Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“

Vilma Matuzevičienė
,
Šiaulių Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė
Inga Valeikienė
,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lapkričio 6 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“. Pasidalyti patirtimi susirinko apie 80 mokytojų iš visos Lietuvos: Kauno, Plungės, Panevėžio, Šakių, Raseinių, Telšių, Šilutės ir Šiaulių miesto mokyklų. Konferencijoje buvo nagrinėjamos tokios aktualios šiandienos mokyklai temos, kaip vertinimo ir įsivertinimo strategijos pamokoje, IKT naujovių ir išteklių taikymas, saviraiškus mokinių dalyvavimas ugdymo procese. Tardama sveikinimo žodį, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugėsi gausiu konferencijos dalyvių būriu ir pabrėžė, kad šiuolaikinis ugdymas yra perkeliamas iš mokyklos suolo. Tai, kad globalizacija peršoka į visus mūsų gyvenimo aspektus ir tarptautiškumas bei akademinis bendravimas tampa jau nebe tik galimybe, bet ir būtinybe, pabrėžė ir plenariniame posėdyje pranešimą skaičiusi dr. Regina Karvelienė, Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė.

Konferencijos dalyviai taip pat kalbėjo apie virtualių mokymosi aplinkų, IKT įrankių panaudojimą ugdymo procese, buvo pateikti patyriminės, projektinės ir integruotos veiklos pavyzdžiai, skatinantys mokinių saviraiškos galimybes ir kūrybiškumą pamokoje. Šiuolaikinės informacijos ir komunikacijos technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, skatina mokinius dirbti, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti mokinių žinias bei įgūdžius, suteikia galimybę integruoti įvairius dalykus. Taikyti IKT ugdymo procese skatina šiuolaikinės visuomenės poreikiai, augantis mokslo ir kultūros lygis, besiplečiantis žinių ir informacijos kiekis, siekis sudominti mokinius, efektyvinti ugdymą, mokinių motyvacijos skatinimas. Tokias mintis išsakė vokiečių ir anglų kalbos mokytojos Vilma Ratkevičienė ir Elvita Gruodienė iš Šiaulių „Rasos“ progimnazijos. Įdomių idėjų apie vertinimą ir įsivertinimą lietuvių kalbos pamokose pateikė ir Gegužių progimnazijos mokytoja Inga Turovaitė, „Santarvės“ gimnazijos mokytoja Rūta Kazlauskaitė ir kiti pranešėjai. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytojai Kristina Ežerskienė ir gimnazijos kapelionas Piercarlo Manzo kalbėjo, kaip per patyriminį mokymąsi – pažinimo ir atradimo džiaugsmą – siekta padėti mokiniams suvokti savo tapatybę: aš – žemaitis! Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Dainora Raudienė, skaitydama pranešimą „Vokiečių kalbos pamoka smagiai“, pateikė praktinės patirties pavyzdžių, kaip vokiečių kalbos pamokas galima vesti smagiai ir darbingai, pristatė internetinės mokomosios medžiagos rinkinį. Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Rūta Paulikienė dalijosi gerąja patirtimi teigdama, kad diferencijuotas mokymas – svarbi sąlyga mokinių kūrybiškumui ugdyti. Visi pranešėjai pabrėžė, kad įvairios saviraiškos formos – žingsneliai link asmeninio tobulėjimo, pasitikėjimo savimi.

 

Dėkojame konferencijos dalyviams už pasidalytas mintis, sukauptą patirtį, neįtikėtiną kūrybiškumą ir idėjas naujiems iššūkiams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.