„Renkuosi mokyti!“ kviečia plėsti ir stiprinti švietimo bendruomenę

„Renkuosi mokyti!“ programa, 2023 m. pažymėsianti penkiolikos metų veiklos švietimo lauke sukaktį, pradeda naujos, jau keturioliktos, kartos dalyvių atranką ir kviečia pokyčių švietime norinčius siekti žmones prisijungti prie programos.

Švietimo klausimai svarbūs kiekvienam piliečiui

 

Visuomenės gerovės ir kiekvieno žmogaus sėkmingam ir laimingam gyvenimui didelę reikšmę turi švietimo sistema. Kol kas ilgiausias pasaulyje tyrimas („Harvard Study of Adult Development“) apie žmogaus laimę atskleidė, kad pagrindinis aspektas, turintis įtakos asmens sveikatai ir laimingam gyvenimui, – teigiami žmonių tarpusavio ryšiai. Tačiau situacija Lietuvoje, kai nuolatos aptariami nepakankami Lietuvos moksleivių pasiekimų rodikliai ir jaučiamas spaudimas pasivyti kitas šalis ir tapti konkurencingiems, visuomenės akyse kuria kitokius akcentus. Dar 2015 m. PISA tyrimo duomenys atskleidė, kad net 30 proc. tyrime dalyvavusių moksleivių mokyklose jaučiasi „pašaliniai“, „ne savo vietoje“, o pateikiamos rekomendacijos šiems rodikliams keisti buvo labai aiškios – gerinti psichologinę mokinių savijautą, įtraukti mokinius į ugdymosi proceso ir aplinkų kūrimą atsižvelgiant į pačių mokinių lūkesčius ir tikslus. Vis dėlto akademinių pasiekimų akcentavimas, egzaminavimas, mokyklų reitingavimas ir konkurencija išlieka pagrindu viešajame diskurse, kuris vargiai skatina atsižvelgti į mokyklų bendruomenės narių pozityvių tarpusavio ryšių kūrimą ir emocinę gerovę.

Kas svarbu pradedantiesiems mokytojams?

 

Kiekvienais metais „Renkuosi mokyti!“ programa sulaukia apie 300–500 kandidatų anketų. Dažniausiai šie asmenys pasirenka darbą švietimo srityje matydami tame didelę prasmę – mokytojo profesija suteikia ne tik galimybę „uždegti“ meilę mokslui dalijantis sukauptomis žiniomis, bet ir keisti jaunų žmonių gyvenimus bei požiūrį ugdant jų vertybinį pagrindą, įgalinant juos pačius aktyviai prisidėti prie pozityvių pokyčių visuomenėje.

Mokytojo profesijoje svarbus nuolatinis savo veiklos reflektavimas ir tobulinimas, tačiau šis procesas pareikalauja nemažai emocinių ir psichologinių resursų, todėl vien tik profesinio tobulėjimo mokymų nepakanka. Mokytojams, siekiantiems kiekvieno vaiko sėkmės, svarbu patiems jausti bendruomenės palaikymą ir turėti saugią erdvę, kurioje jie gali dalytis patirtimi ir ieškoti atsakymų į iškylančius klausimus. Stiprios bendruomenės palaikymas ne tik padeda sumažinti emocinį ir psichologinį krūvį susidūrus su nežinomybe savo darbe, bet kartu skatina ir inovacijų bei naujų procesų kūrimą ir pritaikymą. Svarbu nepamiršti, kad mokymasis yra socialus procesas – tai galioja ne tik dirbant su mokiniais, bet ir patiems siekiant nuolatinio progreso.

 

„Būti mokytoju – tai daug daugiau nei mokyti dalyko. Mokytojas savo darbe susitinka su didžiuliu skaičiumi vaikų, kurie išgyvena dar didesnį skaičių patirčių, įtampų, abejonių. Mokiniai auga kaip asmenybės ir visuomenės nariai, o mokytojas yra visos šios „metamorfozės“ liudininkas. Šis liudininkas turi galią – galimybę keliauti su mokiniu ir kartu su juo kurti patirtį, kurti požiūrį, kurti santykį. Šis santykis augina ne tik mokinius, bet ir pačius mokytojus. Todėl mokytojo darbas yra toks dinamiškas, o tuo pačiu – atsakingas, reikalaujantis daug vidinių resursų. Dėl to svarbu atliepti mokytojo poreikius, juos pastebėti tam, kad jis galėtų pastebėti, ko reikia jo mokiniams. „Renkuosi mokyti!“ programa savo dalyviams siūlo bendruomenės palaikymą ir profesionalią pagalbą, įgalinančią tapti lyderiais, kuriems švietime svarbiausias yra vaikas“, – savo mintimis dalijasi programos vadovas Arturas Adamas Markevičius.

Prasideda naujos programos kartos atranka

 

Naujos „Renkuosi mokyti!“ dalyvių kartos atranka prasidėjo lapkričio 14 d. ir pirmasis atrankos etapas vyks iki gruodžio 18 d. Norinčius prisijungti prie programos kviečiame interneto svetainėje www.renkuosimokyti.lt užpildyti kandidato anketą.

Programos organizatoriai atkreipia dėmesį, kad kandidatai turi būti įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba būti paskutinio kurso studentais. Atrankoje gali dalyvauti ir kolegijų absolventai (-ės), jei studijų metu įgijo ir pedagogo kvalifikaciją. Pedagoginio darbo patirtis nėra būtina arba turi būti ne ilgesnė nei vieneri darbo mokykloje metai. Kandidatams pedagogo kvalifikacija taip pat nėra būtina, tačiau ją įgiję gali taip pat dalyvauti atrankoje.

„Programa „Renkuosi mokyti!“ ieško žmonių, tikinčių švietimo galia ir norinčių kartu su mumis kurti Lietuvos švietimą. Kurti švietimą – tai kurti ateitį! Mes teigiame, kad ateitis yra vaiko ir mokytojo rankose. Galbūt dabar Tavo laikas tapti mokytoju?“ – kviesdamas prisijungti prie programos priduria „Renkuosi mokyti!“ vadovas.

Apie „Renkuosi mokyti!“

 

Programa „Renkuosi mokyti!“ buria švietimo bendruomenę – programos dalyvius ir alumnus, mokytojus, mokyklas ir siekia Lietuvos švietime kurti pozityvius pokyčius.

Siekdama pokyčių, programa pritraukia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie mokyklose dirba dvejus metus. Baigus programą, apie 75 proc. dalyvių lieka švietimo lauke ir tęsia darbą kaip mokytojai, mokyklų vadovai, akademinės bendruomenės ar švietimo politikos nariai. Prie pokyčių prisijungti siūlome ir šalies mokykloms bei verslui. Tikime galintys suburti bendruomenę, kuri padeda užtikrinti siekiamų pokyčių tvarumą.

Programą inicijuoja VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Pokyčius padeda kurti pagrindinis programos partneris „Vilniaus prekybos“ paramos fondas „Dabar“.

 

„Renkuosi mokyti!“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.