Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybė ir technologijos“

Polina Žemaitienė
,
etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Gegužės 13–14 d. vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros ir miesto etikos mokytojų metodinio būrelio surengta respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybė ir technologijos“, kurioje analizuotos šios temos: žmogaus ir gyvosios gamtos santykis; žmogaus transformacijos naujųjų medijų pasaulyje; dirbtinis intelektas dabar ir ateities perspektyvoje.

Nuotoliniame, „Adobe Connect“ platformoje vykusiame, renginyje dalyvavo bei pranešimus pristatė Filosofijos katedros dėstytojai, šalies bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir filosofijos mokytojai, 10–12 klasių mokiniai. Dalyvių pranešimai iš anksto įkelti į katalogą internete, todėl konferencijos dieną prioritetu tapo diskusijos.

 

Konferencijai pateikta 14 pranešimų. Pirmąją renginio dieną darbą moderavo VDU Filosofijos katedros vedėja dr. Jurga Jonutytė ir doc. dr. Tomas Kavaliauskas, buvo diskutuojama tema „Žmogus ir gamta: gyvybė mumyse ir aplink mus“. Aptartos dalies pranešimų: Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos vyresniojo mokytojo dr. Dainiaus Sobeckio pranešimo „Žemė ir Žmonija – suderinamumas ar priešprieša“, Kauno „Saulės“ gimnazijos etikos mokytojos ekspertės Neringos Zaveckienės ir mokinės Gabijos Urbšytės  parengto darbo „Žmogaus ir gyvosios gamtos santykis“, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinės Ievos Kumiščiūtės „Jūros vizija“ (etikos mokytoja metodininkė Danutė Sasnauskienė), Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinių Gintarės Sadauskaitės ir Eglės Žilinskaitės „Transhumanizmo viltys ir pavojai“ (etikos mokytoja ekspertė Egidija Kontrimienė), Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokinės Karinos Pokaliuk pranešimo „Žmogaus ir gyvosios aplinkos santykis. Šv. Pranciškaus palikimas ateinančioms kartoms“ (etikos mokytoja ekspertė Vilhelmina Urbonienė) įžvalgos, inicijuotos diskusijos. Filosofijos katedros dėstytojai doc. dr. Tomas Kavaliauskas ir dr. Mantas Davidavičius kalbėjo apie žmogaus būklę Covid-19 pandemijos sąlygomis, žmogaus ir gamtos santykio problematiką nuo Jean-Jacques Rousseau iki Joan Miró.

 

Antroji konferencijas diena „Įdomiosios prognozės: dirbtinio intelekto ribos ir kosminės erdvės kolonizavimas“, moderuojama Filosofijos katedros doktoranto Ado Diržio, skirta aptarti pranešimus apie dirbtinį intelektą ir diskusijoms šia tema. Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Eglė Gustainytė pranešime „Dirbtinis intelektas – žmogaus proto ateitis ar pabaiga?“ (etikos mokytoja metodininkė Sigita Šilingaitė), Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinys Dominykas Rudokas darbe „Dirbtinio intelekto pliusai ir minusai bei ateities perspektyvos“, Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinys Martynas Taučas (etikos mokytoja metodininkė Elona Rimdeikienė), Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai Ugnė Jankevičiūtė, Vaiva Puniškytė ir Vytautas Čepas (etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė) pranešimuose „Dirbtinis intelektas šiandien ir ateityje“ ir „Dirbtinis intelektas – žmogaus proto pradžia ar pabaiga“  kėlė žmogaus ir jo sukurto dirbtinio intelekto etinio santykio klausimus. Renginio dalyviai, aptardami Vandžiogalos gimnazijos mokinio Aurimo Andriulionio pranešimą „Žmonijos ekspansijos pastangos“ (mokytoja Irena Skalisienė), VDU Filosofijos katedros dėstytojų dr. Rūtos Bagdanavičiūtės ir Ado Diržio pranešimus „Žmogaus transformacijos technologizuotame naujųjų medijų pasaulyje“, „Pakitusios sąmonės būsenos“, diskutavo apie naujai atsirandančias inovacijas kaip žmogaus galimybių išplėtimo įrankį, nesustabdomo technologinio progreso daromą įtaką žmogaus dvasiniam bei etiniam tobulėjimui, išorinę dirbtinio intelekto nepriklausomybę, sąmonės, kaip pirminio išorės filtro, leidžiančio pažinti aplinką, aspektus.

 

Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Polina Žemaitienė, apibendrindama konferenciją, dėkojo VDU HMF Filosofijos katedros vedėjai dr. Jurgai Jonutytei ir dėstytojams; Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui; mokytojams ir mokiniams, už darnų darbą bei bendradarbiavimą šiame renginyje, atskleidusiame nagrinėjamos temos aktualumą, mokinių gebėjimą suprasti ir analizuoti sudėtingus, bet aktualius gyvybės ir technologijų klausimus etiniame ir filosofiniame kontekste.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.