Renginiai Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje

Irena Valentukonienė
,
bibliotekininkė

Kūrybinės knygos skirtukų dirbtuvėlės „Pavasario spalvos“

 

Balandžio 12 dieną į Kauno švietimo inovacijų centro biblioteką sugužėjo VšĮ „Juventa“ Vaikų dienos centro mokiniai, norintys kurti, prasmingai leisti laiką pavasario atostogų metu. Čia juos pasitiko Kauno „Vyturio“ gimnazijos vyresniosios technologijų mokytojos – Rita Pocienė ir Aušrelė Petronytė.

 

Kūrybinio užsiėmimo metu mokiniai gamino slankiojančius knygų skirtukus tema „Pavasario spalvos“. Pirmiausia ant popieriaus detalių piešė įvairiaspalvius ornamentus, gamtos vaizdus, gyvūnus ar gėles, specialiai iškirptame langelyje įrašė įkvepiančią frazę. Atlikus puošybos darbus visas skirtuko detales reikėjo tinkamai suklijuoti, kad patraukus slankiojančią juostelę pasimatytų užrašyta frazė.

 

Drauge kurdami mokomės dalintis, padėti vienas kitam. Didžioji dalis mokinių – ukrainiečiai. Tad šio susitikimo metu „griovėme“ ir kalbos barjerus.

 

Dėkojame mokiniams ir kartu atvykusiems Vaikų dienos centro darbuotojams už dalyvavimą – mokytojoms už puikią kūrybinę pamokėlę.

 

 

Knygos „Jono Aisčio paslaptis“ pristatymas

 

Balandžio 14 dieną Kauno švietimo inovacijų centre Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, rašytoja, knygų apie Tėvą Stanislovą autorė, socialinių mokslų daktarė Valentina Šereikienė pristatė knygą „Jono Aisčio paslaptis“. Ši knyga – apie didingą asmenybę – poetą, publicistą, mokslininką Joną Aistį (Aleksandravičių), apie jo gyvenimą ir kūrybą, apie poeto fenomeną, dvasinius lobius. Autorė pasidžiaugė, kad Jonas Aistis ir toliau egzistuoja – Jono premijos laureatų kūryboje, skaitytojų širdyse, renginiuose, mokslininkų darbuose. Kad poeto lobius surinko ir toliau renka bei analizuoja mokslo žmonės, rašytojai, poetai. „Aš rašiau šią knygą su didele pagarba Jonui Aisčiui, suprasdama savo ribotumą ir sugebėjimą perteikti tikrąjį Poeto vaidmenį Lietuvos bei išeivijos istorijoje“ – sakė V. Šereikienė. Be abejo, poetas turėjo paslaptį! Kodėl jį iš karto pamėgo prieškario Lietuvos jaunimas, kodėl jo gyvenimo vertybės niekada nepaseno? Kodėl tai, kaip jis matė pasaulį – ir šiandien jaudina įvairių kartų žmones visame pasaulyje? Jis vertino meilę, rašė apie ją, bet jo širdyje buvo vienintelė moteris – jo žmona. Jonas Aistis buvo labai kuklus, bet taip pat ir kovotojas už jaunų, pradedančių poetų kūrybinį kelią, mielai bendravo su jaunimu, skatino domėtis literatūra. Palaikė studentų meno draugiją „Šatrija“, kurios narių susitikimuose buvo skaitoma originali grožinė literatūra, vertimai, kritika, skatino ir gynė juos.

 

Jonas Aistis, poetas klasikas iš Rumšiškių apylinkių, didžiąją savo gyvenimo dalį praleido toli nuo gimtinės, nuo savo artimųjų. Jo kūryba šiandien yra švietimo programose, studentai rašo kursinius, diplominius darbus. Apie Joną Aistį rašomos knygos, Lietuvoje ir išeivijoje organizuojami Aisčio poezijos skaitymai, rengiamos mokslo konferencijos. Rašytoja įvardina pagrindinę Jono Aisčio paslaptį: poetas tapo tarsi nematomas tiltas tarp praeities ir dabarties.

 

Knygoje išspausdinta poetės, rašytojos, aviatorių ambasadorės Irenos Jacevičienės-Žukauskaitės eiliuota sakmė apie Joną Aistį, kurioje atsispindi visa rašytojo biografija – Jonas Aistis lietuviškasis „liūdnojo veido riteris“. Taip buvo vadinamas dėl jautrumo, ryšio su gamta. Jojo esminis kūrybos principas, dažniausiai sutinkamas kūryboje nusivylęs žmogus.

 

Poetė, dr. Dalia Milukaitė Buragienė perskaitė akrostichą Jonui Aisčiui atminti.

Jono Aisčio klubo „Katarsis“ įkūrėja ir prezidentė, poeto giminaitė Karolina Povilaitienė papasakojo apie klubo veiklą, pasidalino prisiminimais apie J. Aistį, perskaitė eilėraštį „Meilės agonija“.

 

Ilona Papečkytė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja, dailės, muzikos, teatro mokytoja, pasakojo apie pirmuosius prisilietimus prie poeto kūrybos, skambėjo jos atliekamos dainos J. Aisčio  tekstais „Katarsis“, „O kai visi“.

 

„Savaip gražus kiekvienas metų laikas – / Malonu rytą ir vidudienį. / Gražus pavasari, einu! Lik sveikas! / Su šypsena einu į rudenį. Jonas Aistis „Savaip gražus“

 

Antroje renginio dalyje į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos gretas buvo priimta poetė, dailininkė, soc. m. dr. Jūratė Stankevičienė. Naujoji narė trumpai papasakojo savo biografiją, perskaitė eiles iš dar dažais kvepiančios pirmosios knygelės „Kūryba“.

Garbingo jubiliejaus proga sveikinome chorvedį, kompozitorių, poetą Praną Jurkonį. Skambėjo mini choro „Gimtinė“, su vadovu Mindaugu Šikšnium ir Maestro atliekamos dainos.

Pranas Jurkonis dėkojo už sveikinimus, parodytą dėmesį, bičiulystę, skaitė naujausius savo kūrybos eilėraščius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.