Projektinis vizitas B. Bartoko muzikos akademijoje

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojos Loreta Stankuvienė ir Edita Šliauterienė dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekto „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“ išvykoje ir lapkričio 11–15 d. stebėjo įvairias muzikines veiklas, kartu mokėsi Bela Bartoko muzikos konservatorijoje Budapešte.

Konservatorijoje mokosi daugiau nei keturi šimtai 15–19 metų mokinių. Čia studijuoja ne tik iš Vengrijos, bet ir Rumunijos, Slovakijos ir Ukrainos atvykę studentai. Mokiniai gyvena netoli nuo mokyklos esančiame bendrabutyje. Konservatorijoje dirba apie 120 pedagogų. Muzikos dalykų moko profesionalūs instrumentų specialistai, muzikos mokytojai, kurių daugelis dirba ir Ferenco Listo muzikos akademijoje.

 

Muzika – ugdymo turinio dalis, kuriai keliami aukštesni reikalavimai ir skirta daug pamokų. Į mokymo programą įtraukiami šie privalomi muzikos dalykai: pasirinktas instrumentas, muzikos teorija, solfedžio, muzikos literatūra, fortepijonas. Mokykla didelę reikšmę skiria instrumentiniam muzikavimui ir teoriniam mokymui, pabrėžia, kad svarbu yra muzikuoti kamerinės muzikos grupėse, styginių, pučiamųjų ar simfoniniuose orkestruose, dainuoti choruose. Šie dalykai yra pasirenkami.

Pasak mokyklos administracijos, net 97 proc. absolventų studijas tęsia Budapešto F. Listo, Austrijos ar Vokietijos muzikos akademijose. Darbas šioje mokykloje vyksta pusmečiais. Pamokų, kurios įtrauktos į bendrąją programą, trukmė 40 min., o chorų, orkestrų ir kitų, prasidedančių po 14 val., trukmė nuo 1 iki 2 valandų. Mokykloje yra penkiabalė vertinimo sistema.

 

Mokytojos stebėjo daugiau nei 15 įvairios trukmės ir turinio veiklų: muzikos istorijos ir teorijos, solfedžio, chorinio dirigavimo, liaudinio dainavimo, gitaros, violončelės individualaus instrumento, gitaros metodologijos (praktinis užsiėmimas F. Listo akademijos studentams) ir kt., choro, pučiamųjų ir simfoninio orkestrų repeticijas, Kovaco metodu vedamą praktinį užsiėmimą. Mokytojos su kolegomis iš konservatorijos aptarė pamokas, mokinių programą, atsiskaitymo formas, vertinimą, planuojamus koncertus, ateities planus. Žavėjo rimtas, sukauptas darbas, nuoširdus ir šiltas dėstytojų ir studentų bendravimas.

Edita Šliauterienė ir Loreta Stankuvienė po vėlyvų pamokų aplankė kamerinės muzikos koncertą nuostabioje F. Listo koncertų salėje ir operetę „Paryžiaus pasimatymai“ Imrės Kalmano teatre.

 

Apie šį vizitą įspūdžiais mokytojos pasidalijo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos interneto svetainėje ir pedagogų tarybos posėdyje.

 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.