Projektas „Tvarus ateities pasaulis jaunojo tyrinėtojo rankose“

Šiuolaikiniame pasaulyje viena iš daugiausiai gvildenamų problemų yra gamtosauga, aplinkos saugojimas, gamtinių išteklių tausojimas ir visos su tvaria aplinka susijusios temos. Jau mokykloje mokiniai yra plačiai supažindinami su besikeičiančiu pasauliu, globaliomis problemomis. Tačiau ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programose aplinkos tvarumo „prisijaukinimo“ temų trūksta, nors gamta yra viena iš daugiausiai susidomėjimą keliančių tyrinėjimo erdvių, be to – juk mažiausieji daugiausiai laiko mėgsta leisti lauke! Tyrinėdami, veikdami, pažindami gamtą ir pajusdami atradimo džiaugsmą vaikai pradeda suprasti ekologiškumą, aplinkos tvarumą, susidaro aplinkai draugiškas vertybines nuostatas. Veikla įvairiose žaliosiose edukacinėse erdvėse paskatina vaikus ne tik aktyviai veikti, bet ugdo savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakingumą už gamtinę aplinką. Vis dėlto, vaikai geriausiai ugdosi žaismėje, stebėdami, pojūčiais tyrinėdami, būdami aktyvūs. 2022 m. Vilniaus  lopšelis-darželis Vieversys“ įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginį įstaigų projektą „Tvarus ateities pasaulis jaunojo tyrinėtojo rankose“, prie kurio prisidėti turėjo galimybę ir kitos ugdymo įstaigos. Šio projekto metu, pasinaudodami edukacine lauko erdve, kurioje yra gausu jaunojo tyrinėtojo priemonių bei gamtiniais ištekliais varomų vėjo jėgainių, mašinėlių vaikai nuo mažens ugdys aplinkai draugiškas vertybines nuostatas.

 

Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Vieversys“ „Varpelių“ grupės lauko erdvę galima laikyti tikru jaunojo tyrinėtojo darbo ir atradimų lauku! Kadangi prisidedame prie aplinkos tvarumo, ekologinio atsakingumo, vaikams yra diegiamas ypatingas dėmesys gamtai, augalams, gyvūnams ir vabzdžiams. Vilniaus miesto savivaldybės skirtomis lėšomis pagerintos turimos edukacinės lauko erdvės įtraukia ugdytinius į tiesioginį gamtos tyrinėjimą, o įdomios jaunojo tyrinėtojo priemonės skatina savanoriškai prisidėti prie platesnio gamtos pažinimo. Grupės lauko erdvėje galima rasti Vabalų viešbutį, kuriame vaikai gali pamatyti mažiausių gamtos gyventojų gyvenimą, o su turimais padidinamaisiais stiklais gali pamatyti vabzdžių įvairovę, gali bandyti juos atskirti, diskutuoti apie jų išvaizdą. Papildytoje ir naujai įkurtoje žalioje edukacinėje erdvėje vaikai ugdosi atidumą supančiai aplinkai, dėkingumą žemės turtams, švariam orui ir vandeniui. Čia galima rasti vėjo jėgaines, saulės baterijomis įkraunamas vaikų ir tėvelių sukonstruotas mašinėles, valtis, taip pat ir hidroelektrinės modelį, kuri naudoja vandens jėgą. Visa tai ugdytiniai mato kiekvieną dieną, taip vis artimiau pažindami ne tik gamtą, bet ir jos tausojimo reikšmę. Edukacinėje lauko erdvėje atliekame ir kūrybinius darbelius – iš surinktų gamtos gėrybių darome įvairias aplikacijas, kompozicijas, kurias kabiname mūsų kiemelio „parodėlėje“, o visomis spalvomis šviečiantis stalas naudojamas artimiau pažinti įvairiaspalvius rudeninius medžių lapus bei kitas gamtines medžiagas.

 

Šio projekto metu organizuojamos tokios veiklos, kurios skatins ikimokyklinio amžiaus vaikus jungtis prie gamtos tausojimo, ekologinio atsakingumo bei aplinkos tvarumo. Šiame švietimo projekte žaismė naudojama kaip vienas iš pagrindinių tyrinėjimo metodų. Projekto lėšomis organizuotame darželio susitikime su miškininku Raimondu Ereminu ugdytiniai turėjo galimybę žaisti įvairius edukacinius žaidimus apie gamtą ir mišką. Susitikimo metu eigulys leido vaikams iš arti pasižiūrėti, netgi patyrinėti įvairių miško gyvūnų kailius, pasiklausyti Lietuvoje sutinkamų paukščių balsų, o įdomiausia buvo sužinoti, kas slepiasi šios profesijos atstovo kuprinėje! Smagiausia dalis buvo kieme – vaikai labiausiai laukė susitikimo su šuniuku Mike, kuris yra labai protingas ir puikiai išdresiruotas daryti įvairius triukus. Viena iš vertingiausių pamokų, labiausiai nustebinusių „Varpelių“ grupę, buvo ant didelės medžio šakos eigulio sumeistrautos supynės, kurioms reikia tik dviejų dalykų – virvės ir sėdynės iš medžio. Vienareikšmiškai galima teigti, jog įdomios edukacinės veiklos skatina ugdytinius savo noru įsitraukti į gamtos tyrinėjimus, jos tausojimą, kuo daugiau laiko praleisti lauke.

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vieversys“ rugsėjo mėnesį vyko pamokėlės „Švaruolė ir Užterštukas“. Pamokėlėse dalyvavo „Pelėdžiukų“, „Kodėlčiukų“, „Boružėlių“ ir „Kregždučių“ grupės vaikai. Vaikams buvo pasakojama apie aplinkos taršą ir rodomos skaidrės. Pamokėlės metu vaikus lydėjo Švaruolė, kuri parodė gryno oro naudą, aplinkos gerinimo priemones ir Užterštukas, kuris parodė užteršto oro žalą aplinkai ir mūsų pačių sveikatai, priemones kurios labiausiai teršia aplinka. Nagrinėjome, kas teršia orą Vilniuje, nuo ko priklauso oro užterštumas. Taip pat pasižiūrėjome aplinkos apsaugos agentūros internetinį puslapį, koks oro užterštumas yra šiuo metu Vilniuje. Diskutavome, kokiais būdais patys galime prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Galiausiai, šios temos užtvirtinimui, vaikai pasižiūrėjo filmuką ,,Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai“ ir atliko paruoštą užduotį. Pamokų tikslas buvo – suteikti vaikams žinių apie aplinkos taršą, aptarti aplinkos tausojimo būdus.

 

Kadangi „Tvarus ateities pasaulis jaunojo tyrinėtojo rankose“ projektas yra respublikinis, todėl prie jo prisijungė ir kiti darželiai, kuriems taip pat svarbu ne tik aplinkos saugojimas, gamtinių išteklių tausojimas, bet ir ugdytiniams diegti aplinkai draugiškas vertybines nuostatas. Projekte dalyvauja Vilniaus darželis-mokykla „Volungė“, Vilniaus Mini darželiai, Vilniaus darželis-lopšelis „Malūnėlis“, Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija. Šios ugdymo įstaigos prisidėjo prie projekto kurdamos įvairius „Vėjo jėgainių“ modelius ir kitus iš antrinių medžiagų surinktus darbelius.

 

Vilniaus l.-d. „Vieversys“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.