Projektas „Lietuvos karaimų istorijos labirintais“

Vita Patinskienė
,
8a klasės vadovė

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti. Projektų konkurse, paskatinti Trakų r. Rūdiškių gimnazijos direktorės Jelenos Ignatovič, dalyvavo ir šios gimnazijos 8a klasės mokiniai bei aš, jų klasės vadovė V. Patinskienė.

 

Kadangi 2022 m. paskelbti Lietuvos karaimų metais, būtent tai ir leido atidžiau pažvelgti į ilgametę lietuvius ir karaimus siejančią istoriją. Pasirinkta projekto tema „Lietuvos karaimų istorijos labirintais” paskatino atsigręžti į karaimų kultūros paveldą, ugdyti norą pažinti savo ir kitų tautų istoriją, kultūrą, papročius ir tradicijas. Keliauti Lietuvos karaimų istorijos labirintais pasiūlėme ir Biržų „Saulės” gimnazijos mokiniams. Vykdydami projekto veiklas gegužės 19 dieną vykome į edukacinę išvyką į Trakus, dalyvavome edukacijoje „Karaimiškų kibinų kepimas“. Šiose veiklose gegužės 27 dieną dalyvavo ir Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniai.

 

Siekdami išsaugoti projekto veiklų tęstinumą, Trakų r. Rūdiškių gimnazijos mokiniai karaimų istorijos pėdsakų vyko ieškoti į Vilnių. Mokiniai domėjosi Vilniaus karaimų istorija, lygino Trakų ir Vilniaus kenesas, o Trakų krašto tradicinių amatų centre dalyvavo edukacijoje „Karaimiškų meduolių kepimas“. Smagu buvo klausytis pasakojimo apie karaimų meduolių atsiradimą, ieškoti sąsajų su lietuviškais desertais.

 

 

Kitos projekto veiklos dar įdomesnės: ieškodami karaimų kultūros paveldo Šiaurės Lietuvoje – Panevėžyje ir Pasvalyje – dalyvavome nuotolinėje edukacijoje „Šiaurės Lietuvos karaimai”, prisiminėme Šiaurės Lietuvoje, Biržuose, lankytas senąsias žydų ir karaimų kapines. Įgytos žinios labai pravertė ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamokoms.

 

Projekto veiklos įtraukė, bet netrukus jau jas aptarėme, apibendrinome dalyvaudami Trakų krašto tradicinių amatų centro edukacijose „Karaimiški raštai ir ornamentai“ bei „Lietuviškas sodas kaip sėkmės nešėjas”. Pastebėjome, kad dekoratyvinis siuvinėjimas glaudžiai susijęs su karaimų ir lietuvių tautų buitimi ir tradiciniu būstu. Įtaką karaimų ornamentikai turėjo ir tautos, tarp kurių gyveno karaimai, todėl užsiėmimo tikslas buvo ne tik geriau pažinti karaimų raštus, ornamentus, bet ir palyginti juos su lietuviškaisiais, baltiškaisiais raštais, ornamentais. Tam labai pravertė edukacija apie lietuvišką sodą. Įdomu pažinti kitas tautas, atrasti tai, kas mus vienija. Nuspręsta tęsti projektinę veiklą ir pasidomėti kitų, Lietuvoje gyvenančių tautų, atstovais – totoriais, vengrais, graikais, vokiečiais, ukrainiečiais, lenkais – jų istorija, papročiais, tradicijomis, sąsajomis su Lietuva. Dėkojame Trakų r. Rūdiškių gimnazijos direktorei Jelenai Ignatovič už galimybę dalyvauti projekte.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.