Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Inovatyvūs ir tradiciniai gimtosios kalbos dėstymo metodai“

Vijoleta Tolvaišienė
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Balandžio 8 d. šalies lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro organizuotoje respublikinėje nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Inovatyvūs ir tradiciniai gimtosios kalbos dėstymo metodai“, kurioje pristatyta 14 pranešimų, o juos išklausė 100 klausytojų. Mokytojai dalijosi patirtimi, sėkmės istorijomis, atradimais ir nusivylimais kontaktinio bei nuotolinio mokymo(si) metu. Konferencijos pradžioje dalyvius pasveikino Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė bei Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė Lolita Lukoševičienė.

 

Konferencijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai dalijosi patirtimi, kaip pamokose taiko A. Juliaus Greimo semiotinio kvadrato schemą, „apverstos klasės“, „eksperto mantijos“ ir kitus neįprastus gimtosios kalbos dėstymo metodus. Taip pat kalbėta apie almanachų kūrimą, pamokas netradicinėje aplinkoje, sakmių programavimą, sužinota apie įvairiapusę integraciją atliekant projektinius bei kūrybinius darbus, vykdant ilgalaikius patyriminio ugdymo projektus, pasivaikščiota po Kauną J.Tumo-Vaižganto bei M.Valančiaus pėdomis, pakeliauta Kauno apylinkėmis ir susipažinta su įdomiais vietovardžiais … Konferencijoje pasidalyta patirtimi, kokie skaitmeniniai įrankiai padeda įveikti nuotolinio mokymo(si) iššūkį, kaip juos suderinti su tradiciniais dėstymo metodais.

 

Konferencijos organizatoriai džiaugiasi, kad šalies mokytojai noriai dalinasi naudinga patirtimi, kad jiems rūpi, kaip kūrybiškai, įdomiai ir inovatyviai organizuoti gimtosios kalbos mokymo procesą, nes supranta, jog nuo to priklauso mokinių motyvacija, pažanga, kūrybiškumas bei asmeninė sėkmė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.