Reklamos gamybos praktinio mokymo dirbtuvių atidarymas Kauno taikomosios dailės mokykloje

Jūratė Liekienė
,
Kauno taikomosios dailės m-klos mokytoja

Rugsėjo 29 d. Kauno taikomosios dailės mokykloje duris atvėrė reklamos gamybos praktinio mokymo dirbtuvės. Nuo šiol čia besimokantys būsimieji specialistai praktinius įgūdžius tobulins dirbdami modernia įranga, leidžiančia prisitaikyti ir prie kintančių darbo rinkos poreikių.

 

Mokyklos siekiamybe visada buvo nuolatinis profesinių programų įgyvendinimo tobulinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, turimos infrastruktūros pritaikymas pagal besikeičiančius mokinių ir darbdavių poreikius. Praktinio mokymo dirbtuvės atidarytos siekiant padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą Kauno taikomosios dailės mokykloje, stiprinti profesinio mokymo kokybę ir atitiktį darbo rinkai.

 

 

Dirbtuvių atidarymo renginio tikslas – pasidalyti jų rengimo patirtimi bei įžvalgomis dėl jų naudingumo. Šių dirbtuvių atidarymas leis kokybiškai vykdyti profesinio mokymo veiklas, sukurs geresnes sąlygas suformuoti profesinius įgūdžius ir kokybiškai paruošti mokomųjų sričių specialistus.

 

Renginys pradėtas literatūros klasiko J. V. Gėtės įžvalga, kad didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu. Šiuo džiaugsmu ir jį lydėjusio kruopštaus bei atkaklaus darbo vaisiais pasidalyti ir susirinkta į dirbtuvių atidarymo šventę. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė. Pasidžiaugta atnaujintomis profesinio mokymo aplinkomis, nauja įranga, tuo, kad dirbtuves, padedant UAB „Kaunesta“, pavyko įrengti laiku. Padėkota kolegoms, kurie nuoširdžiu savo darbu prisidėjo įgyvendinant projektą, padėsiantį mokyklą baigusiems žmonėms ateiti į darbo rinką pasirengusiems naujiems iššūkiams.

 

Dirbtuvių atidarymo šventėje dalyvavo svečiai – darbdavių atstovai iš įmonių: „Promo Cars“, „Cyanus“, „Tango print“, „Brandus“, „Dauksta“, „Proplastik“, „Lemona“, „MGM Baltic“, „Admen Baltic“, „Heliopolis“. Darbdavių dalyvavimas, gausus dalyvių skaičius parodė jų suinteresuotumą: domėjimąsi šiuolaikinėmis profesinio mokymo erdvėmis, norą susipažinti su būsimų specialistų rengimo sąlygomis. Renginio dalyviams pristatytos atnaujintos ir suremontuotos keramikų, juvelyrų, interjero apipavidalintojo, fotografo, vizualinės reklamos gamintojo dirbtuvės, jose esanti infrastruktūra, profesinio mokymo programų įgyvendinimui skirta įranga.

 

Renginys užbaigtas dalyvių diskusijomis grupėse. Diskutuota aktualiomis ir įdomiomis temomis. Pirmąją diskusijų grupę tema „Kas paskatintų jaunimą rinktis darbą nuo aštuonių iki šešių?“ koordinavo Kristina Jucienė, mokyklos Reklamos ir kompiuterijos skyriaus vedėja. Antrosios diskusijų grupės dalyviai dalijosi nuomonėmis tema „Ar reklamos gamybos įmonės pasirengusios pameistrystei?“ Šiai grupei vadovavo Darius Šaras, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Trečioji diskusijų grupė, koordinuojama mokyklos direktorės Dainos Rožnienės, svarstė temą „Kaip padėti profesijos mokytojui profesinio tobulėjimo kelyje?“

 

Tikimės, kad šiuolaikiniam profesiniam mokymui kokybiškai pritaikyta įranga, atitinkanti šiandienos darbo rinkos ir darbdavių reikalavimus, ne tik užtikrins aukštą specialistų rengimo kokybę, bet ir didins profesinio mokymo prestižą, patenkins besimokančiųjų poreikius, pateisins tiek mokyklą baigusiųjų, tiek darbdavių lūkesčius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.