Projektas „Lauko edukacinių erdvių kūrimas darželyje“

Lauke vaikai kaupia patirtį visais pojūčiais: jie liečia, uosto augalus, žolę, klausosi paukščių giesmių, mėgaujasi saulės spinduliais. Lauko aikštelėje plečiasi vaikų vaizduotė ir išradingumas, ši erdvė leidžia jiems patenkinti tokius paprastus, bet labai svarbius poreikius: lipti, šokti, bėgti, suptis, rėkti, voliotis, slėptis ir dar daug kitų. Kaip žinoma, viso to (na, beveik) visiškai arba iš dalies negalima daryti uždaroje erdvėje. O štai lauke mažieji pajunta laisvės, nuotykių, rizikos, eksperimentų ir tiesiog vaikystės skonį.

Projekto iniciatorė Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Kazakauskienė ir projekto koordinatorės Šakių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogės Raimonda Žemaitienė ir Odeta Sakalauskienė 2018 m. vykdė ilgalaikį projektą „Lauko edukacinių erdvių kūrimas darželyje“.

Problema

 

Kadangi vaikai dažnai žaidžia lauke, jų kūrybiškumui ir pojūčiams atverti reikalinga jauki darželio lauko edukacinių erdvių aplinka. Kai kurios darželio lauko priemonės yra įsigytos neseniai, bet didesnė jų dalis yra pasenusios, nusidėvėjusios, neatitinka higienos reikalavimų. Šiuolaikiniai vaikai dažniausiai per mažai žaidžia arba nemoka žaisti, mažai laiko praleidžia lauke, neturi galimybės kurti patys, pasireikšti vaizduotei (gauna jau paruoštą informaciją). Todėl nusprendėme sukurti naujas edukacines lauko erdves, skatinančias įvairų vaikų užimtumą lauke, inicijuoti lauko edukacinių erdvių, priemonių kūrimą, skatinti darželio bendruomenę, vaikų tėvelius kurti šias erdves, organizuoti jose vaikų ugdymo(si) procesą, skleisti gerąją darželio edukacinių erdvių kūrimo ir ugdymo(si) jose patirtį.

Projekto vykdymo veiklos

 

Projektas buvo vykdomas visus 2018 m., per jį vaikai piešė piešinius, kuriuose atskleidė, kokių lauko priemonių norėtų. Vykome į kitus darželius pasisemti patirties kuriant lauko edukacines erdves, parengėme pranešimus apie lauko erdvių kūrimą. Mūsų sukurtos erdvės: smėlio centrai, nameliai, virtuvėlės, padedant tėvams pagamintas automobilis. Pedagogių iniciatyva atsirado piešimo lentos, dideli stalai, beždžionių tilteliai, trikrepšis, futbolo vartai. Įsigiję dažų, ant lauko plytelių sukūrėme įvairius labirintus.

 

Projekto rezultatai

 

Projektui baigiantis jau matomi jo rezultatai. Suaktyvėjo pedagogų bendradarbiavimas, plečiasi gebėjimai sudaryti tinkamas sąlygas vaikų savaiminei veiklai, stebėjimams, tyrinėjimams, vaikų veikla tapo įdomesnė, sukurtos erdvės padėjo paįvairinti ugdymosi(si) procesą lauke, vaikai džiaugiasi, kad gali būti tokioje lauko aplinkoje. Sukūrėme lauko erdves, kurios kviečia vaikus žaisti ir išreikšti kūrybiškumą, įgyvendinti savo idėjas ir sumanymus. Per projektą įgyta patirtimi dalijamės ir su kitų darželių pedagogais. Organizavome ir šiuo metu įgyvendiname respublikinį projektą „Laukas kviečia“. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Šakių l.-d. „Berželis“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.