Programa „Erasmus+“ rems projektus, skirtus novatoriškiems nuotolinio mokymo sprendimams ir kūrybinėms partnerystėms

Europos Komisija, atsižvelgdama į Covid-19 pandemijos iškeltus iššūkius švietimo ir mokymo, jaunimo bei kultūros sektoriams, dar šiais metais skirs papildomą finansavimą strateginių partnerysčių projektams. Kvietimui visoms dalyvaujančioms šalims bendrai bus skiriama 200 mln. eurų.

 

Papildomu kvietimu finansavimas bus skiriamas dviejų tipų strateginėms partnerystėms:

 • Pasirengimo skaitmeniniam švietimui (angl. „Partnerships for Digital Education Readiness“). Kviečiamos dalyvauti  bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sričių organizacijos.
 • Kūrybinėms partnerystėms (angl. „Partnerships for Creativity“). Kviečiamos dalyvauti bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo sričių organizacijos.

Pirmojo tipo strateginių partnerysčių siekis – pritaikyti švietimo ir mokymo sistemas prie dabartinės situacijos poreikių taikyti nuotolinį mokymą, suteikti galimybių mokytojams / dėstytojams plėtoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, užtikrinti įtrauktį nuotolinio mokymo metu, kurti ir įgalinti naudotis aukštos kokybės skaitmeniniu turiniu bei novatoriškomis priemonėmis.

Antrojo tipo strateginių partnerysčių siekis – paskatinti bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, kūrybos ir kultūros sektorių bei neformaliojo švietimo jaunimo organizacijas veikti drauge, plėtojant įvairaus amžiaus žmonių grupių kompetencijas, reikalingas kūrybiškiems ir novatoriškiems sprendimams, siekiant suvaldyti nūdienos iššūkius ir rizikas, ir tokiu būdu prisidėti prie švietimo ir kultūros sektorių spartesnio atsigavimo.

 

Dotacijai gauti bus svarstomi projektai, atitinkantys bent vieną iš šių 2 prioritetų:

 1. Novatoriškos praktikos skaitmeniniame amžiuje.
 2. Įgūdžių tobulinimas ir integracija per kūrybiškumą ir menus.

Reaguojant į Covid-19 situaciją  tikimasi, kad bus įgyvendinamos šios veiklos:

 

Pasirengimo skaitmeniniam švietimui partnerystėse:

 • veiklos, skirtos taikyti skaitmenines priemones ir metodus teikti kokybiškas ir įtraukiojo švietimo paslaugas per interaktyvias (virtualias) priemones, įskaitant mišrųjį mokymą ir mokymąsi;
 • veiklos, skirtos remti besimokančiuosius ir mokytojus / dėstytojus, prisitaikant prie mokymosi internetu (nuotolinio mokymo(si);
 • veiklos, skirtos mokyti naudojant saugesnį ir atsakingesnį skaitmeninių technologijų naudojimą;
 • veiklos, skirtos rasti geriausius sprendimus taikant skaitmenines interaktyvias technologijas konkrečių dalykų ar temų mokyme ir mokymesi, įskaitant darbu grįstą mokymąsi.

Kūrybinėse strateginėse partnerystėse:

 • veiklos, susijusios su įvairių kūrybiškumo aspektų sustiprinimu neformaliajame ir formaliajame švietime, plėtojant jų dalyvių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimą;
 • priemonių, skirtų paspartinti skaitmeninę transformaciją ir skaitmeninių priemonių naudojimą, siekiant prisitaikyti prie kūrybinių produktų, kultūrinių renginių kūrimo, valdymo, sklaidos, prieigos ir naudojimo būdų, paieškos;
 • veiklos, skirtos skatinti aktyvų pilietiškumą ir socialinę įtrauktį per menus, ypač tarp jaunų žmonių;
 • veiklos, skirtos auginti talentus ir skatinti verslumą (įskaitant socialinį verslumą) kultūros  kūrybos srityse;
 • mokymosi priemonių ir išteklių, medžiagos, kursų ir mokymo modelių, skirtų skatinti kūrybiškumą, kultūrą ir jos įvairovę, rengimas;
 • meninių ir kultūrinių iniciatyvų su švietimo aspektu arba iniciatyvų, skirtų didinti sąmoningumą apie visuomenės problemas ir Europos reikalus (teatro pjesės, parodos, muzikiniai pasirodymai, diskusijų forumai ir pan.), organizavimas;
 • veiklos, skirtos įsteigti ar stiprinti tinklus ir naujus bendradarbiavimo modelius (ypač per virtualias priemones), skatinant tarpkultūrinę sąveiką ir kūrybinę piliečių, ypač jaunų asmenų, savimonę;
 • tarptautinio mobilumo veiklos, kurios skatina mokymosi galimybes kūrybinėse erdvėse ir kultūrinio paveldo vietose, įskaitant kūrybines gyvenamąsias vietas menininkams ir kūrėjams, dirbantiems neformaliojo/formaliojo švietimo ir jaunimo srityse.

Kaip gauti paramą?

 

Išsamią informaciją apie kvietimą galite rasti programos interneto svetainėje. Paraiškas galima teikti iki š. m. spalio 29 d. 13 val. Lietuvos laiku. Paraiškų formos bus paskelbtos artimiausiu metu.

 

Paraiškas teikti gali Programos šalyje įsteigtos organizacijos, kurios atitinka „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių projektų vykdytojams taikomus reikalavimus. Paraiškų teikėjams rekomenduojama naudotis „eTwinning“, „School Education Gateway“ ir EPALE platformomis, kurios palengvins komunikaciją tarp partnerių planuojant ir įgyvendinant projekto veiklas.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą šiais kontaktais:

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.