Renginys, skirtas brangiausiam žmogui

Danutė Kriščiūnienė
,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagr. m-klos direktorė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) kiemelyje esančioje edukacinėje erdvėje „Sraigių sodas“ gegužės 4 d. vyko šventinis renginys, skirtas brangiausiam žmogui – Mamai.

Renginį šokiu „Mėlynas šypsnys“ pradėjo PKNPM 3–4 klasių mokinės (parengė pradinių klasių mokytoja Laimutė Lazdauskienė) ir mokinių šokių grupė „Liepsna“, atlikusi šokį „Šokis mamai“ (parengė vadovė Regina Liutkevičienė).

 

Renginyje koncertavo sveikatingumo centro „Vidmavita“ vokalinis ansamblis „Pušelė“ (vadovas Žygintas Aniulionis), Kėdainių lenkų draugijos dainų ansamblis „ISSA“ (vadovė Valerija Vansevičienė), gitara grojo ir lietuvių bei rusų kalbomis dainavo Regimantas Pakavičius, solo esperanto kalba kūrinį atliko poliglotas esperantininkas Vilius Šidlauskas. Savo kūrybos eiles, skirtas Motinoms, esperanto ir lenkų kalbomis skaitė Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė, septynių poezijos knygų autorė Irena Duchovska, Lietuvai pagražinti draugijos narys poetas Stanislovas Grigas, esperantininkės Ona Striškienė bei Ona Šerėnienė ir kiti. Renginį įamžino fotografė Meilė Druktenytė ir Rita Kasparienė (mokyklos anglų kalbos mokytoja), filmavo Lietuvai pagražinti draugijos ir Bajorų sąjungos narys Steponas Kubeckas.

 

Tylos minute pagerbtos mirusios Motinos. Visos renginyje dalyvavusios Mamos buvo papuoštos mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje (atsakinga auklėtoja Rūta Morozienė), sukurtomis „apyrankėmis“ – raudonu arba baltu gėlės žiedu.

Vyko akcija „Sodinu obelaitę – puošiu Lietuvą, gerbiu Motinų atminimą“, palaikant Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) iniciatyvą. Gražiausio daugiabučio Lietuvoje Nendrės g. 10 nominantas, Lietuvai pagražinti draugijos narys Gintautas Šimkus organizavo raudonlapės ir raudonžiedės Rojaus obelėlės, padovanotos Lietuvai pagražinti draugijos, sodinimo akciją mokyklos teritorijoje.

 

Meilės Druktenytės nuotr.

 

Po renginio lauke ir obelėlės sodinimo mokyklos I aukšto fojė iškilmingai atidaryta 10 klasės mokinės Skaistės Cibulskaitės keramikos darbų paroda. Šiltų žodžių gabiai, darbščiai ir kūrybingai mokinei bei jos mamai ir močiutei negailėta. Autorė kalbėjo: „Kiekvieną mintį branginu tarsi gėlės žiedą. Į kiekvieną darbą įdedu dalį savęs, todėl kūrinys man dar gražesnis ir brangesnis.“

Kadangi su Kėdainių lenkų draugija mokykla bendrauja jau gerą dešimtmetį, buvo paminėtos Polonijos (lenkų, gyvenančių ne Lenkijoje), Vėliavos ir Konstitucijos dienos.

 

Renginyje dalyvavo LR Seimo narė Guoda Burokienė su padėjėja Vaida Pečeliūnaite, LR Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja Viktorija Polzunovaitė ir Bronislovo Matelio padėjėja Inga Smalskienė, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras, mokyklos dvasinis vadovas kun. Rimantas Kaunietis, sesės vienuolės Lina ir Eugenija, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko pavaduotoja Bronytė Slapšienė ir draugijos nariai, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofmanas, Panevėžio švietimo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodininkė Virginija Juknienė, Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ ir Panevėžio esperanto klubo „Revo“ nariai, PKNPM bendruomenė: esami ir buvę mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, mikrorajono gyventojai.

Susirinkusieji ilgai bendravo prie arbatos puodelio, prisimindami patį brangiausią žmogų – Mamą. Skambėjo dainos ir eilės ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, esperanto kalbomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.