Projekto „Mano (ne)patogios emocijos“ veiklos Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje

Jolita Botyrienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vienas pagrindinių švietimo pokyčių aspektų šiandien yra kompetencijomis grįstas ugdymo turinys. Nuolat kintančiame pasaulyje atsiranda poreikis sukurti mokymosi įvairovę užtikrinančią mokymosi aplinką bei mokymosi procesą, pagrįstą kompetencijų tobulinimu. Socialinė, emocinė ir sveikatos gerinimo kompetencija yra viena iš jų. Socialinis emocinis ugdymas formuoja laisvą, atsakingą, emociškai tvirtą asmenybę, taip pat yra žmogaus, kaip bendruomenės dalies, augimo veiksnys. Ugdymo įstaigoje socialinis ir emocinis ugdymas taip pat svarbus įgyvendinant patyčių, žalingų įpročių bei kito pobūdžio prevencines veiklas.

 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos grupė Lyderių klubas, siekdama ugdyti/is socialinius ir emocinius gebėjimus, kurti saugią mokymosi aplinką bei puoselėti darnius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje, įgyvendino projektą „Mano (ne)patogios emocijos“. Viena pirmųjų veiklų – vidaus kultūros mokymai „Emocinės sveikatos gerinimas bendraujant ir bendradarbiaujant“. Mokiniai aktyviai įsitraukė į patyrimines veiklas, diskusijas, dalinosi patirtimi, kaip kurti gerus santykius – su savimi, draugais, tėvais, aplinka. Drauge su Whatansu lektoriais ieškojo priežasčių, kodėl kartais būname nepastebėti ar neįvertinti, aiškinosi, kaip tapti geresniu draugu ar kaip pradžiuginti šalia esantį. Dalyvaudami šiuose mokymuose mokiniai ugdė komandos formavimo įgūdžius, stiprino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas bei motyvaciją tolimesnių veiklų įgyvendinimui.

 

Socialinio emocinio ugdymo pamokos mokykloje nėra naujiena, tačiau mokinių vedami užsiėmimai visuomet sulaukia susidomėjimo ir aktyvaus dalyvių įsitraukimo. Lyderių klubo nariai, siekdami parodyti emocinio raštingumo ir socialinių kompetencijų ugdymo privalumus, organizavo aktyvias ir kūrybiškumą skatinančias veiklas 5–8 klasių mokiniams. Įsigytos tinkamos priemonės sudarė sąlygas taikyti įvairias emocijų išveikimo praktikas bei stiprinti bendravimo ir tarpusavio santykius dalyvaujant užsiėmimuose netradicinėse mokyklos erdvėse: poilsio ir sensoriniame kambariuose, aktų salėje, mokyklos koridoriuose. Šios priemonės bus naudojamos tęstinėms socialinio emocinio ugdymo veikloms netradicinių pamokų ir pertraukų metu.

 

Savo mintis ir patirtis po Lyderių klubo narių vestų pamokų mokiniai užrašė naujai įrengtame SEU stende.

Mokyklos bendruomenė – tai besimokanti organizacija, kur mokomasi su kitais ir iš kitų. Dalindamiesi patirtimis, atradimais, sumanymais, reflektuodami, skatiname mokinių saviraišką, ugdome kūrybišką mąstymą ir ugdome kompetencijas, būtinas šiuolaikiniame gyvenime.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.