Projektas „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tęsiasi

Lina Petrikaitienė
,
Klaipėdos l.-d. „Versmė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė“ ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Įstaigoje dirba nuolat keliantys kvalifikaciją, smalsūs, ieškantys ugdytiniams įvairių pagalbos būdų bei metodų mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Mokytojų iniciatyvą dalyvauti tarptautiniame „Erasmus+“ projekte paskatino ir teikė visokeriopą pagalbą įstaigos direktorė Vida Martinkienė, turinti daug patirties rengiant ir dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Įstaigos mokytoja Ramunė Šukienė (projekto koordinatorė) 2019 m. lapkričio mėn. Nacionaliniam švietimo mainų paramos fondui (ŠMPF) pateikė paraišką Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ projekto „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ („Inclusive methodologies in the classroom“) įgyvendinimui. 2020 m. gegužės mėn. Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“ pasirašė dotacijos sutartį su Nacionaliniu švietimo mainų paramos fondu. Dėl Covid-19 pandemijos projekto vykdymą teko pratęsti.

 

2022 m. gegužės 1 d. aštuoni ikimokyklinės įstaigos pedagogai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai išvyko tobulinti profesines žinias į Ispaniją, Valensijos miestą, kuriame įsikūrusi projekto partnerė – organizacija ESMOVIA, vykdanti Europos mobilumo projektus, stažuotes, kursus, praktikas, darbo stebėseną.

 

Projekto „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tikslas – tobulinti pedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais profesinę kompetenciją, taikyti Ispanijos pedagogų patirtimi grįstas inovatyvias žinias, metodikas bei praktiką, ugdymo aplinkos plėtojimo galimybes, įgyvendinant individualios pagalbos vaikams planus.

 

Visą savaitę sėmėmės žinių, atlikome įvairias užduotis, nagrinėjome mokslinę literatūrą. Kiekvieną dieną nagrinėjome vis naują temą. Aptarėme integracijos ir inkliuzinio ugdymo sąvokas, jų turinį, reikšmes, diskutavome apie funkcionavimą ir prasmingą mokymąsi. Analizavome ir lyginome mokymo(si) metodologijas, skaitėme mokslinius straipsnius, rinkome faktus ir juos apibendrinome. Dalinomės turima patirtimi apie pagalbos metodus ir būdus ypatingiems vaikams. Gilinome žinias apie vaiko dalyvavimo veiklose stebėseną – proceso ir rezultatų fiksavimą ir analizę. Aiškinomės vaiko neįsitraukimo į ugdomąsias veiklas galimas priežastis. Diskutuodami apie įsitraukimo į veiklas tipus, lygius ir modelius, atlikome praktines užduotis – sudarėme veiklos ir individualius pagalbos planus, numatėme pagalbos būdus ir metodus, priemones bei aplinką vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Aktyvios diskusijos vyko apmąstant, analizuojant mokytojo vaidmens kaitą ugdymo procese.

 

 

Mobilumo vizito metu vykome į mokyklą, kurioje susipažinome su ugdomąja aplinka, erdvėmis, inovatyviais įrenginiais, ugdymo proceso organizavimo tvarka, mokinių kūrybiniais darbais. Tobulinome žinias ir įgijome naujų idėjų apie ugdymo aplinkos organizavimą, erdvių įrengimą pritaikytą ypatingų poreikių ugdytiniams.

 

Mokymų pabaigoje mūsų laukė staigmena – išvyka į ESMOVIA organizacijos edukacinį ūkį, kur turėjome galimybę patys pasigaminti ispanų tradicinį patiekalą – paeliją ( isp. „paella“).

 

Grįžus iš mobilaus vizito, projektas „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tęsiasi. Projekto sklaida įstaigoje, mieste ir šalyje vyksta sklandžiai: parengtos pristatymo skaidrės, skaityti mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų pranešimai Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodiniuose renginiuose, metodinėje dienoje, iš anglų kalbos verčiama mokymų medžiaga, kuriamas nuotraukų albumas, edukacinėmis priemonėmis atnaujinamos įstaigos erdvės. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai uoliai skleidžia žinutę pedagogų, o ypač tėvų bendruomenėms, kad kiekvienas ypatingų poreikių vaikas turi kuo anksčiau sulaukti įvairių specialistų pagalbos, nes kaitos procesas jau prasidėjo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.