Projektas „Garsų, raidelių sūkury nepasiklyst galime visi!“

Daiva Nakrošienė, Vilija Čereškienė
,
logopedės

Be knygnešių galbūt nebūtų šiandien Lietuvos.

Kažkas sėklelę rūtos pasėjo ant kalvos…

 

Kovo 16-ąją Lietuva minėjo Knygnešio dieną. Šiandien sunku patikėti, ką mūsų tautai teko išgyventi: 40 metų buvo draudžiama skaityti ir rašyti gimtąja lietuvių kalba, spausdinti ir platinti lietuviškas knygas, neleista steigti lietuviškų mokyklų. Nors dalis mokytojų buvo lietuviai, jie privalėjo savo dalyko mokyti tik rusų kalba. Tuomet lietuviams teko kovoti dėl paprasčiausių tautos teisių: turėti gimtąją kalbą, tautinę mokyklą, išpažinti katalikų tikėjimą. 40 metų galioję carinės Rusijos valdžios draudimai siekė surusinti lietuvių tautą, visiškai sunaikinti lietuvišką žodį. Jei ne knygnešių didvyriškas darbas, mūsų tautos kultūra būtų sunaikinta, o Lietuvos vardas šiandien galbūt nebepuoštų pasaulio žemėlapio.

 

Pagerbiant šių didvyrių darbą, Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ logopedės vykdė respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų (logopedų) projektą „Garsų, raidelių sūkury nepasiklyst galime visi!“. Šio projekto tikslas – skleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų darbo patirtį rengiant garsų tarimui mokyti, įtvirtinti ir diferencijuoti, girdimojo suvokimo, garsinės analizės ir sintezės pradmenims formuoti skirtas knygeles, į kūrybinį procesą įtraukiant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Projekte dalyvavo ne tik vaikai, mokytojai, bet ir tėvai. Knygelių iliustracijas dekoravo kirptais, plėšytais paveikslėliais, kurių pavadinimuose yra pasirinktas garsas S, Š, R, L, Z, Ž kuriamai knygelei, naudojant žurnalus, laikraščius, reklaminius leidinius. Taip projekto dalyviai savo sukurtomis knygelėmis išreiškė pagarbą ir dėkingumą knygnešiams. Sukurtas knygeles vaikai ne tik gyvai apžiūrinėjo, aptarinėjo pastebėdami skirtingus dalykus, apibūdindami detales, vartodami įvairesnius, rečiau vartojamus žodžius, bet ir turėjo galimybę jas vartyti ir stebėti interaktyviame ekrane. „Smagiausia mokytis naudojant priemones, prie kurių gamybos esu pats prisilietęs“ – tokio pobūdžio mintį buvo galima išskaityti kiekvieno vaiko akyse. Įtraukimas į bendras kūrybines veiklas lavina vaizduotę, skatina entuziazmą, smalsumą, norą veikti, o drauge sukurtų priemonių rezultatai ne tik leidžia savimi didžiuotis, kelia savivertę, bet ir skatina norą mokytis, nuoširdų vaiko ir pedagogo bendravimą, stiprina emocinį tarpusavio ryšį.

 

Tikimės, kad gerosios darbo patirties sklaidos principu sukurtos knygelės ne tik motyvuos vaiką konkrečioms veikloms, bet ir skatins kurti veikimo su priemonėmis taisykles, padės pagalbos mokiniui specialistui, mokytojui paįvairinti užsiėmimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.