REFLECTUS forumas 2022 „Misija – sąmoningas vaikas“

Kviečiame į antrąjį nemokamą Reflectus Forumą, kuris vyks balandžio 28 d. 12:00–17:30 val. nuotoliniu būdu. Renginio metu pranešėjai dalinsis savo patirtimis apie asmens gerovę, apie psichologinį atsparumą, kiek įtakos turi socialinis emocinis ugdymas, kokiais metodais ugdyti vaikų (ir žinoma savo) sąmoningumą ir kaip gi sukurti ryšį su kiekvienu vaiku. Šis nuotolinis Reflectus Forumas yra skirtas visiems: mokytojams, mokyklų vadovams ir administracijų darbuotojams bei tėvams.

 

Reflectus forumo 2022 pranešimai:

 1. Vaiko (žmogaus) sąmoningumas – asmens gerovės pagrindas. ( (HP) Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius).

Pranešimo metu bus aptartas emocinio kapitalo formavimo ugdymo procese būtinumas ir vaidmuo. Ugdymo tobulinimo bei vaikų sąmoningumo didinimo perspektyvos bus vertinamos asmens gerovės kontekste.

 1. Misija – sąmoningas suaugęs? (Vaiva Stanionė. Susitikimuose man brangiausia būna pasimatyti veidas į veidą. Ir šiam pandeminių galimybių kontekste, ir mūsų atvirumo, tikrumo prasme – kokie esame. Žmogus ieško prasmės. Didelis džiaugsmas susitikimuose tai liudyti.).

Nusprendžiau pasidalinti savo asmenine istorija. Kartu ir gauta dovana. Perdegimas. Visiškas emocinis, protinis ir fizinis išsekimas. Kelionė savęs pažinimo ir sąmonėjimo link. Praradimai ir atradimai

 1. Aš ir Tu. Poreikiais grįstas patyriminis ugdymas. (Gytis Valatka, patyriminių žygių ir renginių organizatorius, Empatinio bendravimo (angl. Nonviolent communication) lektorius, „Renkuosi mokyti!” programos alumnas, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos pilietiškumo ir filosofijos mokytojas, soc. pedagogas, lauko mokytojas.

Tinkamai įgyvendinami patyriminio ugdymo dėmenys tarnauja tvariam ryšio mezgimui tarp jaunų žmonių ir su jaunais žmonėmis. Tai erdvė, sugebėjimas (iš)būti ir jų poreikių supratimas. Kaip tai veikia praktikoje ir kaip atrodo šių elementų dermė savo pranešime papasakos Gytis Valatka mokytojas, patyriminių žygių organizatorius.

 1. Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) elementas. (Neringa Juškevičiūtė, Šiaulių Salduvės progimnazijos Formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja, Biologijos vyresnioji mokytoja).

Reflektavimo formos pamokoje ir klasės vadybos sistemoje. Kodėl svarbu mokiniams reflektuoti? Refleksijos nauda asmeniniame profesiniame tobulėjime.

 1. Kaip sukurti sąmoningą ryšį su kiekvienu vaiku? (Agota Statkutė, vaikų ir paauglių psichologė, psicholgijos mokytoja, Reflectus lektorė).

Tam, kad išmoktum, kartais užtenka labai gero pavyzdžio šalia. Šis pranešimas žvilgsnis į tai, kaip suaugusio sąmoningai kuriamas ryšys su vaiku gali prisidėti prie sąmoningo vaiko auginimo.

 

 1. Sąmoninga bendruomenės refleksija, orientuota į efektyvius pokyčius. (Sonata Litvinienė, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos direktorė).

Viskas prasidėjo nuo „Reflectus“. 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ padėjo suvokti kas yra tikroji refleksija, kokią pridėtinę vertę ji kuria. Programos įgyvendinimo metu gilinomės į duomenis ir supratome, kad yra daug problemų kurias reikia spręsti nuosekliai ir visais lygmenimis. Supratę, kad turime keistis, pradėjome taikyti naują vadybos sistemą ir naujus idėjų įgyvendinimo bei problemų sprendimo metodus gimnazijoje.

 1. Kaip ugdyti vaikų psichologinį atsparumą? (Karolina Puzinaitė, lektorė, Karo psichologė, Geštalto psichoterapeutė, mediatorė).

Vaikai, pasižymintys psichologiniu atsparumu, sugeba naudotis savo emocijomis ir jausmais. Norint valdyti emocijas ir mokėti jomis naudotis, svarbu ne teorinės žinios, o praktiniai savireguliacijos įgūdžiai. Pranešimo metu pristatysiu ką mokytojui svarbu žinoti apie vaikų emocijų ir kūno santykį, emocijų valdymą. Mokysimės praktiškai ugdyti vaikų psichologinį atsparumą. Sužinosite, kaip sąmoningas kvėpavimas, meditacija gali padėti rasti ramybės jėgą apjungiant kūną, protą ir jausmus.

 1. Nuo vertinimo iki įsivertinimo. (Rigonda Skorulskienė, Fizikos mokytoja ekspertė, VU doktorantė, lektorė. Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengėja).

Vertinimas mokykloje anksčiau ar vėliau pavirsta pažymiu. Tačiau nuolat kyla klausimai: Ar visi vienodai suprantame, kas slypi po konkrečiu skaičiumi? Ar aiškiai įvardiname mokiniam ką ir kaip vertinsime? Kaip įsitikinti, ar mokiniai teisingai mus suprato? Kaip vaikus įtraukti į vertinimo procesą? Kaip suvienodinti vertinimo ir įsivertinimo kriterijus?

 1. Vaikų sąmoningumo ugdymas pasitelkiant Mindfulness praktikas. (Ieva Mačionytė-Svirskienė, sertifikuota Mindfulness mokytoja ir sertifikuota vaikų Mindfulness mokytoja).

Pranešimo metu sužinosite apie Mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo) praktikų taikymo naudą vaikų ugdyme ir kokias bendrąsias kompetencijas šios praktikos stiprina. Taip pat susipažinsite, kokią teigiamą įtaką Mindfulness praktikavimas turi mokinių savireguliacijos gebėjimams. Pateiksiu praktinių pavyzdžių kaip Mindfulness praktikas žaismingai ir nesudėtingai įtraukti į ugdymo procesą.

 1. Savivaldaus mokymosi svarba ugdant sąmoningą vaiką. (Aistė Bosienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų kalbos mokytoja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė).

Pranešime sužinos, kad norint auginti sąmoningą vaiką, reikia nuo mažumės skiepyti savivaldaus mokymosi svarbą. Kokį vaidmenį žmogaus gyvenime užima savivaldus mokymasis. Pranešime bus apžvelgti esminiai savivaldaus mokymosi aspektai, etapai, bei esminės besimokančiojo charakteristikos, norint ugdyti savivaldų besimokantįjį. Taip pat metodai, strategijos, veiklos padedančios ugdyti savivaldų besimokantįjį.

 1. Grįžtamojo ryšio kultūra = galimybė organizacijos augimui. (Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė).

Grįžtamasis ryšys nukreipia mokinių, mokytojų elgesį tikslo link, veikia motyvuojančiai ir padeda išsigryninti tobulėjimo kryptis. Tinkamai naudojamas grįžtamasis ryšys veikia lyg variklis, stumiantis organizaciją į priekį per nuolatinį mokinių, darbuotojų ugdymą. Todėl grįžtamojo ryšio kultūros kūrimas yra vienas svarbiausių, veiklą tobulinti siekiančios, organizacijos siekinių. Pranešimo metu bus kalbama apie internetinės reflektavimo sistemos Reflectus naudojimo galimybes mokinių tėvų ir mokytojo, ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų tarpusavio sąveikai, užtikrinančiai savalaikį mokinių tėvų informavimą apie mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą,  tinkančiai ugdymo proceso planavimui bei greitam grįžtamajam ryšiui gauti.

 1. Antreprenerio požiūris mokykloj (Andželika Rusteikienė, „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė, socialinių ir verslo iniciatyvų iniciatorė).

Kas yra antreprenerystė ir kodėl apie tai kalbame mokyklos kontekste? Pranešime išgirsite kas yra antreprenerystė, nes šis žodis vis daugiau vartojamas mūsų kasdienybėje. Andželika pasidalins patirtimi kaip mokiniai mokosi antreprenerystės kompetencijos jau nuo penktos klasės, ir ką šios komptencijos ugdymas duoda kiekvienam jaunam žmogui.

 1. Projekto „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ pristatymas. (Živilė Laurutienė, Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro metodininkė, geografijos mokytoja).

Pranešimo metu išgirsite apie „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ projektą, jo veiklas ir iššūkius, su kuriais susiduriame jį įgyvendindami.

 1. Įtraukusis ugdymas – kodėl (gi) ne? (Artur Adam Markevič, „Renkuosi mokyti!” programos vadovas, specialiųjų klasių mokytojas metodininkas. 2020 m. dr. Meilės Lukšienės premijos laureatas).

Įtraukusis ugdymas gali būti suvokiamas kaip tam tikras įvykis švietimo sistemoje. Reakcija į bet kokį įvykį būna trejopa: palaikymas, abejingumas arba atmetimas. Iš kitos pusės, įtraukties idėja gali būti suprantama kaip procesas, kurio akivaizdoje svarbu priimti sprendimą, ar norime jame dalyvauti. Pranešimo metu bus pristatytas įtraukiojo ugdymo procesas ir pagrindiniai jo elementai. Pranešimo tikslas paskatinti asmeninę ir bendruomenės refleksiją apie tai, kaip įsivaizduojame mokyklą ir kiek šiame vaizdinyje yra vietos įtraukties vizijai.

 1. Skaitmenizacija efektyviam šiuolaikinių vaikų ugdymui. (Šarūnas Dignaitis, edukatorius, konsultantas, EdTech asociacijos vadovas, LRT laidos Ateities kodas vedėjas).

Pranešime kalbėsiu apie skaitmenizaciją švietime iššūkius, mitus bei galimybes.

 

 

 

Būtina REGISTRACIJA iki balandžio 27 d. 10:00 val.

Registracijos forma čia : https://forms.gle/7QPro8Em3cFSCgqt8

Renginio trukmė: 12:00 val. – 17:30 val.

Renginys NEMOKAMAS.

 

Dėl pažymų: dalyviai turės galimybę gauti pažymą, patvirtinančią dalyvavimą renginyje. Bendradarbiaujame su Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru.

 

„Facebook“ renginys 

 

Organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.