Projektinis mokymas(is) įsibėgėja

Živilė Leinartienė
,
projekto koordinatorė

2018–2020 m. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pedagogai dalyvauja naujame „Erasmus+“ KA1 projekte „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“, finansuojamame remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis (administratorius – Švietimo mainų paramos fondas).

 

Dar 2018 m. progimnazijos veiklos plane buvo numatyta sukurti STEAM krypties ugdymo modelį 5–8 klasėse. Modelio ašimi pasirinktas projektinis mokymas(is) (angl. project based learning), kuomet mokantis stengiamasi atskirus dalykus sujungti viena tema ar projektu, o rezultatas – visuminis, gilus temos supratimas, problemų sprendimo būdų radimas. Metodas padeda ugdyti strateginio mąstymo, komandinio darbo gebėjimus, susieja teorinius elementus su praktine veikla.

Tad nuo šių metų rugsėjo 5d klasės mokiniai mokosi pagal patvirtintą projektinio mokymosi programą, apimančią matematikos, IT, anglų kalbos, dailės ir technologijų, muzikos, istorijos, gamtos ir žmogaus mokomuosius dalykus. Šių dalykų mokytojai planuoja veiklas naudodami „Google Docs“, bendrauja sukurtoje „Messenger“ grupėje ir dalijasi savo kaupiama patirtimi (straipsniai apie projektinį mokymąsi (nuotraukos iš pamokų, išvykų ir pan.) interneto svetainėje https://sites.google.com/view/pblatjuventa (informacija nuolat atnaujinama, pildoma).

 

Įgyvendinant programą siekiama kuo mažiau fragmentuoti ugdymą, mokytis tyrinėjant, eksperimentuojant, patiriant, mokytis žaidžiant, bendraujant ir bendradarbiaujant. Integruotose įvairių dalykų pamokose, kuriose aktualizuojamas gyvenimo ir praktikos ryšys bei sukuriamos netradicinės mokymosi aplinkos ir situacijos, mokiniai patiria mokymosi sėkmę, gerėja jų akademiniai pasiekimai, mokymosi motyvacija. Numatytos veiklos skatina mokinius mokymosi procesą sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių. Pritaikomos jau turimos ir naujos įvairių dalykų žinios, mokomasi rinkti ir naudoti reikalingą informaciją, sisteminti didelės apimties medžiagą, gebėti kritiškai, argumentuotai aptarti skirtingus požiūrius.

I pusmetis yra skirtas baltų gentims: jų gyvenimo būdui, papročiams, religijai, mitologijai, seniesiems baltų matavimo vienetams ir jų naudotai skaičiavimo sistemai, autentiškiems muzikos instrumentams, dainoms, gyvenamųjų vietų ekosistemoms, baltų ženklams, simboliams ir t. t.

 

Rugsėjį vyko susipažinimas su klase, išbandyta daugybė skirstymosi į grupes būdų, prisiminta, kada vyksta sėkmingas darbas grupėse, aptarta lyderystė ir atsakomybių pasidalijimas. Pasitikėjimą vieni kitais (ir tėveliais!) penktokėliai galėjo pasitikrinti naktiniame žygyje Mūšos tyrelio pažintiniame take. O rugsėjo 20 d. 5d klasės mokiniams integruota projektinė matematikos pamoka vyko ne mokykloje, o Šiaulių miesto bulvare. Vaikai klausinėjo miestiečių, ką jie žino apie baltus. Po apklausos mokinių laukė užduotys – nubraižyti diagramą, užpildyti dažnių lentelę, įdomiai pristatyti darbo rezultatus.

 

Spalis prasidėjo įdomia išvyka į Naisius: aplankyta Baltų arena, Saulės aikštė, Baltų dievų skulptūrų muziejus, išbandytas molio lipdymas, skaičiuoti atstumai pagal mastelį, analizuoti baltų simboliai. Prikaupę informacijos ir įspūdžių, penktokai kūrė baltų gyvenvietes iš kelintinių skaitvardžių, piešė baltų simbolius, kūrė asmeninį ženkliuką, grojo skudučiais ir būgnais, ruošė skirtingų ekosistemų pristatymus. Nepamirštos ir modernios technologijos: pasitelkus „iPad“ ir „Shapego“ sukurtos medžių pavadinimų formos anglų kalba.

Lapkritį taip pat suplanuota daug veiklų: penktokai kurs ir šifruos koduotas žinutes, surinks informaciją, kokias medžiagas buityje naudojo senovės baltų gentys, pagamins medžiagų mini kolekcijas, išsiaiškins apie baltų kasdienius darbus, mokysis dainų ir pan.

Laukia daug darbų, nes sausį penktokai pakvies visus į baigiamąjį pusmečio renginį „Jei būčiau baltas, ką pasakyčiau savo bendraamžiui“.

 

Vasario pradžioje projektinio mokymosi klasės mokinukai pradės ruoštis pavasariui ir lauks, kol prabus bitės, nes II pusmetis bus skirtas joms: susipažins su bitininkystės istorija, prekyba medumi ir jo reikšme istorijoje, pasitelkdami bičių korių sandarą, mokytis sukurti raštą raporto metodu, grafikos redaktoriumi „Canva“ kurs medaus produkto etiketę, gebės atpažinti medų pagal jo skonį, dainuos dainas apie bites ir t. t. Projekto pabaigoje penktokai vėl pakvies visus į „Bičių fiestą“.

 

Projektinės grupės mokytojai tiki projekto idėja, todėl nutarė, kad ir pirmokai galėtų išbandyti projektinį mokymą(si). Buvo sukurta integruoto anglų kalbos ir pasaulio pažinimo mokymo programa 1c ir 1d klasėms. Ugdomi bendrieji (pažinimo, socialiniai, kūrybiniai, mokymosi, komunikavimo) ir anglų kalbos komunikaciniai gebėjimai: suteikiami pasaulio pažinimo dalyko pagrindai, pabrėžiant ir įvardijant raktinius žodžius, terminus, posakius anglų kalba, mokoma lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, organizuojama aktyvi veikla, pagrįsta bendravimu, bendradarbiavimu ir atsakomybe.

 

Sėkmingą šio projekto įgyvendinimą respublikinėje mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „STEAM gebėjimų ugdymo galimybės ir patirtys, auginant mokinio asmenybę“, vykusioje Šiaulių Dainų progimnazijoje spalio 29 d., pristatė projektinės grupės narė, anglų kalbos mokytoja Vaida Bernikienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.