Respublikinė paroda „Išpuošim, Lietuva, tave visom spalvom trispalvės“

Edita Brazauskienė ir Vaida Čemerienė
,
mokytojos metodininkės

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti Lietuvos gimtadienį.

 

Taip pat išskirtinė data yra Kovo 11-oji – Lietuvoje švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Mažųjų tautiškumo ugdymas – labai svarbus. Įskiepyti vaikams meilę tėvynei bei išmokyti didžiuotis savo tauta yra mūsų pareiga. Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytojos Edita, Vaida, Dalia ir Ina suorganizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodą „Išpuošim, Lietuva, tave visom spalvom trispalvės“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti. Kūrybiniai darbai buvo atlikti įvairia technika, naudojant tik tris spalvas (geltoną, žalią ir raudoną).

 

Įstaigos salę nuo vasario 15 d. iki kovo 12 d. puošė darbų gausa. Parodoje dalyvavo 36 įstaigos iš visos Lietuvos, 72 mokytojos, 1 meninio ugdymo pedagogė ir 5 logopedės. Kūrybinių darbų autoriai buvo ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (nuo 2 iki 6 metų), mokytojos, meninio ugdymo mokytoja ir logopedės.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.