Respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje dirbantys pedagogai siekia veiksmingų ugdymo metodų. Šiam tikslui pasiekti ugdymo procesas yra nuolatos atnaujinamas įvairiomis edukacinėmis priemonėmis ir pažangiausiomis programomis, orientuotomis į šiandieninio vaiko poreikius, pažinimo galių plėtotę.

 

Siekiant pasidalyti gerąja patirtimi kovo 20 d. lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo(si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“. Konferencijoje, kurią organizavo „Žiogelio“ direktorė Dalia Kutniauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, dalyvavo Šilalės, Tauragės ir Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų pedagogai.

 

Konferenciją pradėjusi direktorė D. Kutniauskienė pristatė, kaip atnaujintas lopšelis-darželis „Žiogelis“, įstaigos veiklos prioritetus, tikslą, uždavinius, pasidalijo įdomiausiomis akimirkomis ir pan. Sveikinimo žodį tarė ir konstruktyvaus bendravimo bei bendradarbiavimo linkėjo Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Akvilina Žąsytienė, o „Žiogelio“ direktorės pavaduotoja ugdymui K. Ačė susirinkusiems konferencijos dalyviams pristatė pranešimą „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinio ugdymo procese“ ir pabrėžė, kad diegiant inovatyvius ugdymo metodus būtinas aktyvus pedagogų ir ugdytinių tėvų bendradarbiavimas.

 

Po įžanginės konferencijos dalies pedagogai stebėjo „Bitučių“ grupės auklėtojos Daivos Kasiliauskienės (jai talkino auklėtoja Vida Leščauskienė) vedamą atvirą veiklą „Robotukai vaikų ugdomojoje veikloje“. Auklėtoja parodė, kaip vaikai dirba su visame pasaulyje populiaria ugdymo priemone – edukacinėmis bitutėmis-robotukais „Bee-Bot“. Visi įsitikino, kad tai puiki priemonė mokytis programavimo, iššifravimo ir problemų sprendimo.

 

Kristinos Ačės, Dalios Kutniauskienės ir Kristinos Šimkuvienės nuotraukos

 

Kūno kultūros pedagogė Indra Macienė ir muzikos pedagogė Genovaitė Pauliuvienė su „Saulučių“ grupės ugdytiniais (auklėtoja Ona Mikutienė) salėje vedė aktyvią, linksmą atvirą veiklą „Interaktyvių grindų panaudojimas, tobulinant vaikų judesio korekciją ir meninę kompetenciją“. Konferencijos dalyviai pritarė, kad interaktyvios grindys yra puiki priemonė, padedanti tenkinti pagrindinius vaikų poreikius: žaisti, judėti, ugdyti įvairius gebėjimus, palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, ugdyti emocinį intelektą.

Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ auklėtoja Irena Naujokienė pristatė auklėtojoms aktualų pranešimą „Genial.ly programos pritaikymo ugdymo procese galimybės“. Ši programa naudinga rengiant įvairius pristatymus ir veiksmingai planuojant ugdomąsias veiklas.

Kraštietė Daiva Vilkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ direktorė, pristatė stendinį pranešimą „Inovatyvių ugdymo(si) metodų naudojimas, skatinant vaikų komunikavimo kompetenciją“. Ji su nuostabia gėlių kompozicija perdavė šilčiausius linkėjimus iš Klaipėdos ir pakvietė lopšelio-darželio „Žiogelis“ kolektyvą kitų mokslo metų pradžioje apsilankyti jų ugdymo įstaigoje.

 

„Žiogelio“ pedagogai siekia dinamiškesnio, produktyvesnio ir veiksmingesnio darbo su vaikais. Tam tikslui pasiekti pedagogai aktyviai dirba su viena pažangiausių šiuolaikinių technologijų, skirtų mokymosi procesams, – interaktyviąja lenta. Ši priemonė skatina aktyviai dalyvauti, dalytis, žadina komandinį darbą ir dar didesnį norą mokytis. Interaktyviosios lentos panaudojimo ikimokyklinio ugdymo procese galimybes pranešimu „Virtualioji ugdymosi aplinka, naudojant interaktyviąją lentą“ pristatė „Žiogelio“ auklėtoja Sigita Bartkuvienė.

 

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ kiekvienoje grupėje vaikai turi galimybę naudotis šviesos stalu, o 2017 m. pabaigoje įstaigos darbuotojų pastangomis įrengtas ir šviesos edukacinės erdvės kabinetas, kuriame vaikams sudaromos sąlygos laisvai kurti, tyrinėti, atsipalaiduoti, mokytis ir t. t. (papildomą finansavimą skyrė Šilalės rajono savivaldybės administracija). Apie šviesos edukacinės erdvės naudą ugdytiniams kalbėjo ir pranešimą „Šviesos terapijos edukacinės erdvės panaudojimas logopedo darbe“ pristatė logopedė Asta Ignotienė.

 

Konferencijos organizatoriai atkreipė dėmesį, kad būtina kontroliuoti laiką, kurį vaikai praleidžia prie kompiuterio, televizoriaus ar išmaniojo telefono, todėl paragino pedagogus nepamiršti ir tradicinių knygų. Savo kūrybos metodinę knygą „10 žingsnių kūrybiškumo ugdymo link“ pristatė auklėtoja Vilma Juzaitienė.

Šilalės r. meras Jonas Gudauskas, šios konferencijos globėjas, dėkojo ikimokyklinio ugdymo pedagogams už neįkainojamą darbą, norą tobulėti, keistis ir, žinoma, dalytis gerąja patirtimi.

 

Apibendrinant konferencijos rezultatus nutarta dar aktyviau dalytis gerąja patirtimi ir siekti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose būtų aktyviau diegiamos ir naudojamos įvairios inovacijos, kurios padėtų pedagogams pasiekti dar geresnių ugdymo rezultatų.

 

Dėkojame visiems pranešėjams, svečiams ir, žinoma, visiems, kurie padėjo organizuoti respublikinę konferenciją.

 

Šilalės l.-d. „Žiogelis“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.