Projektas „Kalbos takeliu nuo A iki Ž“, taikant STREAM

Agnė Pajaujytė
,
Jonavos vaikų l.-d. „Dobilas“ mokytoja

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomenė siekia užauginti smalsų, iniciatyvų, bendraujantį, gebantį kritiškai mąstyti bei kūrybingą vaiką. Siekti minėto tikslo mums padeda STEAM metodika.

 

Skirtinguose mokslo šaltiniuose STEAM apibūdinama, kaip sintezė, praktiniai užsiėmimai, erdvė, metodika. Svarbu pastebėti, kad skirtingose STEAM apibrėžtyse minimas patirtinis ugdymas, kontekstualumas, aplinkos tyrinėjimas, problemų sprendimas, eksperimentavimas, kritinis mąstymas, informacijos sisteminimas, atradimai, išvadų darymas. Taigi STEAM gali būti apibrėžiama kaip metodika, padedanti konkrečią temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų bei matematikos) kontekste bei įgalinanti vaiką aktyviai ugdyti(s), skatinant kritinį mąstymą, hipotezių kėlimą bei išvadų formulavimą.

 

Įvairiuose šaltiniuose galima pastebėti, jog prie STEAM pridedama raidė R. Taigi STEAM + R = STREAM. Akronime STREAM R raidė – tai skaitymas bei rašymas. Vykdydami ilgalaikį projektą „Raidžių takeliu nuo A iki Ž“, įsitikinome, jog rašytinės bei sakytinės kalbos gebėjimų galima mokytis įtraukiant kuo daugiau STREAM elementų: žaidimų, tyrinėjimų, eksperimentų, asmeninės patirties. Taigi į klausimą: „Ar su raidėmis galima susipažinti žaismingai, skatinant vaikus smalsauti, domėtis, mąstyti, išsiaiškinant iškilusius klausimus?“ Drąsiai atsakome: „Taip!“. Manipuliuodami, stebėdami, žaisdami tikslingus žaidimus su raidėmis vaikai jas greičiau įsimena bei įgyja skaitymo pradmenis, simbolių prasmės suvokimą, pirmųjų raidžių, trumpų žodžių atpažinimą ir siejimą su garsais. Dalijamės keletu idėjų, įgyvendintų ilgalaikio projekto „Kalbos takeliu nuo A iki Ž“, metu.

Raidžių gamyba iš įvairių priemonių ir STREAM iššūkiai

 

Vaikai, gamindami raides iš folijos, plastilino ir dantų krapštukų, siūlų ir kt. medžiagų, turėjo įveikti jiems keliamus STREAM iššūkius.

STREAM iššūkiai. *Ar gali pagaminti juostelę iš folijos lapelio? *Kokias skirtingas raides pavyks pagaminti iš folijos juostelės?

 

STREAM iššūkiai. *Kokias skirtingas raides gali padaryti naudodamasis dantų krapštukais ir plastilinu? Visi vaikai kūrė raides iš plastilino ir dantų krapštukų horizontalioje, o viena mergaitė sugalvojo jas sukurti vertikalioje padėtyje.

 

STREAM iššūkiai. *Ar gali surašyti visas skirtingas raides, kurias pavyko padaryti, į lentelę? Vaikai turėjo visas skirtingas raides, kurias kūrė iš prieš tai minėtų medžiagų, surašyti į lentelę. Vienai grupės mergaitei pavyko sukurti net 18 skirtingų raidžių.

 

STREAM iššūkiai. *Ar galime pasidaryti raidžių iš siūlų? *Ar galime jomis pasipuošti grupės aplinką? Prireikė daug „Lipalo“ klijų ir kantrybės, kol siūlų raidės išdžiūvo ir jomis buvo galima pasipuošti grupės aplinką.

Komandinių įgūdžių ugdymas

 

Raidžių maišeliai ir STREAM iššūkiai. *Kuri komanda suras daugiau kamuoliukų su raidėmis per ribotą laiką? *Kiek kamuoliukų su raidėmis pavyko sudėti į maišelį kiekvienai komandai? *Ar gali komandos nariai įvardyti visas raides, kurios yra ant surastų kamuoliukų? *Kuri komanda sugalvos daugiau žodžių iš atitinkamų garsų? Šiam žaidimui reikėjo dviejų maišelių ir žaislų dėžės, pripildytos kamuoliukų su raidėmis ir be jų. Žaidimo metu atsiskleidė vaikų individualios savybės (gebėjimas lyderiauti, planuoti, įsitraukti į veiklą siekiant bendro tikslo).

Metodinės priemonės

 

Projekto įgyvendinimo metu sukūrėme metodinių priemonių, kurios vaikus sudomino, įtraukė ir skatino pažinti raides bei garsus. Metodinė priemonė „Susek raideles – gausi žodelius“ ir STREAM iššūkiai. *Kiek skirtingų žodžių gali susegti per ribotą laiką? *Ar gali pasakyti, kokį žodį „susegei“?

 

„Raidžių karoliukai“ ir STREAM iššūkiai. *Ar gali suverti žodį, parašytą ant kortelės? *Kiek žodžių gali suverti per ribotą laiką? *Ar gali įvardyti visas raides, kurias suvėrei? *Kokį žodį pavyko suverti? Žodžių „vėrimas“ kėlė iššūkių vaikams, nes kai kurios raidės buvo „aukštyn kojomis“, tačiau svarbiausia, kad tai pastebėję vaikai vėrė karoliuką iš naujo. Aprašyta veikla reikalavo ugdytinių atidumo ir susikaupimo.

 

„Raidžių monstriukai“ ir STREAM iššūkiai. *Kas per ribotą laiką „sočiau pamaitins“ raidžių monstriuką? *Ar gali, žiūrėdamas į kortelės paveiksliuką pasakyti, koks žodis ant jos parašytas? Ši veikla reikalavo vaikų susikaupimo ir greitos reakcijos, nes reikėjo surasti atitinkamų kortelių kuo greičiau ir kuo daugiau.

Inovacijų paieškos „rašant“ raides

 

Sensoriniai maišeliai ir STREAM iššūkiai. *Kiek skirtingų raidžių pavyks išvedžioti sensoriniame maišelyje, kol subėgs smėlio laikrodis? Vaikams taip patiko veiklos su šiais maišeliais, kad dažnai  patys ima juos ir rašo raides, kuria įvairius ornamentus. Sensoriniai maišeliai yra užpildyti plaukų želė.

Technologijos ir STREAM iššūkiai

 

Robotas „Bitutė“ ir STREAM iššūkiai. *Ar gali padėti „Bitutei“ surasti vardo / žodžio raides? *Ar gali įvardyti šias raides? „Bitutės“ pagalba ugdomi matematiniai, programavimo įgūdžių pagrindai, gebėjimas sulaukti savo eilės bei, šiuo atveju, rašytinės kalbos gebėjimai. Vaikai užprogramuoja „Bitutės“ kelią iki reikiamos raidės – įvardija, koks tai garsas, bando sugalvoti žodį iš šio garso. Veiklos su robotuku labai aktyvina ir motyvuoja vaikus.

 

Apibendrinant projekto metu įgytą patirtį, galima teigti, jog sukurta tinkama ugdymo(si) aplinka skatino daugelio vaikų smalsumą, iniciatyvumą, motyvavo ir aktyvino vaikų mąstymą. STREAM iššūkiai, probleminiai klausimai ir savarankiškas atsakymų ieškojimas į juos, gebėjimas spręsti problemas, komandinės veiklos, kūrybos, tyrinėjimo, pažinimo procesas per patirtį – visa tai suteikė galimybę vaikams patenkinti savo smalsumą, skatino jų iniciatyvumą, suteikė pasitikėjimo savo jėgomis. Taip pat atskleidė kūrybiškumo, problemų sprendimo, analizavimo, komandinio darbo, planavimo bei atkaklumo gebėjimus. Taigi mes, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, suteikime ugdytiniams galimybę taip veikti, kad jie patirtų sėkmę, auginančią jų galias.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.