Renginiai, skirti pagerbti Lauryną Ivinskį

Raimonda Rumbinaitė
,
mokytoja

Kuršėnai – daugelio žymių Lietuvos žmonių tėviškė ar net amžinojo poilsio vieta. Čia, mieste prie Ventos, savo paskutinius gyvenimo metus praleido švietėjas, leidėjas, publicistas, tautosakos rinkėjas, botanikas, leksikografas, išradėjas, poetas ir vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojas Laurynas Ivinskis, kurio 210 gimimo metines šiais metais minime. Tradiciškai savo mokykloje prieš prasidedant mokinių atostogoms savaitę skiriame prisiminti Lauryną Ivinskį ir jo darbus. Taip atiduodame skolą kalendorių sudarytojui už jo veiklą.

 

Taigi skola… Ji lydėjo Lauryną Ivinskį visą gyvenimą. Skolos paženklintas ir jo pirmasis 1846-ųjų metų kalendorius, kuriam išleisti L. Ivinskis pinigų neturėjo – teko skolintis iš Rietavo kunigaikščio Irenėjaus Oginskio. Šis paskolino 60 rublių. Už skolą Laurynas Ivinskis kunigaikščiui atidavė 200 kalendorių, o I. Oginskis juos išplatino dvaruose. Nuo tada kalendorius vartė ir skaitė beveik visa Lietuva. Kalendoriais naudojamės ir šiandien. Jie – kiekvienų namų buitinio ir kultūrinio gyvenimo dalis.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenės skola L. Ivinskiui           

 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė vis dar jaučiasi skolinga lietuviško kalendoriaus sudarytojui, o geriausias būdas skolą grąžinti – ne tik neužmiršti L. Ivinskio amžinojo poilsio vietos Kuršėnų senosiose kapinėse, bet ir studijuoti jo gyvenimą, veiklą, įvairiais būdais ir priemonėmis saugoti atminimą. Dar Jonas Basanavičius „Aušroje“ 1883 m. rašė: „Duok, Viešpatie, kad atsirastų šimtai tokių Lietuvos mylėtojų ir tokių garbingų darbininkų, koksai yra buvęs a. a. Ivinskis.“

Puoselėjant L. Ivinskio atminimą, 1993 m. Kuršėnuose buvusi 4-oji vidurinė mokykla pavadinta šio šviesuolio vardu, o nuo 1998 m. mokykla vadinama Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. Taip pat mieste turime L. Ivinskio garbei pavadintą aikštę, gatvę, premiją už geriausią Metų kalendorių, o mokykloje renkame Garbės ivinskietį.

 

Kadangi L. Ivinskio pažiūros buvo pažangios ir demokratiškos, o jo charakterio bruožai – darbštumas, atkaklumas, savarankiškumas, nesavanaudiškumas – leido jam pasiekti puikių rezultatų įvairiose mokslo srityse (gamtos, kalbos, tautosakos, botanikos, fizikos), tai mokytis iš pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojo gali ir dabartiniai mūsų gimnazijos mokiniai. Tad kaip šis liaudies švietėjas „kalbasi“ su šiandienos gimnazistais?

 

Domėdamiesi L. Ivinskio gyvenimu ir veikla, gilindamiesi į jo veiklą, darbus, gimnazistai gali pasimokyti išsiugdyti ir minėtus pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojo charakterio bruožus. Mūsų mokiniai mokyklos muziejuje supažindinami ne tik su pirmojo kalendoriaus sudarytojo gyvenimu ir darbais, bet ir skatinami rinkti kalendorius, juos dovanoti muziejui, ieškoti ir atrasti save taip, kaip tai darė pats L. Ivinskis. Be to, mokiniai ir mokytojai ne tik dalyvauja, organizuoja įvairias veiklas, skirtas L. Ivinskiui, bet yra ir aktyvūs Kuršėnuose organizuojamų švenčių, renginių dalyviai. Atsidėkodami Laurynui Ivinskiui už jo triūsą, šiais mokslo metais ir vėl tradiciškai savaitę prieš mokinių atostogas skyrėme L. Ivinskiui ir jo darbams. Tą savaitę, nors šalyje buvo paskelbta ekstremali situacija, gimnazistai kartu su mokytojais keliavo L. Ivinskio gyvenimo ir kūrybos keliais, dalyvavo viktorinoje ir tokiu būdu pasitikrino žinias apie kalendorių sudarytoją, rašė dailyraščiu – juk L. Ivinskis buvo mokytojas, rašęs kaligrafiškai. Be to, gimnazijos muziejuje, vartydami jo darbus ir  rudenėjančiu keliu skubėdami į Kuršėnų kalendorių muziejų, susitikdami su muziejaus įkūrėja Sigita Lukiene, žiūrėdami filmuką apie L. Ivinskio įmintus pėdsakus Kuršėnuose, mokiniai ne tik pagilino žinias, bet ir neleido užmarščiai užkloti L. Ivinskio atminimo. Tik gaila, kad šiuo metu nebuvo teikiama L. Ivinskio premija už geriausią Metų kalendorių, tad mokiniai ir mokytojai negalėjo dalyvauti tradicinėje šventėje, tačiau ir be šio renginio, veiklų buvo daug.

„Gražyraščio“ konkursas

 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo „Gražyraščio“ konkurse. 400 gimnazijos bendruomenės narių – mokinių, mokytojų ir tėvų – rašė dailyraščiu, lėtai nubraukdami ne vieną kantrumo ir tikslumo reikalaujantį brūkšnelį, bandydami taisyklingai jungti raideles. 1–2 G klasių grupėje gražiaraštėmis pripažintos penkios gimnazistės. Padėkos raštai bus įteikti pirmosios vietos laimėtojai Austėjai Skiotytei, 1 GD klasės mokinei; antrųjų vietų laimėtojoms – Lidijai Terechovai (1 GB klasė) ir Arūnei Dunauskytei (2 GC klasė); trečiųjų vietų laimėtojoms – Vytautei Kumžaitei (1 GA klasė) ir Agnei Tamašauskaitei (1 GB klasė).

3–4 klasių grupėje, komisijos nuomone, gražiarašte skelbiama Milanta Timonytė, 3 GB klasės mokinė; antrosios vietos paskirtos gimnazistėms – Ramintai Kontautaitei (4 GD klasė) ir Emai Stonytei (3 GC klasė); trečiosios – Egidijai Balsevičiūtei (4 GA klasė) ir Gabijai Eigirdaitei (3 GA klasė).

 

Nors kaligrafiškai užrašyti tekstą nėra lengva, bet gimnazijos darbuotojai irgi buvo aktyvūs „Gražyraščio“  konkurse. Dailyraštį rašė vokiečių kalbos mokytoja Vilma Žukauskienė, biologijos mokytoja Inga Tarasevičienė, rusų kalbos mokytoja Sigita Razminienė, bibliotekos vedėja Laimutė Žukauskienė, lituanistės Vita Šventickienė ir Jolanta Reimerienė, istorijos mokytoja Roma Mickutė, biologijos ir chemijos mokytoja Laima Jonušaitė, anglų kalbos mokytojos Tatjana Kriliuvienė ir Nijolė Jankauskienė, matematikos mokytoja Vitalija Šukienė, tikybos mokytoja Aušra Nemunaitė-Makarevičienė, kūno kultūros mokytoja Jurgita Butnorienė, sekretorė Daiva Ambražienė.

Gražiaraštėmis pripažintos mokytojos Jurgita Butnorienė, Jolanta Reimerienė ir Vita Šventickienė.

 

Gražiai rašo ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir tėveliai. Gražiaraštėmis skelbiamos mokinių mamos Laimutė Rudžinskienė – Austėjos ir Lukrecijos Skiotyčių mama – ir Miglė Puzarienė – dešimtokų Arvydo ir Vytauto Puzarų mama. Ypač malonu, kad laureatėmis skelbiamos dvi šeimos narės – mama Laimutė Rudžinskienė ir dukra Austėja Skiotytė.

Konkurso dalyvių darbus vertino gimnazijos direktorius Albinas Jokubauskas, mokytoja, Kuršėnų kalendorių muziejaus įkūrėja Sigita Lukienė, dailės mokytojos Alina Gricienė ir Žyginta Ivanavičienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.