Projektas-paroda „Sukurkime svajonių žaislą“

Aušra Bastienė
,
meninio ugdymo mokytoja
Raminta Baranauskienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Artėjančios Šv. Kalėdų šventės kaskart tampa ypatinga galimybė patikėti stebuklais bei išpildyti mažo vaikučio svajonę.

 

Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ inicijuoto ir sėkmingai 2022 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais vykdyto respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto-parodos „Sukurkime svajonių žaislą“, kurio tikslas – patikėti Šv. Kalėdų stebuklu bei išpildyti vaiko svajonę turėti savo sukurtą „Svajonių“ žaislą, paliko neišdildomą įspūdį kiekvieno mažo vaiko prisiminimuose.

 

Projekto dalyviai – visa ikimokyklinio ir priešmokyklinės įstaigos bendruomenė: vaikai, ugdytinių tėvai, mokytojai – siekė bendro tikslo, kurį pasiekti padėjo išsikelti uždaviniai: skatinti vaikų kūrybiškumą, savitumą, individualumą, vaizduotę, kuriant savo svajonių žaislą, pasitelkiant meninio ugdymo priemonę – piešimą; patirti šviesios vaikystės įspūdį-pažinti savo svajonių žaislą, pasitelkiant išorinius veiksnius: bendradarbiaujant su įstaigos pedagogais, tėvais (globėjais) sukurti vaiko „Svajonių žaislą“; ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus: žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą skatinant vaikus fantazuoti, kurti įsivaizduojamo „Svajonių žaislo“ pasakojamą istoriją kūrybinio proceso (piešimo) metu.

 

Specialieji pedagogai ugdymo metu kartu su ugdytiniais dalyvavo įvairiuose praktinėse veiklose ir žaidimuose, kurių metu atskleidė ugdytinių asmeninius gebėjimus bei plėtojo ugdymosi kompetencijas, lavino saviraišką ir kūrybiškumą, praturtino intelektualinę, emocinę patirtį, labiau įsigilino į gamtinę ir socialinę tikroves. Dirbant su vaikais, turinčiais kalbos sunkumų, buvo labai svarbu susieti meninio ir kalbos ugdymo(si) tikslus, siekiant skatinti teigiamas vaikų emocijas, stiprinti ir palaikyti ugdytinių sėkmės jausmą, aktyvinti individualumo plėtotę kūrybiškumui.

 

Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi, bendravo ir bendradarbiavo su ugdytinių tėvais (globėjais), kurie padėjo vaikams patirti šviesios vaikystės įspūdį – pažinti savo „Svajonių žaislą“ bei patikėti Šv. Kalėdų stebuklu.

 

Nėra nuostabesnės dovanos savo vaikui nei ta, kai iš visos širdies, su didžiule meile, gražiausiomis mintimis ir tik tėvų rankomis gimsta stebuklai. Vaikas, piešdamas savo svajonių žaislą popieriaus lape, net nenumatė, kad ši svajonė gali išsipildyti.

 

Šis projektas leido pasijusti tikrais stebukladariais ir keliauti tikru vaikystės nesugadintu tikėjimo keliu. Tokia praktinė patirtis apjungė ir įtraukė ištisą bendruomenę bei subūrė vienai bendrai idėjai įgyvendinti – sukurti mažą stebuklą, kuriuo patikėjo ne tik mažieji mūsų ugdytiniai, bet ir jų tėveliai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.