Projektas „100 meninių darbelių Tau, gimta šalele“

Šiuo projektu siekta, kad vaikai prasmingai paminėtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kurdami darbelius mažieji plačiau susipažino su tautiniu paveldu, tradiciniais amatais, atliko praktinių darbelių, išbandydami įvairias technikas, taikydami baltiškąją simboliką, ornamentiką, įvairią gamtinę medžiagą. Jie patyrė bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybinės raiškos, naujų atradimų džiaugsmą, ugdėsi dorines nuostatas, elgesio kultūrą, gilino muzikos žinias, mokydamiesi naujų liaudies dainelių, žaidimų, žodinės tautosakos, pajuto pasididžiavimą savo tapatybe, Lietuvos valstybe, kultūra, tradicijomis.

Projektą įgyvendino Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Pagrandukas“, „Volungėlė“, „Papartėlis“, „Pumpurėlis“, Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“, Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“.

Klaipėdos pedagogai sutarė rengti po vieną projekto renginį kas mėnesį vis kitame darželyje, pradedant sausiu ir baigiant geguže.

 

Pirmasis projekto renginys vyko lopšelyje-darželyje „Volungėlė“. Vaikai buvo supažindinti su baltų simbolika. Jie sukūrė 25 meninius darbelius iš šiaudų ir molio. Muzikos salėje žaidė smagius žaidimus, ritmavo, improvizavo ir šoko. Visi vaikų veiksmai buvo susieti su keturių stichijų baltiškais ženklais: apskritimu (dangaus ženklai) – ratelis „Saulė šviesi“, kvadratu (žemės ženklai) – ritmavimo pratimai stovint kvadrate, bangele (vandens ženklai) – improvizacijos gyvatėlių judesiu, kryžme (ugnies ženklai) – šokis „Malūnėlis“.

 

Antrasis projekto renginys vyko lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“. Per renginį kalbėta apie bites, medų, korius, vašką, jo gaminius, ragautas medus. Vaikams buvo išdalyti lino siūlų ruošiniai, kuriuos jie merkė į karštą vašką ir kabino ant specialaus stovo. Buvo pagamintos 25 žvakelės. Jas vaikai įsidėjo į Gedimino pilies formos trispalvius bokštelius. Renginį užbaigė liaudies rateliai „Bitė-grikis“, „Da ne visa šeimynėlė“.

 

Trečias projekto renginys vyko lopšelyje-darželyje „Papartėlis“. Vaikams buvo parodyti etnografiniai Lietuvos vaizdai: senovinės trobos, gėlių darželiai, sodybose augę medžiai, gėlės, kaip šie augmenijos ornamentai, simboliai persikėlė į įvairius rankdarbius. Ugdytiniams pasiūlyta kurti meninius darbelius iš įvairios gamtinės medžiagos: sėklelių, džiovintų šakelių, žiedelių, lapelių, riešutų kevalėlių, pupelių, saulėgrąžų, kankorėžių, smėlio… Vaikai rinkosi medžiagas, jas derino, komponavo, tarėsi tarpusavyje ir su pedagogais, ieškojo gražiausio varianto. Sukurti 25 meniniai darbeliai iš įvairiausios gamtinės medžiagos. Po kūrybinės veiklos vaikai muzikos salėje ėjo ratelius „Pasėjau žilvitį“ ir „Radastėlės vidury“.

 

Ketvirtasis projekto renginys tema „Mano širdelėje – Lietuva“ vyko lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“. Atvykusius vaikus pasitiko ir kiekvienam prisegė trispalvę širdelę tautiniais kostiumais pasipuošę šio darželio auklėtiniai. „Pumpurėlio“ darželio ugdytinis raiškiai pasekė sakmę apie kunigaikščio Gedimino sapną ir Vilniaus – Lietuvos sostinės – įkūrimą. Meninio ugdymo mokytoja pasiūlė „aprengti“ vaiko figūros trafaretą. Naudodamiesi paruoštomis sukarpyto popieriaus detalėmis, vaikai kūrė 25 lietuvaites ir lietuvaičius: piešė veidukus, į plaukus mergaitėms rišo trispalvius kaspinėlius, o berniukams prie marškinėlių taikė trispalves varlytes. Ant trafareto vaikai užrašė: „Aš myliu Lietuvą“. Po intensyvios kūrybinės veiklos muzikos mokytoja pakvietė į ratelį „Lietuvaičiai“, vaikai dainavo dainą „Ateina laikas“ ir su geltono, žalio bei raudono šilko skarelėmis improvizavo „Jūra banguoja“ (I. Steišūnienė).

 

Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ visos grupės įsitraukė į šį projektą, taip pat meninio ugdymo studijos, ugdytinių tėvai. Darželio bendruomenė sukūrė daugiau kaip 100 kūrybinių darbų. Jie buvo eksponuojami Draugystės bibliotekoje (Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos vaikų skyriuje). Paroda sulaukė daugybės lankytojų. Vyko renginių ciklas, skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti. Vasario 14 d. folklorinio ansamblio „Patrimpas“ dainininkai dalyvavo šiai datai paminėti skirtame patriotinių dainų festivalyje „Dovana Lietuvai“ ir vaikų darbelių parodoje „Lietuvos šimtmečio spalvos“. Renginį organizavo Lenkijos Punsko savivaldybės vaikų darželis, kurio dėstomoji kalba yra lenkų ir lietuvių. Vasario 15 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“ vyko šventė „Su gimtadieniu, Lietuva“. Savo programą parodė folklorinis ansamblis „Patrimpas“. Kovo 11-osios proga ansamblis aplankė Marijampolės specialiuosius globos namus, parodė meninę programą, sugiedojo su globotiniais Lietuvos himną, padovanojo seneliams trispalvių širdelių.

 

Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikai kūrė meninius darbelius naudodami lietuvių liaudies ornamentus, įvairiausias dekoratyvines technikas, lipdė iš molio, margino audinius, išmėgino rankinį audimą, darė pynikus, piešė. Salėje žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo. Iš viso pagaminta 100 kūrybinių darbelių.

Klaipėdos darželių finalinis renginys vyko lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“. Buvo surengta vaikų sukurtų 100 meninių darbų paroda. Prisimintos darbų kūrimo istorijos, žaisti liaudies žaidimai, šokti šokiai. Savo kūrybinius darbelius vaikai išsinešė į namus.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems projekto dalyviams. Džiugu, kad vienai idėjai susivienijo bendruomenės iš skirtingų Lietuvos kampelių. Mūsų visų bendras tikslas – nepamiršti Lietuvos istorijos ir ją perduoti ateinančioms kartoms.

 

Rasa Dirmeikienė

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Onutė Pučinskienė

Meninio ugdymo mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.