Renginių ciklas „Nupiešiu Lietuvą“

Egidija Dobilaitė
,
mokytoja metodininkė
Nijolė Rimkuvienė
,
vyresnioji mokytoja

Kiekvienam gimtinė yra ten, kur gimė, o Tėvynė – ten, kur gyvena tėvai. Mums tai yra Lietuva. Apie ją galima kalbėtis nuo mažumės. Todėl Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“ organizavo Lietuvai skirtą renginių ciklą „Nupiešiu Lietuvą…“, kurio tikslas – ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savam kraštui, gamtai, žmogui.

 

Pirmasis šių metų renginių ciklo, kuris vyko nuo sausio 11 d. iki vasario 18 d., akcentas buvo paroda „Gimtinės spalvos“. Ugdytiniai su šeimos nariais namuose kūrė darbus, tapė piešinius apie gimtinę, išsakė komentarus. Sukurti darbai buvo eksponuojami įstaigos koridoriuose. Prie šių darbų gausos prisidėjo ir įstaigoje sukurti vaikų darbai su ugdytojomis, bendruomenės nariais. Parodos organizatorės buvo priešmokyklinės „Giliukų“ grupės mokytojos metodininkės Rasa Dunskienė ir Vaida Mineikienė. Juk paprastos ir kasdieniškos veiklos ugdo pilietiškumą, padeda pažinti supančią aplinką, žmones, savo šeimą, gamtą, žymias lankomas, atmintinas vietas. Ir tai galima išreikšti meninės raiškos priemonėmis.

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Jai paminėti įstaigos languose nuo 8 val. ryto buvo uždegtos atminimo žvakelės. Kol jos degė, kiekvienoje grupėje skambėjo eilės ar dainelės apie Lietuvą, jos gamtą, žmonių darbštumą, atliekamus darbus…

Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti vyko šventinis edukacinis rytmetys „Lietuvos spalvos“. Renginį vedė „Meškučių“ grupės mokytojos metodininkės Valentina Gliaudel ir Rita Gustainienė, o joms talkino meninio ugdymo muzikos mokytoja metodininkė Aistė Pabarškienė. Priešmokyklinių „Giliukų“ ir „Meškučių“ grupių auklėtiniai berniukai skambiai atliko Neringos Lapinskienės maršą „Kairę, kairę“ su žygiavimo rikiuotės judesiais, kad žiūrovams beliko pritarti ir ploti. Skambėjo „Tautiška giesmė“, eilės apie Lietuvą, dainos apie gimtinės gamtos grožį ir pažadai: „<…> tarp žemės ir dangaus nupiešiu savo Lietuvą mažytę.“ Per renginį interaktyviojoje lentoje buvo rodomi Lietuvos vaizdai. Jiems „suspindėti“ padėjo neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytoja ekspertė Ugnė Avižienytė.

 

Į šį renginį atvyko svečių iš Kauno specialiosios mokyklos Dienos socialinės globos skyriaus. Jie dėkodami už kvietimą ir apsilankymą įteikė savo pačių pagamintą senovinės pilies piešinį-maketą. Taip buvo stiprinama bendruomenių partnerystė, siekiant sėkmingo vaikų tautiškumo ugdymo. Buvo ugdomas patriotiškumas, pilietiškumas, meilė savam kraštui, žmogui, pagarba tradicijoms, papročiams.

Kovo 8 d. vyko šventinis edukacinis rytmetys „Tu Lietuva, tu mana“. Jis buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai prisiminti. Šio renginio dalyviai sutalpino širdelėse didelę meilę Tėvynei – aktyviai ir noriai dainavo, šoko, klausėsi eilių apie gimtinę, nes tik taip ugdomas patriotiškumas, tautiškumas, meilė ir pagarba savam kraštui, gamtai, žmogui.

 

Mažos vaikų širdelės didelę meilę gali sutalpinti, jei suaugusysis ją skiepija nuo vaikystės. Tėvynės meilė prasideda nuo susižavėjimo tuo, ką vaikai mato kiekvieną dieną, kuo gėrisi, džiaugiasi. Paprasti ir kasdieniški pasakojimai, paaiškinimai, veiklos, dainos, ratelių žaidimai, piešiniai, darbeliai, dalyvavimas tautiniuose renginiuose ugdo pilietiškumą.

Manytume, kad po šio Lietuvai skirto renginių ciklo „Nupiešiu Lietuvą…“ tobulėjo vaikų žodinė, vaizdinė ir meninė kūryba, pagarba tradicijoms, papročiams, tautinei atributikai. Stiprėjo bendruomenių partnerystė, siekiant sėkmingo vaikų tautiškumo ugdymo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.