Projekte „Susipažink – tai AŠ“ siekiama nugalėti išankstines baimes ir nuostatas

Teresė Kerulienė
,
specialioji pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Coliukė“ įgyvendinamas socialinis ir pažintinis projektas „Susipažink – tai AŠ“. Projekto tikslas yra supažindinti vaikus su žmonių įvairove, kurią sudaro kultūriniai, etniniai, religiniai skirtumai, o taip pat turimi sutrikimai, ligos, negalios. Vienas iš svarbiausių projekto uždavinių – skatinti vaikų empatiją ir ugdyti socialinius įgūdžius. Numatyta projektinė veikla supažindina vaikus su tam tikromis negaliomis ir jų išraiškomis, su žmonių tautiniais, religiniais, papročių skirtumais ir padeda suprasti skirtingų vaikų poreikius ir jų savitumą. Edukacinės veiklos ir žaidimai skatina vaikus rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

Projekto tema yra labai aktuali, kadangi pastarojo dešimtmečio Lietuvos švietimo politika įteisino įtraukųjį ugdymą ir įvairių ypatumų ar poreikių vaikai galės mokytis ir ugdytis kartu su visais. Pasauliniai geopolitiniai įvykiai atveria kelią įvairių tautybių, religijų bei papročių žmonėms keliauti, gyventi kitose šalyse. Gerų tarpusavio santykių su bendraamžiais sukūrimas padės vaikams nugalėti įsisenėjusių stereotipų ir baimių sukeltas problemas bei skatins pilnavertį visų žmonių dalyvavimą socialinėje ir visuomeninėje erdvėje.

Empatija ir užuojauta žmonių tarpusavio santykiuose užima labai svarbią vietą. Tik mokydami vaikus suprasti ir atjausti kitą, padėsime sukurti tvirtus, pasitikėjimu ir lygiavertiškumu grindžiamus santykius. Kuo anksčiau vaikai susipažins su žmonių įvairove, mokės atpažinti ir gerbti kito poreikius, tuo greičiau išmoks vertinti tai, ką turi, o šiek tiek „kitokius“ vaikus priims į savo pasaulį net neišskirdami tam tikrų jų savybių.

Projekto metu numatytos edukacinės veiklos skirtos supažindinti vaikus su Dauno sindromo, autizmo spektro sutrikimo, klausos ir regėjimo negalią turinčių žmonių gyvenimo ypatumais. Pas vaikus apsilanko draugai, kurie yra ypatingi ir pasakoja apie savo išgyvenimus. Sukurtos inscenizacijos sėkmingai įtraukia vaikus į pasakojimą, kurio metu atsiveria daug galimybių atskleisti vaikams tai, kas nežinoma, įdomu, tačiau kartais nesuprantama. Įvairiomis žaidybinėmis formomis pristatyti kitokių žmonių gyvenimo kasdienybė, papročiai, religiniai aspektai skatina vaikus suprasti savo ir kitų žmonių savitumą, ugdoma pagarba bei supratingumas. Vaikai įtraukiami į diskusijas, skatinami kritiškai mąstyti, stebėti, patirti. Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“ yra multikultūrinis, draugiškas gamtai ir gyvūnams, saugantis vaikų sveikatą, ugdantis toleranciją. Čia yra puoselėjama nuostata, kad visi vaikai yra ypatingi, kiekviena ugdymo įstaiga – taip pat. Mes kiekvieną dieną mokomės vieni kitus pažinti, suprasti ir įsisavinti viską, kas mus supa.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.