Programos „eTwinning“ teminė konferencija: „eTwinning“ mokyklos ženklelis

Jurgita Astrauskaitė
,
Klaipėdos l.-d. „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Gegužės 9–11 d. Airijoje, Dubline, vyko tarptautinė teminė „eTwinning“ konferencija. Joje dalyvavau ir aš, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Astrauskaitė. Konferencijoje darbas vyko grupelėmis, diskusijų forma.

 

„Bendradarbiavimo kultūros kūrimas: geriau dirbti kartu nei vienam“ ir „Darbas komandoje“ – šios dirbtuvės buvo labai naudingos, siekiant įgyti žinių ir įgūdžių apie bendradarbiavimą, komandos kūrimą. „Apšilimo“ ir „Ledų pralaužimo“ žaidimai leido kūrybiškai su nepažįstamų žmonių komanda atlikti paskirtas užduotis, sukurti teorinį projekto modelį. Dirbant komandoje itin svarbus pasitikėjimas vienas kitu, tikėjimas tuo, ką darai, suvokimas, kad neturi būti ekspertas visose srityse, proceso įvertinimas, vienas kito drąsinimas ir palaikymas susidūrus su sunkumais, sutarimas, ką, kaip ir kiek dirbsime, gera komunikacija, dalijimasis patirtimi, technologijų naudojimas. Lyderystės tema šiuo metu yra aktuali, tad mintys ir patirtis, kaip būti geru lyderiu komandoje, leido suprasti, kaip svarbu darbus paskirstyti pagal kompetencijas visiems komandos nariams. Esminė mintis – vienas darbą atliksi greičiau, bet su komanda – veiksmingiau ir kūrybiškiau. Darbas dirbtuvėse leido įvertinti savo kompetencijas, suteikė žinių ir informacijos, kaip jas tobulinti.

 

Aptardami „eTwinning“ mokyklos misiją, dalijomės patirtimi apie stipriausią ir silpniausią mokyklos poziciją. Paaiškėjo, kad daugumoje Europos mokyklų silpnoji pusė yra bendradarbiavimas ir projektų sklaida tarp mokytojų, tėvų ir administracijos atstovų. Analizuodami esamas situacijas, ieškojome sprendimo būdų: svarbu dalytis „eTwinning“ sėkmėmis ir idėjomis su kolegomis, įtraukti tėvus į projektų veiklas, pristatyti projektus mokyklos bendruomenėms, padaryti juos labiau matomus, organizuoti mokymus pradedantiesiems, vykdyti projektų sklaidą spaudoje, organizuoti „eTwinning“ dienas savo įstaigose. Esminis dalykas – padaryti „eTwinning“ projektus matomus, juos pristatant, skelbiant spaudoje.

 

Konferencijoje įgyta patirtis paskatino mane aktyviau dalytis mintimis apie vykdomus „eTwinning“ projektus, juos aprašyti ir skelbti įstaigos puslapyje, „Facebook“ profilyje, viešose erdvėse, skleisti sėkmės istorijas kolegoms, administracijos atstovams, organizuoti veiklas, įtraukiant tėvų bendruomenes.

Plačiau apie konferenciją čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.