Projektas „Lietuvos žydų (litvakų) keliais”

Vita Patinskienė
,
7a klasės vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti. Projektų konkurse, paskatinti Rūdiškių gimnazijos direktorės Jelenos Ignatovič, dalyvavo ir šios gimnazijos 7a klasės mokiniai bei aš, jų klasės vadovė V. Patinskienė. Pasirinkta projekto tema „Lietuvos žydų (litvakų) keliais” paskatino susipažinti su šios tautos istorija, stebėtis litvakų gebėjimu bendradarbiauti su kitomis tautomis, jų pagarba kitataučiams.

 

Keliauti litvakų keliais pasiūlėme ir Biržų „Saulės” gimnazijos mokiniams. Akcentuodami abiejų tautų bendrystę, nusprendėme ne tik keliauti, bet ir ieškoti Lietuvos žydų (litvakų) paveldo pėdsakų lietuvių ir kitų tautų literatūroje bei istorijoje. Pirmoji veikla – gegužės 19 dieną vykęs virtualus abiejų gimnazijos mokinių susitikimas. Šio susitikimo metu mokiniai pristatė savo kraštą, kalbėjo apie Lietuvos žydų (litvakų) paveldą tiek Rūdiškių miestelyje, tiek Biržų krašte. Sugrįžę po karantino apribojimų septintokai keliavo maršrutu „Atrask Rūdiškes”, stabtelėjo ties Žydų alėja, virtualiai aplankė Panerių memorialo ekspoziciją. Spalio mėnesį nusprendėme dar aktyviau imtis numatytų veiklų. Taigi Biržų „Saulės” gimnazijos mokiniai su savo istorijos mokytoja Virginija Lietuvos žydų (litvakų) paveldo ieškojo Kėdainiuose, o Rūdiškių gimnazijos septintokai vyko į Biržus, nes šio miesto istorija yra neatsiejama nuo žydų, kurie į miestą pamažu pradėjo keltis jau XVI a. antrojoje pusėje. Aplankėme vienas didžiausių žydų kapinių Lietuvos teritorijoje, Holokausto aukų atminimo vietą, dvi sinagogas. Stebėjomės, diskutavome, kraipėme galvas dėl sveiku protu nesuvokiamų įvykių, pražudžiusių milijonus žmonių. Projekto tąsa – edukacinė išvyką į Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų (ten septintokai dalyvaus netradicinėje lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“) ir edukacinė išvyka į Kauno geto vietą.

 

Tai – liūdna patirtis, bet ji reikalinga, nes paskatino suvokti, kad Lietuvos žydų (litvakų) likimas – tai pamoka, rodanti, kaip sudėtingi išbandymai ir sukrėtimai nesužlugdo tautos dvasios, jei santykis su aplinka grindžiamas pagarba, kilnumu, išmintimi. Privalome išmokti šią istorijos pamoką, kad suprastumėme, kad tai nepasikartotų. Dėkojame Trakų r. Rūdiškių gimnazijos direktorei už galimybę dalyvauti projekte.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.