Respublikinė mokytojų konferencija „Tyrinėk. Atrask. Ieškok. Pažink.“

Angelė Laucienė, Lina Pocienė
,
pradinio ugdymo pedagogės

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje įvyko Respublikinė nuotolinė mokytojų konferencija „TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK.“ Konferencijoje buvo siekiama aptarti gamtamokslinių dalykų mokymąsi mokykloje: kaip organizuoti pamokas, kokius metodus bei priemones taikyti, kad mokiniams būtų įdomu ir naudinga. Didelis dėmesys skirtas STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) veikloms ugdymo(si) procese, užtikrinant kokybišką ir sklandų tarpdisciplininio mokymosi įgyvendinimą, pagrįstą tyrinėjimais / bandymais / eksperimentavimu ir projektine veikla.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė. Direktorė pasidžiaugė mokytojų noru dalytis naujovėmis, tobulėti. Pranešėjus ir klausytojus pasveikino pradinių klasių šokėjai bei mažieji dainorėliai.

 

Konferencijos metu pristatyti pranešimai: „Kodėl STEAM veiklos patrauklios ir naudingos?“, „Tyrinėjantys vaikai – aktyvūs mokymosi dalyviai“, „Skaitmeninių įrankių panaudojimas pradinių klasių mokinių ugdymo procese“, „Gyvalazdės – klasės augintiniai“, „STEAM pirmieji žingsniai“, „STEAM – efektyvus ugdymo metodas“, „Ir žaisdami mokomės“, „STEAM‘uko draugai“, „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių STEAM taikymo galimybės ir patirtys“, „Gamtos pažinimas per fotoaparato objektyvą“, „Vaiko kompetencijų ugdymas per patirtį“, „Tyrinėjimo džiaugsmai“, „Interaktyvūs „IMO“ kubai – puiki galimybė mokytis judant“, „Kūrybinė vaizduotė – visų išradimų pagrindas“, „Visuminio ugdymo patirtys projektinėje veikloje“, „Erdvinio mąstymo lavinimas pradiniame ugdyme“.

 

Konferencijos pranešėjai dalijosi sėkminga patirtimi, idėjomis, mokymo(si) metodais ir būdais. Mokykla, kaip mokymo institucija, turi mokyti gyventi sparčiai besikeičiančioje realybėje. Mokslo ir technikos vystymasis pažengė tiek toli, kad iš esmės keičiasi visuomeninis gyvenimas ir vienokie ar kitokie pokyčiai tampa nuolatiniu reiškiniu. Buvo pabrėžta, kad mokinių saviraiška geriausiai atsiskleidžia per projektinę, tiriamąją ir kūrybinę veiklas. Mes, mokytojai, šiandien ugdome ypatingus vaikus, kurie gali labai daug, tačiau tik tada, kai jiems įdomu. Vienas iš mokytojo uždavinių – prikaustyti mokinių dėmesį, sukelti įspūdį. Todėl pedagogai, siekdami populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką, stengiasi ugdymą grįsti tyrimais. Buvo pristatomas „eTwinning“ projektas „STEAM‘uko draugai“. Pasidalyta, kokiomis veiklomis sudominami mokiniai, kokius eksperimentus, bandymus jie atlieka. Pedagogai, pasitelkę fotografiją, šviečia visuomenę, atkreipdami dėmesį į opias gamtosaugines problemas, ugdo pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybę dėl jos išsaugojimo.

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuotr.

Mokymasis žaidžiant yra svarbi kiekvieno vaiko raidos dalis. Vaikui augant žaislus pakeičia edukaciniai žaidimai, šiuos – kompiuteriniai žaidimai ir programėlės. Įvairios mokymuisi skirtos mobilios programėlės padeda ne tik geriau planuoti savo laiką, koncentruoti dėmesį, įgyti specifinių įgūdžių, bet ir daro mokymąsi patrauklų bei žaismingą.

 

Konferencijoje sulaukta 76 dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šilutės, Šalčininkų, Vilkaviškio, Radviliškio, Biržų, Trakų, Pakruojo, Pagėgių, Jurbarko, Lazdijų, Pasvalio, Rietavo, Utenos, Šakių, Druskininkų, Rokiškio, Kretingos, Mažeikių, Ukmergės, Šiaulių miestų bei rajonų ugdymo įstaigų.

 

Baigiantis konferencijai, apibendrindami ir reflektuodami dalyviai džiaugėsi dalyvavimu joje. Visi jautėsi pasisėmę ir pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis. Mintis gimsta iš svajonių. Svajokime kartu su savo mokiniais! Kurkime. Tarsi kokie lobių ieškotojai nepaliaudami ieškokime talentingumo, kūrybiškumo lobių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.