edukacinėse veiklose“.
  5. Socialinė darbuotoja Alina Lincevičiūtė-Šakalinė ir ergoterapeutė Iveta Gužauskaitė, pristatė pranešimą: „Miško maudynės Čiauškučiams. Geroji patirtis“. Pranešimo metu pristatytos miško terapijos metodų ir principų pritaikymo galimybės, teikiant paslaugą vaikams, kurios pagrindinis tikslas yra leisti vaikams pajusti gamtą per savo penkis pojūčius: uoslę, regą, klausą, skonį, lietimą.
  6. Milda Dambrauskienė – gydytoja vaikų neurologė, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos pirmininkė, dirbanti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, pristatė pranešimą, kurio tema: „Gamtos ir miško terapijos nauda elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“. Kalbėjo apie dažniausius vaikų elgesio ir emocijų sutrikimus, gamtos terapijos įtaką elgesio sutrikimams, aktyvumo ir dėmesio sutrikimus (ADS), pristatė tyrimus apie buvimo žaliosiose erdvėse įtaką ADS ir tai, ko reikia kiekvienam vaikui.
  7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Sigita Norvilienė ir Virginija Dagilienė, dirbančios Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“, pristatė būdus, metodus bei veiklas „Miškas – inovatyvi patirtinio ugdymo(si) laboratorija“.
  8. Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ mokytojos Rūta Aleknavičiūtė ir Raminta Kazancevienė pristatė vaizdo medžiagą  „Kaip stebiu, tyrinėju, susipažįstu ir atrandu“ apie atliktas vaikų praktines gamtos pažinimo ir aplinkosaugos veiklas.
  9. Pradinių klasių mokytoja Lina Ignatavičiūtė, dirbanti Vilniaus Žygimanto pagrindinėje mokykloje ir ,,Pievos akademija“ įkūrėja, pristatė pranešimą: „Miško ir pievos tyrinėjimas asmenybės nuostatų formavimosi požiūriu“. Pieva, tai atvira edukacinė erdvė, skirta šeimoms su vaikais, kurioje kultivuojamas sąmoningumas, pagarba ir tausojantis požiūris į savo kasdienybę, kur mokomasi pažinti gamtą, tvariai kurti ir augti patiems.
  10. Metodininkė Audronė Verikienė iš Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis“ pristatė tyrinėjimo lauke galimybes „Gamtoje draugiška ir linksma“.

 

 

 

Apibendrinant konferenciją, galima teigti, kad vertingoje miško raidos erdvėje, kur gamta aprūpina medžiagomis ir žaislais, vaizduotė ir vaikų kūrybiškumas vystosi savaime. Tokiu būdu ugdomas dėmesingumas, socialinis elgesys. Vaikai bendriauja vieni su kitais ir išbando naujus dalykus, jie noriai laisvai juda ir tyrinėja aplinką tiek laiko, kiek jiems reikia. Tokiu būdu veiksmai ir interesai yra nustatomi savo iniciatyva. Pedagogai suteikia impulsus ir įgyvendina vaikų tyrimų metu kylančius klausimus, pasiūlymus, projektus, eksperimentus. Smalsumo būsena daro vaiką imlų giliam supratimui, skatina jo sveiką ir pagarbų požiūrį į jį supančią aplinką.

 

Straipsnio autorės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kazlauskienė, Svetlana Bystronovskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Viktorija Strazdauskienė ir Nelia Krupovič, priešmokyklinio ugdymo mokytojos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.