Projekto „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“ partnerių susitikimo Lietuvoje pamokos

Antanida Likšienė

„Erasmus+“ projekto veiklos Šėtos gimnazijoje

 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija jau antrus mokslo metus dalyvauja tarptautiniame Europos Komisijos programos „Erasmus+“ projekte „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“. Projektu siekiama stiprinti mokinių socialines ir tarpkultūrines kompetencijas per susitikimus bendraujant, kartu gyvenant pažinti vieni kitus, susipažinti su dalyvaujančių šalių kultūra ir istorija. Projekto koordinatoriai yra Vokietijos Hercogo Christiano Augusto gimnazija, pakvietusi prisijungti ir mūsų mokyklą. Per dvejus bendradarbiavimo metus mokiniai su mokytojais sukurs utopinę ir distopinę istorijas, jas iliustruos ir bus išleista bendra visų projekto dalyvių knygelė, o viena istorija taps garsine knyga. Per šiuos metus jau įvyko susitikimai Airijoje, Norvegijoje ir Ispanijoje.

 

Mokiniai parengė žodynėlį visomis kalbomis su dažniausiai projekte vartojamais žodžiais, sukūrė logotipą, per susitikimus planingai ieškojo medžiagos savo istorijoms. Airijoje dėl to lankėsi gūdžius laikus primenančiose pilyse ir mokėsi rašyti istorijas, Norvegijoje domėjosi klimato kaita ir biologijos mokslo pasiekimais, Ispanijoje aktualu buvo robotikos naujovės ir robotų pritaikymas. Mūsų gimnazija pasirinko supažindinti su teksto iliustravimo technikomis, o susitikime Vokietijoje bus apibendrinti rezultatai, išleistos istorijų popierinės ir garsinės knygelės. Tad bendro darbo ir rūpesčių buvo ne tik rengiantis susitikimams ar per juos, bet ir per visus mokslo metus. Juk į susitikimus važiuoja vis kiti mokiniai, sugrįžę jie turi visiems projekto dalyviams perteikti savo pastebėjimus, išmoktus dalykus ir kelionės įspūdžius. Istorijas rašė visi mokiniai, pristatė jas projekto draugams ir kartu išrinko pačias geriausias, kurios ir bus iliustruotos, spausdintos ir įgarsintos. Mūsų gimnazijos geriausiomis pripažintos Eglės Gulbinaitės ir Viktorijos Stanišauskaitės istorijos. Be abejo, istorijos parašytos anglų kalba, o tai irgi svarbi mokymosi projekte dalis.

Projekto dalyvių susitikimas Šėtoje

 

Didžiausias iššūkis – priimti užsienio draugus savo šalyje. Tam ruoštasi iš anksto: planuota, galvota, derinta, kol atėjo spalio pabaiga ir svečiai sugužėjo į mūsų gimnaziją.

Šėta buvo atgijusi: tiek daug svečių jau seniai nebuvo mūsų krašte. Gimnazijoje viešėjo mokytojai ir mokiniai iš Airijos, Vokietijos, Ispanijos, Norvegijos mokyklų, iš viso 8 mokytojai ir 24 mokiniai. Svečiai apsigyveno mūsų mokinių šeimose, o mokytojai nakvynei pasirinko „Grėjaus namų“ viešbutį Kėdainiuose.

Reikėjo susipažinti, papasakoti, iš kur atvyko, ką nuveikė projekte. Projekto vadovė anglų kalbos mokytoja Jurgita Tekunova daug funkcijų priimant svečius patikėjo mokiniams: prisistatymo renginį tautiškais kostiumais pasipuošę vedė Lina Sliesoraitytė ir Martynas Autukas. Gimnazijos erdves pasidaliję svečius grupėmis išradingai pristatė Orinta Kasparavičiūtė, Miglė Dailidėnaitė, Radvilė Bikelytė, Martyna Kiaunytė, Viktorija Stanišauskaitė. Išradingai susipažinimo ir susidraugavimo pamokėles vedė Eglė Gulbinaitė ir Orinta Kasparavičiūtė. Ir visur, kur tik reikėjo, priimant svečius, dirbo mokiniai. Jiems tai buvo vertėjavimo, bendravimo pamokos. O jų reikėjo ne tik gimnazijoje, mokiniams teko būti vertėjais ir savo šeimose.

 

Iliustravimo technikoms mokyti gimnazija kvietė svečius: su projekto dalyviais dirbo garsi visoje Lietuvoje ir ne tik knygų iliustruotoja, dailininkė Sigutė Ach, mokiusi akvarelės liejimo, mokytoja Giedrė Kanapeckaitė, mokiusi tapybos paslapčių, architektė Jurgita Donovan mokė su kompiuterine dizaino programa parengti iliustracijas spausdinimui, o mūsų dailės mokytoja Gintarė Boreišienė supažindino svečius su sausos adatos ir lino raižinio technologijomis. Visų sukurti darbeliai buvo eksponuojami parodoje gimnazijos fojė. Bendras mokymasis pasitariant ir pasidžiaugiant suteikė naujų įgūdžių, kurių reikės jau namuose iliustruojant savo sukurtas istorijas.

Gimnazija siekė supažindinti svečius su mūsų krašto istorija ir kultūra, labiau išryškinant dailės, meno raiškas. Projekto dalyviai lankėsi ekskursijose po Šėtą ir Kėdainius. Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namuose išbandė tradicinius lietuvių amatus: vilnos vėlimą, vytelių pynimą, keramiką, tai taip pat viena iš galimybių iliustruoti istoriją kitomis technikomis. O Vilniuje MO muziejuje dalyvavo edukacinėje veikloje tradicinio ir modernaus meno sankirtų beieškant. Lankytasi Trakuose, Anykščiuose, Molėtuose. Gimnazija siekė kuo daugiau parodyti rudenėjančios Lietuvos grožio, supažindinti su turtinga mūsų istorija ir kultūra.

 

Projekto dalyvius priėmė Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis. Mūsų mokiniai Andrėja Sadauskaitė, Živilė Kerbelytė, Lukas Levinskas ir Viktorija Stanišauskaitė gražiai pristatė projekto veiklas ir jau įvykusius susitikimus. O meras, pasidžiaugęs Šėtos gimnazijos partneryste „Erasmus+“ programoje, palinkėjo mūsų svečiams gražių įspūdžių ir naudingos patirties, lankantis Lietuvoje.

Įsimintinas ir visų projekto dalyvių susitikimas su mūsų mokinių tėvais ir gimnazijos mokytojais. Pasakoti apie savaitę, praleistą kartu su projekto partneriais, galima ilgai, nes įvykių, susitikimų, įdomios veiklos buvo daug ir įvairios.

 

Elonos Nagevičienės nuotraukos

Kas iš to?

 

Pakalbinau žmones, dalyvavusius projekto partnerių susitikime.

Neringa Širkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sakė: „Svarbu, kad mūsų svečiai lankėsi ir matematikos mokytojos metodininkės Vaidos Kleivienės pamokoje 7a klasėje. Jiems patiko atviras, nuoširdus bendravimas. Janą, projekto koordinatorių iš Vokietijos, sužavėjo tylos signalas, kuris liudija apie mokinių ir mokytojos susitarimus. Pamoką svečiai įvertino gerai, jiems buvo įdomus technologijų panaudojimas.

Į susitikimo organizavimą ir vykdymą buvo įtraukta visa gimnazijos bendruomenė. Tai – nekasdienė veikla, buvo įdomu stebėti, kaip su svečiais bendravo ne tik projekte dalyvaujantys mokiniai. Susitikime su mokinių tėvais pastebėta, kad gebėjimas priimti kitokios kultūros, kitokį žmogų yra ugdomas per praktiką, per susitikimus ir bendravimą.

Gimnazijos veikla per susitikimą nebuvo nutraukta ar kitaip suvaržyta. Kruopštus planavimas, plano laikymasis, susitarimų vykdymas sudarė sąlygas įprastai gimnazijos veiklai. Projektas svarbus ir puoselėjant miestelio kultūrą.“

 

Lina Sliesoraitytė, IV klasės mokinė, teigė: „Buvo puiku vėl susitikti su Sierža, mergaite, kurios šeimoje gyvenau Airijoje. Pastebėjau, kad mūsų abiejų šeimos labai panašios, nes tėvai su vaikais daug bendrauja. Sierža nesusižavėjo mūsų tradiciniais valgiais: didžkukuliais, balandėliais. Skiriasi mūsų laisvalaikio pasirinkimas. Mes savaitgalius dažniausiai praleidžiame šeimoje, o jie išeina susitikti su draugais.

Mano mama Neringa pasižadėjo išmokti kalbėti angliškai, nes ji pakvietė Sieržą atvažiuoti į svečius dar kartą. Per susitikimą daug vertėjavau ne tik šeimoje, bet ir per veiklas gimnazijoje. Savo ateitį ketinu sieti su anglų kalba, todėl mama ir išleido dalyvauti projekte, o projekto suteikta anglų kalbos praktika buvo ypač naudinga.“

 

Martynas Autukas, III klasės mokinys, pasakojo: „Mano šeimos svečiai buvo ispanų berniukai Chuanas ir Pablo. Problema buvo tai, kad jie labai silpnai kalbėjo angliškai, bet susikalbėti galėjome. Mano mama Jolanta kalba angliškai, todėl namuose vertėjauti nereikėjo. Mūsų svečiai taip pat nesižavėjo valgiais, bet pripažino, kad mano mama gamina skaniau nei maitinimo įstaigose.“

Laurintos Prasčiūnaitės, III klasės mokinės, mama Lina Telvoševičienė pasidžiaugė, kad jų viešniai Rachelei iš Airijos itin patiko jos rankdarbiai. O Laurinta guodėsi, kad Rachelė daugiau bendravo su jos sese penktoke Rugile, jai teko vertėjauti joms besikalbant.

 

Vokiečių delegacijos mokytoja Angela Deichler pažymėjo, kad jai itin patiko Lauko klasė, muziejus, šaudykla. Ji pabrėžė ir stebėtos matematikos pamokos struktūrą, suplanuotą vyksmą, kompiuterinės technikos panaudojimą. Gimnazijoje ypač žavi atvirumas: nėra tvoros, tiesiog laukai, daug erdvės. Gimnazija didelė, erdvi, daug vietos, mokytojai turi savo klases. Ji pabrėžė, kad mūsų žmonės gerbia savo šalį, žavi jų energija, išdidumas, europietiškumas.

Mokytoja Elaine Linehan iš Airijos atkreipė dėmesį į gerus mūsų mokinių anglų kalbos įgūdžius, ugdytiniai mandagūs, paslaugūs. Ypač ji paminėjo Liną, Viktoriją. Matematikos pamokoje išskyrė taisyklių laikymąsi, matematinį žaidimą, mokinių namų darbų patikrinimą, kompiuterinių technikų panaudojimą.

O airė mokytoja Ramona Morgan atkreipė dėmesį, kad airių ir lietuvių tautos turi panašią istoriją, ji atrado daug bendrumų. Vienas iš jų – mūsų Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė, mokiusi merginas kalines sovietiniame lageryje. Elaine savo krašto istorijoje randa mokytoją, kuri airių kalbos vaikus mokė per tvorą.

Norvegijos mokytoja Gro Skansen-Orgen pabrėžė mūsų krašto žmonių istorinę patirtį, jos įprasminimą gimnazijoje ir Lietuvoje.

 

Savo mintimis pasidalijo ir projekto vadovė anglų kalbos vyriausioji mokytoja Jurgita Tekunova: „Gera išnaudoti galimybę bendrauti. Mokytojai iš partnerių mokyklų tapo mano draugais, kviečiame vieni kitus į svečius asmeniškai, pasibaigus projektui. Įdomu, kad mokytojų problemos visose šalyse panašios: ilgos darbo valandos, dažnai negatyvus visuomenės požiūris dėl esą ilgų atostogų, trumpo darbo laiko mokykloje, mokinių demotyvacija, mokytojo autoriteto nuvertinimas visuomenėje. Smagu, kad mes, Lietuvos mokytojai, esame lygiateisiai su Europos Sąjungos senbuviais, atrandame temų pokalbiams.

Dalyvavimas projekte ir mokytojams, ir mokiniams suteikė išskirtinę galimybę bendrauti, atsiskleisti, vartoti anglų kalbą. Dėkoju gimnazijos bendruomenei už sutelktumą, ne tik mokytojai, bet ir visi darbuotojai nuoširdžiai kūrė palankią atmosferą projekto dalyviams. Paaiškėjo, kad daug gerų žmonių yra mūsų krašte: ir mokinių tėvai, ir miestelio gyventojai, ir viešbučio „Grėjaus namai“ darbuotojai buvo labai geranoriški, svečiams paliko puikų įspūdį. Nors projektas pareikalavo daug laiko ir jėgų, bet buvo verta: bendradarbiavimas atskleidė naujų perspektyvų tobulinti savo darbą.“

 

O ką mano gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius?

Pasak jo, „Erasmus+“ projektas „Ateities Erasmus: vertybės Europos ateičiai“ – dar vienas labai rimtas iššūkis Šėtos gimnazijos bendruomenei. Konkrečiai šis projekto etapas dar kartą parodė stiprų Šėtos gimnazijos pedagogų potencialą veikti sudėtingose ir netradicinėse situacijose, todėl tai prasmingas visos kūrybinės ir organizacinės komandos laimėjimas, skatinantis mūsų visų pelnytą pasididžiavimą nuveiktomis projekto veiklomis, nes jos visus sutelkė auginti mokinių patirtį ir skatinti jų asmenybių brandą.

Direktorius visiems kolegoms dėkoja už sutelktumą, ryžtą ir puikų bendradarbiavimą dėl mokinių sėkmės.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.