Projektas „Jie mieli ir skirtingi, bet ne visi laimingi“

Jurgita Palšauskienė
,
projekto iniciatorė ir organizatorė
Lina Baltakienė
,
projekto koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Jau antrus metus iš eilės tris mėnesius nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“, (dabar Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ padalinys), priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jurgita Palšauskienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jurgita Dabašinskienė inicijavo ir organizavo ilgalaikį tarptautinį švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektą II. Šiais metais projekto pavadinimas skambėjo taip: „Jie mieli ir skirtingi, bet ne visi laimingi“. Projekto tikslas: skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų empatiją rūpinantis silpnesniu, atkreipiant dėmesį į šių dienų ekologines problemas, dalinantis gerąją patirtimi bei emocijomis įgyvendinant projektą.

 

Dalyviams buvo parodyti trys filmukai, padedantys suvokti gyvūno svarbą mūsų gyvenime, jo emocinę būseną, gyvenimo sąlygas. Viso projekto metu dalyviai turėjo atlikti tris skirtingas užduotis ir kas mėnesį jas pateikti.

 

Kovo mėnesį pasaulinei laukinės gamtos dienai paminėti buvo pateikta užduotis su vaikais pasižiūrėti filmuką, aptarti jį ir naudojantis lipdymo priemonėmis: plastilinu, modelinu, moliu, gipsu nulipdyti laukinį gyvūną – žvėrį.

 

Balandžio mėnesį stiprinant emocinį vaiko ir naminio gyvūno ryšį, skatinant juo rūpintis, pažiūrėjus filmuką aptarti jį ir savo delniuko trafareto pagalba bei pasirinktomis meninėmis priemonėmis piešti, klijuoti, aplikuoti tapyti naminį gyvūną.

 

Gegužės mėnesį skatinant vaikus perteikti savo susirūpinimą, atkreipiant dėmesį į vandens gyvūnų ekologines problemas, žiūrėti su vaikais filmuką ir aptarus jį naudojant antrines žaliavas bei kitas menines priemones gaminti vandens gyvūną.

 

Galime nuoširdžiai pasidžiaugti, kad projekte dalyvavo 238 įstaigos iš Lietuvos, 1 įstaiga iš Airijos ir vaikai ir iš lituanistinės mokyklos Baltarusijoje. Iš viso daugiau nei 500 suaugusių dalyvių ir daugybė ikimokyklinių, specialiųjų, pradinių, bei privačių įstaigų vaikučių.

 

Jau tapo tradicija pavasarį pristatyti naują tarptautinį projektą. Todėl artimiausiu metu prasidės naujas projektas apie mažuosius planetos gyventojus, kuriuos vaikai geriau pažins aktyviai juos stebėdami, tyrinėdami ir atlikdami kūrybines užduotis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.